home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op ťťn van de letters A..Z hierboven.


afkortingen in de bouw, bouwkundige tekeningen, afkortingen architectuur

 

afkortingen, afko's, beginnend met letters a t/m g *)


(klik hier voor Engelse termen en afkortingen in de bouw)
(klik hier voor Franse termen en afkortingen in de bouw)
(kijk hier voor symbolen in bouwtekeningen)

De volgende lijst geeft een aantal afkortingen die in de bouwwereld worden gebruikt, bijvoorbeeld op bouwtekeningen. Ook de meer gangbare zijn opgenomen.
Eventuele punten in afkortingen zijn veelal weggelaten. 
Een afkorting als k-waarde staat redelijk voorin bij de de letter K (dus niet beginnend met "KW"), maar Rc-waarde wordt als "RC" beschouwd. V-trechtertest is een beetje dubieus, maar staat voorin de V (dus niet beginnend als "VT").
Veel frequent gebruikte afkortingen worden met kleine letters geschreven (onderkast letters); voor de duidelijkheid is daar in een aantal gevallen van afgeweken en zijn afkortingen in hoofdletters opgenomen.
Af en toe wordt de lijst aangepast dus geef a.u.b. zo nu en dan <F5 verversen> in de browser om de laatste versie te zien.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0/9


a are (100 m2)
a atto (10-18)
a annum (jaar; bijvoorbeeld totale opbrengst zonnepanelen in de uitdrukking kWh/a ofwel kiloWattuur/jaar)

A 

amendement (wijzigingsblad)

A AmpŤre
A oppervlakte (van het Engelse area; afkorting van oppervlakte is opp)

A0

(A nul) papierformaat 1189x841 bxh in mm

A0+ 

papierformaat A0 met 1 extra A4 lengte van 210; 1399x841 bxh of 1500x841 bxh in mm

A0++

papierformaat A0 met 2 extra A4 lengte van 210; 1609x841 bxh in mm

A0 XL 

papierformaat breedte ca. 1.5 x A0; 1819x841 bxh in mm

A0 XXL

papierformaat breedte 2 x A0; 2378x841 bxh in mm

A1

papierformaat 841x594 bxh in mm

A2

papierformaat 594x420 bxh in mm

A3

papierformaat 420x297 bxh in mm

A4

papierformaat 297x210 bxh in mm

AA Academic Arrogance
aanh aanhangsel
aann aannemer

aansluit-
punt

wandcontactdoos met leiding ernaartoe (symbool: wit rondje is onbedraad, zwart rondje is bedraad)

aanv aanvaarding
AAP Amsterdamse ArchitectuurPrijs

AAZ

AchterAanZicht

ABC-
concept
Autarkisch, Biobased, Circulair (bouwwijze van de Greenhuus huisjes van architect Kees van Wuyckhuyse; autarkisch houdt in dat het materiaal zoveel als mogelijk uit de omgeving van de bouwplaats komt)
ABHS Algemene Branchevereniging Hang- en Sluitwerk

ABK

Algemene BouwplaatsKosten

ABS

Acrylonitril Butadieen Styreen, een thermoplast (voor afvoerbuizen e.d.)

ABT oorspronkelijk Adviesbureau voor BouwTechniek, al lange tijd wordt uitsluitend de afkorting ABT gebruikt
ac acre (ruim 4.000 m2; verg.: 1 hectare is 10.000 m2)

AC

Alternating Current, wisselstroom (verg. DC)

AC AirConditioning (verg. HVAC)
AC nn 
surf xx
AC staat voor "asphalt concrete" (asfaltbeton), nn staat voor de maximale nominale korrelmaat van het toeslagmateriaal (bijvoorbeeld 16 voor 16 mm), surf staat voor "surface" (deklaag, at is base, bind of surf), xx staat voor de bitumeneigenschappen in het mengsel (bijvoorbeeld 01, D2 of TZoab) (verg. DAB, GAB, LEAB, OAB, STAB, ZOAB)
AC/CV AirConditioning / Centrale Verwarming (verg. HVAC)
ACM Autoriteit Consument en Markt, een zelfstandig bestuursorgaan van de Rijksoverheid (overheidsorgaan) waarvan je zou verwachten dat het zich het lot van de burgers (consumenten) aantrekt. 
Kritische noot
Helaas blijkt het steeds meer partij te kiezen voor de overheid en de vrije markt. De ACM loopt blijkbaar aan de hand van ministeries en bedrijfsleven, vooral met betrekking tot grotere zaken als het salderen van de salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen (pv-panelen), bijvoorbeeld het maandelijks salderen i.p.v. jaarlijks en de fors versnelde afbouw van de salderingsregeling. En zeker wat betreft het onderzoek naar de extreme winsten van de energiebedrijven vanaf 2022 (oorzaak mogelijke uitbreiding van de EU naar het oosten, voortdurende militaire oefeningen aan de oostgrenzen van de EU, de reactie van Rusland daarop en de steun van de VS aan OekraÔne). De werkelijke oorzaak is natuurlijk de verzelfstandiging van de energiebedrijven waardoor sowieso de prijs met 21% hoger is i.v.m. de BTW, maar waardoor iedereen is overgeleverd aan het (wan)gedrag van het bedrijfsleven. 
ACVP Axial Concrete Volute Pump, een pompinstallatie met een betonnen slakkenhuis (zie o.m. Rodelta); er is ook een visvriendelijke vispassage met een ACVP
AD Anno Domini, het jaar van de Heer (na Christus, na Chr.; verg. BC
AD "AD betekent Air Dried en heeft te maken met het droogproces van het hout. AD hout droogt vanaf de lucht kant, dus van buiten naar binnen. Gaan we de luchtvochtigheid meten? Dan heeft de buitenkant van het hout een vochtpercentage van 16% t.o.v. de kern (binnen) van 25%. Door de ruimtes waar het wordt gedroogd (bijvoorbeeld in een loods) is het een langzaam proces. Het voordeel is dat het kosten bespaart en beter voor het milieu is." (GevenHout) (air dried is Engels voor lucht-gedroogd)
Verg. KD (Kiln Dried)
ADC oorspronkelijk Archeologisch DienstenCentrum, ADC Archeoprojecten
adhv aan de hand van
ADP Abiotic Depletion Potential, uitputting abiotische grondstoffen (maat van schaarste van grondstof t.o.v. referentie antimoon (Sb)), een onderdeel van o.m. de MPG-berekening
AEA Ammonia Energy Association AEA, zie bijvoorbeeld bij energieopslag
AEB oorspronkelijk Afval Energie Bedrijf (Amsterdam), zie AEB Amsterdam
AEC AfvalEnergieCentrale (voorheen AVI, AfvalVerbrandingsInstallatie, zie bijvoorbeeld AEC-bodemas en AEC-granulaat)
AEC Architectuur, Engineering en Bouwsector
AEM Anion Exchange Membrane, zie blue energie (verg. CEM)
A&G Ambacht & Gereedschap
AF
AF-erkend
AFwerkingsbedrijven, d.w.z. glaszetten, schilderen, behangen (verg. afbouw); AF-erkend wil zeggen dat het bedrijf door de Stichting AF (STAF) erkend is voor zijn vakmanschap als glaszetter, schilder of behanger, of een combinatie van die vakken (verg. FOSAG-erkend, OnderhoudNL)
AFFR Architectuur FilmFestival Rotterdam
afko afkorting voor afkorting
afl afleiding
afl aflevering
AFNL AannemersFederatie NederLand
AFP AntiFingerPrint, een behandeling van bijvoorbeeld zink zodat tijdens de bouw geen smetplekken op het zink komen
aFRR automatic Frequency Restoration Reserve, een balanceringsproduct voor het elektriciteitnet, producenten van snel te regelen vermogen voor het elektriciteitsnet; binnen 15 minuten moet het vermogen volledig beschikbaar zijn en moet elke paar seconden een nieuwe "setpoint" (nieuwe instelling van het te leveren vermogen) kunnen volgen; bij opregelend aFRR (upward regulation) wordt elektriciteit geleverd, bij afregelend aFRR (downward regulation) wordt elektriciteit aan het net onttrokken; bij afregelend aFRR wordt bijvoorbeeld een industrieel verbruiksproces ingeschakeld of warmtekrachtkoppeling, biogasinstallatie o.d. uitgeschakeld (verg. FCR)

afz

afzender

afz

afzuigkap (wandcontactdoos voor)

AG 0/2 
t/m 4/8
Argex normaal, gebroken
AGPO AGPO staat voor A.G.P. Oomens, de oprichter van AGPO in 1954; begin jaren 1980 werd de HR-ketel geÔntroduceerd; in 2001 overgenomen door Gruppo Ferroli (in 2009 kreeg het ook de naam van het moederbedrijf: Ferroli)
AGRAC AsfaltGRAnulaat met zand, water en Cement
Ah AmpŤre-uur; berekening Ah naar kWh: aantal Ah * aantal Volt = aantal Wattuur en delen door 1000 geeft het (maximaal) aantal kWh
AHK Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
AHN Actueel Hoogtebestand Nederland (een prettige instelling van ahn)
AHU AirHandlingUnit, Engelse term voor luchtbehandelingskast (LHK)
AI Artificial Intelligence (ook KI: Kunstmatige Intelligentie)
AIA American Institute of Architects
AIVE Akademie voor IndustriŽle Vormgeving Eindhoven, de oude naam van de Design Academy Eindhoven (DAE); oorsponkelijk was deze HBO-opleiding in 1955 opgericht met de naam School voor IndustriŽle Vormgeving (directeur Renť Smeets), de eerste opleiding tot industrieel vormgever

ak

afzuigkap (wandcontactdoos voor)

AK Afgeschuinde Kant (bijvoorbeeld bij gipsplaten; verg. SK voor SnijKant of geSneden Kant)

AK

Algemene Kosten (in offerte, percentage meestal, ca. 3%)

AKA Engels: Also Known As
AM Additive Manufacturing (zie bij 3d-printen)
AM 0/4 
t/m 4/10
Argex mix, structureel en rond
AMK Archeologische MonumentenKaart (zoals zoveel niet meer gecontinueerd door de Rijksoverheid)
AMZ Archeologische MonumentenZorg
AN Air, New (verse lucht)
ANR Air, New, Refreshed (gekoelde verse lucht)
ANSI American National Standards Institute

anv

algemene noodverlichting (verg. nv)

ANW Air, New, Warm (verwarmde verse lucht)
aop afhanghoogte onderkant plafond
AOR Aangrenzende Onverwarmde Ruimte, een aan een pand grenzende ruimte die niet wordt verwarmd of gekoeld ten behoeve van verblijf voor mensen, bijvoorbeeld een onverwarmdegarage of plantenserre (verg. AOS, AVR, SV, VZ en BV)
AOS Aangrenzende Onverwarmde Serre(verg. AOR, AVR, SV, VZ en BV)
AP AccreditatieProgramma
AP Acidification Potential, verzuring in SO2-equivalenten, een onderdeel van o.m. de MPG-berekening
APA American Plywood Association
APF Assigned Protection Factor, zie bij NPF

app

appartement

app

application (applicatie, softwareprogramma) voor iPhone, iPad e.d.

APP

A-tactic PolyPropylene (thermoplastische kunststof; verg. SBS)

APV Assigned Protection Value, zie bij NPF

ar

aanrecht

AR Aangrenzende ruimte, zie eventueel AOR
AR Air, Recirculated (circulatielucht)
AR Augmented Reality
AR 0/2 t/m 8/16 Argex rond, normaal en structureel

ARBO

ARbeidsOmstandigheden (wetgeving, zie Arboportaal)

Arbouw ARBO voor de Bouw, het huidige Volandis
arch architect
ARGE ARbeitsGemeinschaft (der Europšischen Schloss- und Beschlagindustrien m.b.t. draairichting deuren, ramen en luiken, NEN 270)
art artikel (artt is artikelen)
AS AcidSulphate, in zuur oplosbare sulfaat, een aanduiding bij de eigenschappen van bijvoorbeeld betongranulaat
ASC, 
ASCEM
Alkali Slag Cement
ASR Alkali-Silica-Reaction, een schadelijke chemische reactie in beton (van de bestanddelen van het beton zelf, niet van buiten; zie bij ettringiet en vliegas; verg. DEF): silicaten uit toeslagmaterialen reageren met alkalische stoffen in het beton tot alkali-silica-gel, dat veel water absorbeert waardoor het beton  inwendig zwelt en scheuren in het beton ontstaan 
ASTM American Society for Testing Materials, een instituut voor standaarden met betrekking tot tests
at technische atmosfeer, een oude eenheid van druk, 1 kg/cm2 (zie ook bij atm)
ata absolute atmosfeer, , een oude eenheid van druk, zie bij atm
ATA Attest Toxicologische Aspecten (van drinkwater, zie ook 4MS)
ATEX ATmosphŤres EXplosibles; apparaten e.d. met ATEX-certificering kunnen in explosiegevaarlijke ruimten worden toegepast
ATFS American Tree Farm System (verg. bijvoorbeeld CoC en PEFC)
ath aansluiting thermostaat
atm atmosfeer, atmosferische druk (1 atm is globaal 1 bar, 1000 hPa, 760 mm kwik druk), vroeger ook wel absolute atmosfeer genoemd (afkorting: ata):
1 atm = 1013,25 h Pa, 1 at  = 980,665hPa, 1 bar = 1000 hPa, 1 psi (pound per square inch, een Amerikaanse maat) =  69 hPa)
ato atmosferische overdruk (d.w.z. de druk bovenop de de atmosferische druk; 2 ato is dus 3 atm ofwel ongeveer 3 bar)
ATO Aansluit- en TransportOvereenkomst (van bijvoorbeeld een non-firm ATO/CBC elektriciteit naar een bedrijf i.v.m. congestie van het netwerk);
als onderdeel van een non-firm ATO/CBC-TCT elektriciteitscontract
(Aansluit- en TransportOvereenkomst /
CapaciteitsBeperkingContract Tijdgebonden Capaciteit bij Transportbeperking),
een oplossing waarbij een klant met een transportbeperking toegang krijgt om elektriciteit te verbruiken en/of terug te leveren gedurende vooraf vastgestelde tijdvensters
AUT Automated Ultrasone Testing (AUT-systemen zijn systemen voor geautomatiseerd ultrasoon onderzoek, bijvoorbeeld om scheuren in metaal te ontdekken)

AVA

Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het bouwbedrijf

AvB Academie van Bouwkunst (HBO, bijvoorbeeld de Rotterdamse Academie van Bouwkunst of als onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, de Hanzehogeschool Groningen of ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten)

AVB

AansprakelijkheidsVerzekering Bedrijven, zie ook CAR

AVBB Algemeen Verbond BouwBedrijven, een voorloper van Bouwend Nederland 
AVCP Assessment and Verification of Constancy of Performance,  Europese regelgeving over CE-markering (AVCP kent verschillende niveaus, o.m. Certificate of constancy of performance is niveau 1, Certificate of conformity  is niveau 2+ ). Hoe constanter  de prestatie, des te zeker zijn de prestatiekenmerken, belangrijk bij de CPR (verordering bouwproducten)
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVI AfvalVerbrandingsInstallatie, de oude benaming van een AfvalEnergieCentrale (AEC)
AVR Aangrenzende Verwarmde Ruimte (verg. AOR, AOS, SV, VZ en BV)
AVT Anti-Vibrattion Technology (zie bij Tuned Mass Damper)
AW AfvalstoffenWet
AWW Aarde WarmteWisselaar, aardwarmtewisselaar (verg. warmtewisselaar ww, bodem warmtewisselaar bww, buizen warmtewisselaar bww, lucht-lucht warmtewisselaar llww, platen warmtewisselaar pww)
AZEB Affordable Zero Energy Building (AZEB) is de naam van het Europees Horizon 2020 project AZEB met als doel oplossingen te presenteren om voor een redelijke prijs naar BENG of ZEB te gaan
AZC AsielZoekersCentrum
 

b 

breedte

b boiler (wandcontactdoos voor)
b badkamer
b bidet
b&b binnen & buiten, bijvoorbeeld bouwhout b&b (toe te passen, eventueel onder voorwaarden)
B2 B2-blok, een voormalig bouwblok
B22 type fitting voor lampen: fitting met bajonet (geen schroeffitting zoals E14, E27 en E40)
B500A betonstaal klasse B500 A (NEN 6008, wapening, glad, gedeukt of geribd; vergelijkbaar met (maar niet hetzelfde als) klasse FeB500HKN koudgeprofileerd)
B500B betonstaal klasse B500 B (NEN 6008, wapening, gedeukt of geribd; vergelijkbaar met (maar niet hetzelfde als) klasse FeB500HWL warmgewalst lasbaar, toegepast in netten en FeB500HK koudvervormd/koudgerekt)
B500C betonstaal klasse B500 C (NEN 6008, wapening, geribd; vergelijkbaar met (maar niet hetzelfde als) klasse FeB500HWL warmgewalst, speciaal bedoeld voor gebieden waar aardbevingen kunnen optreden of bij andere kritische toepassingen)

BAG

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (zie Kadaster)

BAM oorspronkelijk N.V. Bataafsche Aanneming Maatschappij van Bouw- en Betonwerken v/h Firma J. van der Wal en Zoon (1927); al lange tijd wordt uitsluitend de afkorting BAM gebruikt
BAOC Bewijs van Aanleg Onder Certificaat (zie de richtlijn bij NRB; verg. BHOC, VVV)
BAPV Building Added Photo Voltaics, een term voor "normale" zonnepanelen op woningen en gebouwen. Verg. BIPV, Building Integrated Photo Voltaics, bijvoorbeeld zonnepanelen die (ook) als dakbedekking of gevelbekleding fungeren.
bar (uitspraak: baar) bar een niet-SI-eenheid voor druk (spanning; de bar is als eenheid overigens wel in gebruik in verschillende branches); 
1 mbar is 0,001 bar (1 bar = 100 kPa, 1 mbar = 0,1 kPa of 100 Pa)
BAT Best Available Technology, Best Available Techniques; bijvoorbeeld een redelijk zuinige (consumenten) koelkast verbruikt 75 kWh per jaar en een BAT koelkast 60 kWh per jaar

BAZ

BovenAanZicht

BBA British Board of Agrťment, o.m. product certificeringen (inderdaad dat accent aigu bij die e, maar vaak ook vermeld zonder het accent)
BBE BioBased Economy
BBI Bruto Binnenlands Inkomen; gelijkgesteld aan BBP (ook geldt: Netto Binnenlands Inkomen is gelijk aan Netto Binnenlands Product)
BBK Besluit BodemKwaliteit (ook: Bbk, verg. WBB, BSB)
BBL BeroepsBegeleidende Leerweg, een vorm van leerlingstelsel (verg. BOL, BPV)
BBL Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), opvolger van Bouwbesluit 2012; onderdeel van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
BBMA Brussels Biennale of Modern Architecture
BBN Brandveilig Bouwen Nederland
BBP Bruto Binnenlands Product; gelijkgesteld aan Bruto Binnenlands Inkomen BBI (ook geldt: Netto Binnenlands Product is gelijk aan Netto Binnenlands Inkomen)
BBR Bedrijfsregeling BrandRegres; regres is "verhaal", het recht op schadevergoeding; bijvoorbeeld bij brand als gevolg van handelen van een dakdekker kan de gebouweigenaar regres halen bij de aansprakelijkheidsverzekering van de dakdekker; per 1 januari 2014 is de limiet van het brandregres (500.000 euro) komen te vervallen dus een goede verzekering moet een veelheid van dat bedrag kunnen uitkeren, bijvoorbeeld in 2014 2,5 miljoen euro (verg. CAR)
BBRI Belgian Building Research Institute
BBS Begaanbaarheid Berekeningssysteem (oorspronkelijk een CUR-publicatie)
BBT Best Beschikbare Technieken

bc

brandcompartiment

BC Before Christ (aantal jaren vůůr Christus, vChr, verg. AD)
BCA Bouwhistorisch, Cultuurhistorisch en Architectuurhistorisch onderzoek (bedrijf  in onderzoek en advies van Karel Emmens)
BCE Before CE (vůůr Common Era /  Christian Era / Current Era, vůůr Christus, vChr)
BCF Bim Collaboration File, "een open bestandsformaat gebaseerd op XML waarmee commentaar kan worden toegevoegd aan een Industry Foundation Classes BIM-model" (verg. IFC)
BCP BeroepsCompetentieProfiel
BCRG Bureau CRG, d.w.z. Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid b.v.; "De databank van Bureau CRG publiceert de gecontroleerde gelijkwaardigheidsverklaringen van producten of systemen die in de bouw- of installatiesector worden toepast. Op verzoek van fabrikanten/leveranciers kunnen er ook kwaliteitsverklaringen worden opgenomen of verwezen worden naar prestatieverklaringen. In de databank zijn o.a. opgenomen verklaringen of verwijzingen van CV-ketels, zonneboilers, kozijnen, glas, isolatiematerialen en warmtepompen."
bd bovenkant dorpel
bd buiten dienst
BDA Bureau Dak Advies (Kiwa BDA)
BdB Basisdocument Brandbeveiliging
BDP Biotic Depletion Potential, een onderdeel van o.m. de MPG-berekening

beg gr

begane grond

BEN Bijna EnergieNeutraal, bijvoorbeeld in BEN-woning (in WalloniŽ Q-ZEN van Quasi Zťro Energie), zie BENG  
BENG Bijna EnergieNeutraal Gebouw, een gebouw dat op jaarbasis gemiddeld even veel energie opwekt als wordt gebruikt voor "het gebouw" (verwarming, warm water, ventilatie, koeling en verlichting), maar niet meegerekend het energieverbruik van elektrische apparaten e.d. (zie nZEB).
Zie verder bij BENG.

ben w

benedenwoning

BEP BeroepsErvaringsPeriode, volgens de WAT (Wet op de ArchitectenTiktel) de periode dat een in architectuur afgestuurde student praktijkervaring moet hebben opgedaan, voordat deze zich kan inschrijven in het Architectenregister (en daarmee als zelfstandig architect kan werken), zie Regeling Beroepservaringperiode Staatscourant (verg. SBA)
betr betreffende
BFBN Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland
bg begane grond
BG1, 
BG2, 
BRG
Codering bij compriband e.d.:
BG1 buitentoepassing, bestand tegen slagregens (> 600 Pa)
BG2 buitentoepassing, meer of minder bestand tegen regen (> 300 Pa, maar < 600 Pa), maar moet beschermd worden tegen harde regens, slagregens e.d.
BGR binnentoepassing, sluit de voeg luchtdicht af 
BGI BuitenGevelIsolatie, zie gevelisolatie buitenzijde

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie (Kadaster), "de digitale kaart van Nederland waarin alle objecten zoals gebouwen, water, spoorlijnen en groen op eenduidige wijze zijn vastgelegd" (Crow); voor raadplegen topografische kaart zie PDOK.

BGT BruibaarheidGrensToestand (zie eventueel bij grenstoestand)
bh bouwheer
BHE Borehole Heat Exchanger (warmtewisselaar met bijvoorbeeld grondwater)
BHOC Bewijs van Herstel Onder Certificaat (zie de richtlijn bij NRB; verg. BAOC, VVV)
bi bouwkundig ingenieur (achter de eigennaam van bijvoorbeeld een architect)
bi binnen
BI Business Intelligence
BIA Beton Industrie Arts

bijdr

bijdrage

bijl bijlage
BIKUDAK Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven, wanneer over arbeidsomstandigheden, CAO, pensioen e.d. wordt gesproken, anders: VEBIDAK

BIM

Bouw(werk) Informatie Model (3D-ontwerpprogramma voor bouwwerken; verg. PIM, zie eventueel BCF)

BIO Bilaterale IntentieOvereenkomst
BIO Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische (brandbeveiligingsmaatregelen)
BIPV Building Integrated PhotoVoltaics, in "goed" Nederlands "in dak zonnepanelen" (pv-panelen), dat wil bijvoorbeeld zeggen dat de pv-panelen niet op de dakbedekking liggen maar er als het ware in: op de plaats van bijvoorbeeld een aantal dakpannen liggen pv-panelen, zodat het dakbeeld rustiger wordt, zeker als de kleur van de dakpannen en de pv-panelen vrijwel overeenstemt of, nog beter, in plaats van dakpannen of een glazen dak een geheel "dak" van pv-panelen.
Verg. BAPV, Building Added Photo Voltaics, een term voor "normale" zonnepanelen op woningen en gebouwen.
BIS de verkorte naam van de bouwbeurs Bouw- en Infra Salon (de volledige naam wordt vrijwel niet meer gebruikt)

bj

bouwjaar

bk

bovenkant, zoals in "bk vloer" (verg. "ok" is onderkant, maar naar bijvoorbeeld onderkant vloer wordt niet vaak verwezen)

bk brandkraan
BKA BetonKernActivering
BKL BasisKustLijn
BKOR Beeldende Kunst en Openbare Ruimte
BKR de voormalige Beeldende Kunstenaars Regeling

bl

bovenlicht

BLVC Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie
BMI BrandMeldInstallaties
BmS soms gebruikte afkorting voor Bouwen met Staal
BNA Bond van Nederlandse Architecten
BNLA bnla architecten, oorspronkelijk Bloem en Lemstra Architecten (Eric Lemstra)
BNO Beroepsorganisatie van Nederlandse Ontwerpers
BNSP Beroepsvereniging van Nederlandse Stede(n)bouwkundigen en Planologen
BOB Brandwerendheid Op Bezwijken (verg. BOS)
BOB Stichting Behartiging Opleiding Bouwnijverheid
BOB-in BestemmingsOnafhankelijk Bouwen
BOEi Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van industrieel erfgoed; doel is uiteraard herbestemming van (onrendabel) industrieel erfgoed
BOG Bedrijfs Onroerend Goed (correcte spelling bedrijfsonroerendgoed): zakelijk vastgoed , bijvoorbeeld bedrijfsruimte, kantoorruimte, winkelruimte (verg. OG)

boil

boiler (wandcontactdoos voor)

BOL BeroepsOpleidende Leerweg, een vorm van dagopleiding (verg. BBL, BPV)
BOM Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (verg. NOM)
BONAS BibliografieŽn en Oeuvrelijsten Nederlandse Architecten en Stedenbouwkundigen
BOOM Besluit kwaliteit en gebruik Overige Organische Meststoffen
BOOR Bureau Oudheidkundig Onderzoek van (Gemeentewerken) Rotterdam, de oudste gemeentelijke archeologische dienst van Nederland
BOR Besluit OmgevingsRecht, het besluit dat de regels bevat van de Wabo
BORG objectbeveiliging, verg. VEB; de naam BORG lijkt door de hoofdletters een afkorting, maar is het niet; op de site van het CCV is vermeld, in 2006 blijkbaar: 
"
De naam BORG heeft geen speciale betekenis en is geen afkorting. In 1994 is het certificatieschema gestart als 'Regeling BORG 1.0'. De initiatiefnemers hebben toentertijd gekozen voor een lettercombinatie die krachtig en compact is, betrouwbaarheid in zich draagt, en goed bruikbaar is in het spraakgebruik. BORG heeft in de afgelopen 12 jaar een grote naamsbekendheid verworven, waaruit mag worden geconcludeerd dat de naam BORG goed is gekozen."
BORG-
PAC
Particuliere AlarmCentrale (verg. BORG)
BOS Brandwerendheid Op Scheiden (verg. BOB)

bov w 

bovenwoning

BOVATIN Bond Van Aannemers van Tegelwerken In Nederland

bp

before present (d.w.z.: aantal jaren vůůr 1950)

BPA Bijzonder Plan van Aanleg (Vlaanderen), later RUP geheten (Ruimtelijk UitvoeringsPlan)
BPIJ Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied
BPV(O) BeroepsPraktijkVorming(sOvereenkomst) (BPV is een onderdeel van BBL en BOL)
BR1 t/m 
BR7
Bullet Resistance, klasse-indeling pantserglas (ook, soms: B1 t/m B7; DIN EN 1063, Euro Norm EN 1522; verg. FB1 t/m FB7, NS)
BRBS afkorting van BRanchevereniging Breken en Sorteren (de R van BR is onzeker), een specifieke vereniging van recyclingbedrijven: BRBS Recycling is "de vereniging bestaat uit puinbrekers en sorteerbedrijven die samen meer dan 70% van het Nederlandse bouw-, renovatie- en sloopafval (BSA) en droog bedrijfsafval opwerken tot waardevolle grondstoffen"
BRC Begroting en Rapportage Classificatie (heeft te maken met HACCP e.d.; bijvoorbeeld "een logboek conform NVWA- en BRC-certificering")
BRCL BodemRisicoChecklist (zie de richtlijn bij NRB)
BRE Building Research Establishment
BREEAM Building Research Establishment (BRE) Environmental Assessment Method (een "keurmerk" voor duurzaamheid; verg. DGBC, LEED, USGBC)
BRIS BouwRegelgeving InformatieSystemen

BRK 

BasisRegistratie Kadaster

BRL BeoordelingsRichtLijn (verg. URL)
BRO BasisRegistratie Ondergrond, een samenvoeging van DINO (Dinoloket, zie afbeelding voor een voorbeeld) van de Geologische Dienst (een onderdeel van TNO) en het Bodemkundig InformatieSysteem (BIS) van Alterra (een onderdeel van de Wageningen University); het systeem zal, met uitzondering van kabels en leidingen, ooit alle gegevens van de ondergrond bevatten. We spreken hier van "ooit", omdat er al vele jaren over samenvoeging wordt gesproken (situatie 2019)

BRT

BasisRegistratie Topografie (zie Kadaster)

BRU Bestuur Regio Utrecht, d.w.z. gemeente Utrecht en 9 omliggende gemeenten

BRVVR

brand- en rookvrije vluchtroute

BRZO Besluit Risico's Zware Ongevallen
BS Burgerlijke Stand
BS British Standard (in BelgiŽ: NBN, in Nederland: NEN)
BS BedStede (bij oude woningen)
BSA Bouw- en SloopAfval (verg. BSA-granulaat, BRBS)
BSB BouwStoffenBesluit (verg. BBK)
bsDD buildingsmart Data Dictionary, een onderdeel van BIM (zie eventueel buildingSMART international)

bsh

brandslanghaspel

BSK Bouwkundige StudieKring, in 1926 (?) opgericht door de architecten Sam van Embden en Hans van der Laan tijdens hun studie aan de TH Delft (later TU Delft); Marinus Granprť MoliŤre werd de voorzitter; de BSK is te zien als een voorloper van de Delftse School (ook o.m. ir. J.A. Kuiper was lid van de BSK; J.F. Berghoef, J.H. van Epen, P. Donk e.v.a. leverden kopij voor het 4e jaarboek); was de "Stedebouwkundige studiekring" van de TH Delft een voortzetting van de BSK...?
BSP bepaald type Whitworth pijpschroefdraad (extra aanduiding G is niet afdichtend, cilindrisch (vroeger: Gasdraad); R is afdichtend, conisch) 
BTER-cao BedrijfsTakEigen Regelingen - collectieve arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld voor de bouwnijverheid)
BTR BindTijdRegelaar (zie bij hulpstof)

BTW

Belasting (over de) Toegevoegde Waarde, omzetbelasting (Engels: VAT, Duits: MwSt)

bu buiten
BU BusinessUnit

B&U

Burgerlijke en Utiliteitsbouw (d.i. woningbouw, openbare gebouwen e.d., niet-GWW)

bv balansventilatie
bv besloten vennootschap
bv bijvoorbeeld
BV Beschermd Volume, het deel van een gebouw dat "energietisch" beschermd moet worden (bij een woning ongeveer te stellen als alle te verwarmen ruimten, dus excl. Aangrenzende Onverwarmde Ruimte AOR's e.d.)
BVBA besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BelgiŽ)
BVE Beroepsonderwijs en VolwassenenEducatie

BVO 

Bruto VloerOppervlakte (volgens NEN 2580; verg. GO, NVO, VVO, FSI)

BVP Best Value Procurement, zie prestatie-inkoop (vaak is de term BVP-projecten)
BVS BegaanbaarheidsVergelijkingsSysteem (CUR)
BW BovenWaarde (bijvoorbeeld bij calorische waarde van een stof)
BWB Bureau Wederopbouw Boerderijen, als onderdeel van SHBO (Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek) verhuisd naar Cultureel Erfgoed (RCE)
BWI Bouwkunde, Wonen en Interieur (een profiel van bijvoorbeeld leerlingen van het middelbaar onderwijs)
bwk bouwkunde, bouwkundig(e)
BWT Bouw- en WoningToezicht (Vereniging Bouw- en Woningtoezicht)
BWW Bodem WarmteWisselaar (verg. warmtewisselaar ww, aarde warmtewisselaar aww, buizen warmtewisselaar bww, lucht-lucht warmtewisselaar llww, platen warmtewisselaar pww)
BWW Buizen WarmteWisselaar (verg. warmtewisselaar ww, aarde warmtewisselaar aww, bodem warmtewisselaar bww, lucht-lucht warmtewisselaar llww, platen warmtewisselaar pww)
BZA Biogene ZwavelzuurAantasting
 
c snelheid (van geluid of licht)
c soortelijke warmte, soortelijke warmtecapaciteit
c centi (0,01)

C

Celsius

C correctieblad
C Coulomb
C capaciteit, warmtecapaciteit (massa * soortelijke warmtecapaciteit c)
C Concrete (coderingen C12/15 t/m C45/55 en voor hogesterktebeton HSB van C53/65 t/m C100/115; zeerhogesterktebeton ZHSB vanaf C200, daar is nog geen NEN voor)
© copyright (verg. ģ, ô)
C-waarde de C-waarde geeft de temperatuurgevoeligheid van het bindmiddel (veelal een Cement) weer bij de berekening van de gewogen rijpheid Rg
C0 t/m C3 Compaction, verdichtingsmaat van betonspecie, ťťn van de consistentieklassen (verg. zetmaat S1 t/m S5 en vloeimaat F1 t/m F7)
C1, C2, C3, C4, C5, CX Corrosiebelastingscategorie (C staat voor Corrosion; de X van CX voor eXtreme), zie corrosieklasse
C2C Crade-to-Cradle
ca centiare (1 m2); circa; cum annexis
CA CelluloseAcetate (zyl, zylonite, Cellon, Rhodoid), een thermoplast
CAB CelluloseAcetoButyrate, een thermoplast

CAD

Computer Aided Design; soms: Computer Aided Draughting

CAE Computer Aided Engineering
CAES Compressed Air Energy Storage, ondergrondse of bovengrondse energieopslag d.m.v.  perslucht

cai

centrale antenne installatie/inrichting (ook: wandcontactdoos voor de cai; "de kabeltelevisie")

CAI Computer Aided Instruction
cal, Cal calorie, zie bij kcal

CAM

Computer Aided Manufacturing (verg. CNC)

CAO Collectieve ArbeidsOvereenkomst
CAP Centraal AardPunt (zie aardnet)

CAR

Constructions All Risk; verzekering om dekking te bieden tegen de financiŽle gevolgen van schade tijdens de bouw (verg. BBR)

CAS
CASRN
Chemical Abstracts Service resp. Chemical Abstracts Service Registry Number (een CAS-nr is een verwijzing naar de open chemische literatuur van de divisie CAS van de American Chemical Society
cat catalogus
cat categorie
CATO CO2 Afvang, Transport en Opslag (zie CATO), de zeer zelden gebruikte Nederlandse term voor CCS (Carbon Capture and Storage)  
cat5, 
cat5e
ethernetbekabeling (lagere snelheden; max. 100Mbit/s; UTP); cat5e (hogere snelheden; max. 1gbit/s; UTP)
cat6, 
cat6a
ethernetbekabeling (max. 10gbit/s; beperkte kabellengtes; cat6: UTP; cat6a: STP, FTP)
cat7, 
cat7a
ethernetbekabeling (cat7: max. 10gbit/s; cat7a: max. 40 gbit/s; SFTP)
CBC Cement en Beton Centrum
CBC CapaciteitsBeperkingContract als onderdeel van een non-firm ATO/CBC-TCT elektriciteitscontract 
(
Aansluit- en TransportOvereenkomst / CapaciteitsBeperkingContract Tijdgebonden Capaciteit bij Transportbeperking),
een oplossing waarbij een klant met een transportbeperking toegang krijgt om elektriciteit te verbruiken en/of terug te leveren gedurende vooraf vastgestelde tijdvensters
CBE Circulaire BouwEconomie, een transitie-agenda en tgransitieteam van het mininisterie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening naar meer circulair zijn in de bouw (aangesteld in 2018)
CBG Commissie BrancheGecommitteerden bouw
CBI ConformiteitBeoordelende Instelling
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CBTO Carbon Take Back Obligation verplicht producenten van fossiele brandstoffen rond 2050 om evenveel CO2 in de grond te stoppen als eruit gehaald wordt. Voor CO2-volgers een belangrijk punt (voor niet-CO2-volgers uiteraard pure onzin, te vergelijken met de aflaten uit de middeleeuwen).
cc cubic centimetre (cm3)
cc carbon copy (kopie)
CCn Compressive Creep, n = code of klasse: CC0 (<= 2kPa), CC1 (> 2 kPa en<= 25 kPa), CC2 (> 25 kPa en <= 50 kPa), CC3 (> 50 kPa), verg. CSn
CC, CC1, CC2, CC3 Consequence Class, gevolgklasse bij metselstenen e.d. (er zijn drie gevolgklassen: CC1, CC2, CC3 ofwel 1, 2, 3)
CCS Carbon Capture and Storage (afvangen en opslaan van CO2; ondanks het nogal hoge aflaat-gehalte van CO2: zie eventueel CCS Association; de Nederlendse term is een heel enkele keer CATO)
CCS Combined Charging System, een snellaadsysteem voor elektrische auto's (bijna alle nieuwe modellen; zie eventueel bij laadpaal)
CCTV Closed-Circuit TeleVision (cameratoezicht)
CCV Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid; verg. BORG
cd candela (eenheid van lichtsterkte/lichtstroom; verg. Lumen Lm en Lux)
cd compact disk
CD Cold Drawn steel (koudgetrokken staal, verg. CF)
CD Cooperative Design (verg. Cooperative Visualization CV, BIM)
CDCV Cooperative Design and Cooperative Visualization (CD and CV)
CDIO Conceive, Design, Implement, Operate; studenten leren vooral goed door het "doen" en niet (alleen) door het te "ondergaan" ofwel: door het doen leert men gemakkelijker dan er (alleen maar) over te leren (zie competenties)
CDM in CDM-rubbers staat CDM voor de fabrikant van speciale akoestische kunststof rubbers, bijvoorbeeld om een theaterzaal akoestisch te ontkoppelen van de omgeving (de herkomst van de letters CDM is helaas niet duidelijk, misschien iets met Cork en Materials of Manufactory)
CE Conformitť Europťenne, CE-markering, een aanduiding dat het product aan de wetgeving van de Europese Gemeenschap voldoet
CE Civil Engineering
CE Common Era, Christian Era, Current Era (na Christus, nC; verg. BCE
CEB Compressed Earth Block, geperste leemsteen
CEM Cation Exchange Membrane, zie blue energie (verg. AEM)
CEM
t/m V
CEMentklassering (zie bij cement, verg. VLH); in bijvoorbeeld CEM V/A (S-V) 42,5 N betekent: 
CEM V: composietcement
A: A/B/C geeft klassering massapercentage cement aan in afnemend cementgehalte (klinkergehalte)
(S-V): hoofdbestanddelen naast portlandcementklinker: S = gegranuleerde hoogovenslak, D = microsilica (silica fume), P = natuurlijke puzzolaan, Q = gebrande natuurlijke puzzolaan, V = poederkoolvliegas (siliciumhoudend), W = poederkoolvliegas (calciumhoudend), T = gebrande leisteen, L = kalksteen (organisch koolstofgehalte <= 0,5% m/m), LL = kalksteen (organisch koolstofgehalte <= 0,2% m/m), M = cement bevat een mengsel van de genoemde hoofdbestanddelen
42,5: sterkteklasse
N: N= Normale beginsterkte, L = lage beginsterkte, R = hoge beginsterkte
CEN Comitť Europťen de Normalisation (European Committee for Standardization), onderdeel van CenCenelec
CENELEC Comitť Europťen de Normalisation Electrotechnique, onderdeel van CenCenelec
ceo chief executive officer (algemeen directeur, bestuursvoorzitter, (verg. cfo, cio, coo, cso, cto)
cepezed iets verbasterde samenstelling van de eerste letters van de achternamen van de oprichters Michiel Cohen, Jan Pesman en Rob Zee (architectenbureau cepezed)
C-EPS Cement-gebonden EPS, "een lichte afschotmortel op basis van cement, gerecyclede polystyreenkorrels, vermiculite en toeslagstoffen kan een sterke, drukvaste isolatie en naadloze afschotlaag worden gerealiseerd", zie verder bij c-eps
CES Consumer Electronics Show, een beurs in Las Vegas waar allerlei nieuwe elektronica voor consumenten worden gepresenteerd
cf vergelijk, van het Latijnse confer / confero (ter vergelijking bijeenbrengen)
CF Cold Formd steel, Cold Finished steel (koudgevormd staal, verg. Cold Drawn CD)
CF-CPSW Concete-Filled Composite steel Plate Shear Wall, zie gewapend beton met uitwendige wapening
CFI Centrale FinanciŽn Instellingen
CFK ChloorFluorKoolstof of ChloorFluorKoolwaterstof, een koudemiddel dat de ozonlaag kan aantasten en daarom in steeds meer toepassingen verboden wordt (verg. HCFK, dat de ozonlaag minder aantast).
cfm conform
cfo chief financial officer (verg. ceo, cio, coo, cso, cto)
CFRP Carbon Fiber Reinforced Polymers, Carbon Fiber Reinforced Plastics; zie bij koolstoflaminaat
CFV Centraal Fonds Volkshuisvesting, ooit een financieel toezichthouder van woningcorporaties
CG Cellulair Glas (schuimglas, foamglas, cellenglas)
CGB ConsumentGericht Bouwen (o.m. scheiding drager en inbouw, open bouwen)
CGB Convent van Gemeentelijke Bouwhistorici, maakt deel uit van Federatie Grote Monumentgemeenten FGM
CHB(L) COOP HIMMELB(L)AU (verg. coop)
CHER CultuurHistorische EffectRapportage
CI Certificatie-Instelling (certificerende instantie)
CIAM CongrŤs Internationaux d'Architecture Moderne
CIB Conseil International du B‚timent (International Council for Building); de afkorting is gebleven, de oorspronkelijke naam wordt niet meer gebruikt, wel "International Council for Research and Innovation in Building and Construction"; CIB is een groep instituten e.d. die internationale samenwerking en informatie-uitwisseling voorstaat, vooral door het geven van symposia e.d.
CIE Commission Internationale d'…clairage
Cie een Franse afkorting voor Compagnie (gezelschap, handelvereniging, onderafdelin gvan een bataljon), soms in Nederland ook gebruikt
Cie. architectenbureau, Cie. is een overkoepelende merknaam met onder meer "de Architekten Cie." (Cie.)
CIGS Copper Indium Gallium diSelenide
CIM Ceramic Injection Molding (verg. MIM en PIM)
cio chief information officer, manager van de informatieafdeling (ICT) (verg. ceo, cfo, coo, cso, cto)
CIPP Cured In Place Pipe, zie bij rioolrenovatie
CiTG Civiele Techniek en Geowetenschappen (TU Delft, verg. CT)
CLC Centrale LuchtfotoCatalogus van Nederland (topografisch)
CLC Cellular Lightweight Concrete (cellenbeton)
CLP Classification, Labeling, Packaging
CLP Classification, Labelling and Packaging, een Europese Verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 
CLS Canadian Lumber Standard, verg. SLS
CLT Cross-Laminated Timber (kruislaaghout, KLH)
CLTE Coefficient of Linear Thermal Expansion (verg. CTE)
CMYK Kleurenpalet van  bijvoorbeeld inktprinters: Cyan, Magenta, Yellow, blacK; de drie primaire kleuren en zwart; cyaan is blauwgroenig, magenta is paarsig (verg. RGB, RAL-kleuren)
CNC Computer Numerical Control, een manier om computergestuurd de machine te laten frezen, bijvoorbeeld om ingewikkelde structuren in hout te frezen, te zagen (laseren) of te ponsen (verg. CAM)
CNG Compressed Natural Gas (aardgas onder hoge druk)
CNV Vakmensen Christelijke Nationaal Vakverbond afdeling Bouw
COBc Centraal Overleg Bouwconstructies, een onderdeel van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht (Vereniging BWT)
COBie Construction Operations Building information exchange, een onderdeel van BIM 
CoBrA Copenhagen, Brussel, Amsterdam ("De Cobragroep was van 1948 tot 1951 een avant-gardebeweging van kunstenaars uit Denemarken, BelgiŽ en Nederland; ook na 1951 had de "stijl" van Cobra lange tijd veel aanhangers
CoC Chain of Custody (ketenbeheer, bijvoorbeeld het ketenbeheer van hout: houtkap, houttransport, nieuwe aanplant enz. bij FSC, PEFC en Keurhout; verg. ATFS)
CoF Coefficient of Friction (zie bij antislipwaarde van tegels, laminaat e.d.)
COFI Council Of Forest Industries (verg. FSC, PEFC, Keurhout)
COLO Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

conv

convector

coo chief operating officer (ook: operations, operational); de coo is verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken binnen een bedrijf (zetelt onder de ceo) (verg. ceo, cfo,cio, cso, cto)
coop afkorting van coŲperatie, bijvoorbeeld in architectenbureau COOP HIMMELB(L)AU, afgekort tot CHB(L)
CoP Community of Practice, een groep mensen die een vak of beroep met elkaar gemeen hebben en in dat vak/beroep (of een onderdeel ervan) bijzondere interesse hebben en gezamenlijk initiatieven ontplooien en uitwerken
COP Coefficient Of Performance; verg. EER, GUE, SPF
cos cosinus

COVO

COnsumentenVOorwaarden verbouwingen (Covo2010), opgesteld door BouwGarant in samenwerking met Vereniging Eigen Huis (VEH), de Consumentenbond en Bouwend Nederland onder toezicht van de SER (Sociaal Economische Raad)

c-PCR complementary Product Category Rules, aanvullende regels productcategorie
cp soortelijke warmte c bij constante druk (pressure)
CP CompetentieProfiel
CPD Continuing Professional Development, "ťducation permanente" (waarschijnlijk vooral van bedrijven, de particuliere variant werd in het Engels ook wel "out-of-school education" genoemd)
CPI ConsumentenPrijsIndex; de index geeft in een getal aan wat de huidige prijs is van een "mandje" met consumentenproducten ten opzichte van een bepaald jaar (bijvoorbeeld 2006=100); het CBS houdt de index bij
CPL Continious Pressed Laminate (verg. HPL)
CPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (verg. PO, MO, SAR)
CPR Construction Products Regulation, Europese regelgeving over CE-markering (verg. AVCP)

CPS

Compact PolyStyrene (polystyreen)

CPT Cone Penetration Test (ook in de term GEF-CPT-Report; zie bij GEF en voor conus zie bij sonderen)
cq casu quo (anders, in het andere geval)
CR Cold Rolled steel (koudgewalst staal)
C-rate C-rate geeft de verhouding weer tussen het laden en de capaciteit van een accu; een accu van 200 kWh laden met 600 kW duurt dan 200/600 = 1/3 uur ofwel 20 minuten
CRC Compact Reinforced Composite, een ultrahogesterktebeton (UHSB) met verschillende soorten staalvezels waardoor het beton ductieler wordt, dus beter bestand is tegen vervorming (zie bij aardbevingsbestig bouwen, hogesterktebeton en bij o.m. Hi-Con)
CRI Color Rendering Index, de kleurweergave van een door een bron belicht object vergeleken met een zogenoemde zwarte straler als bron met dezelfde kleurtemperatuur; de CRI ligt tussen 0 en 100; kies bij voorkeur voor huiselijk gebruik CRI > 80 (CRI 95 is een daglichtconditie; CRI gloeilamp = 100; CRI lagedruknatriumlamp = 0; CRI witte tl-buis 80 ŗ 90)
CROHO Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (een afdeling van DUO Zakelijk)
CROW oorspronkelijk Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en Verkeerstechniek (CROW is o.m. door uitbreiden van de onderzoeksgebieden wordt de oorspronkelijke naam niet meer gebruikt; de afkorting is een "merk" geworden)
cs cum suis (en de zijnen)
CSn Compressive Strenth (druksterkte), n = code of klasse; CS0 (< 10 kPa), CS1 (> 10 kPa en <= 50 kPa), CS2 (> 50 Kpa en <= 200 kPa), CS3 (> 200 kPa); verg. CCn
CSnn Compressive Strenth (druksterkte), nn = genormaliseerde gemiddelde druksterkte gelijk aan of groter dan nn in N/mm2, zie bijvoorbeeld CS12, CS16, CS20, CS25, CS28, CS36, CS44 bij kalkzandsteen
CSA,
CSAB
Calcium SulfoAluminate Belite, een bindmiddel dat bijvoorbeeld aan Portlandcement wordt toegevoegd om de bindtijd te versnellen en eventueel om de fysische en chemische eigenschappen te verbeteren
CSC Concrete Sustainability Counsel, zie Beton Bewust | CSC, onderdeel van Betonhuis / betonmortel
CSM Cutter Soil Mix, een wand-type vergelijkbaar met een bentonietwand, maar dan gemengd met de grond in situ, zie bij Franki Grondtechnieken
cso chief scientific officer (ook: chief science officer) (verg. ceo, cfo, cio, coo, cto)
CSP Concentrating Solar Power, Concentrated Solar Power, d.w.z. bundeling van zonnestralen
CSP Congestion Service Provider, zie eventueel bij congestie (biedplichtcontract)
CT Civiele Techniek (verg. CiTG)
CTE Coefficient of Thermal Expansion (verg. CLTE)
CTKW CivielTechnisch KunstWerk
cto chief technical officer (verg. ceo, cfo, cio, coo, cso)
CTOD Crack Tip Opening Displacement, een mechanische test op breuk, "vergroting van de afstand tussen de wanden van een scheur bij een beproeving van de breuktaaiheid van een materiaal"
CTU Comparative Toxic units, vergelijkbare giftige eenheden
CUR
CUR B&I
CUR was oorspronkelijk een afkorting van Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving, later gewoon CUR Bouw & Infra, daarna samen met SBR SBRCURnet (verg. SBR) en vanaf 1-1-2018 onderdeel van o.m. ISSO (bouwpublicaties, referentiedetails), CUR Crow (CUR-aanbevelingen) en Buildwise (andere publicaties)

cv

centrale verwarming (wandcontactdoos voor)

cv commanditaire vennootschap
cv curriculum vitae
cv commerciŽle vaardigheden
cv soortelijke warmte c bij constant volume
CV Cooperative Visualization (verg. Cooperative Design CD)
CvB Commissie van Belanghebbenden
CvD College van Deskundigen
CVP Cassette VloerPlaat (ribcassettevloer)
Cw druksterkte beton in het werk (concrete work, cementvloeren/gietvloeren; verg. Fw)
CW1  
t/m CW6
CW is Comfort Warmte; CWn is een klasse-indeling van warmwater/cv-ketels (zie bij cv-ketel)
CWI Centrum voor Werk en Inkomen
CX Zie bij corrosieklasse
 

d 

dikte (van een object of materiaal) 

d afstand (d van distance)
d deci (0,1)
D diffusiecoŽfficiŽnt; draaistoot; elektrische verplaatsing, elektrische fluxdichtheid
d0, d1, d2 mate van druppelvorming bij brand (d van het Engelse drop, zie brandklasse)
D1,0 t/m 
D2,0
Dichtheidsklasse van beton (er zijn 6 klassen, bijvoorbeeld D1,0 van 800 t/m 1000 en D2,0 van >1800 t/m 2000)
da deca (10)
DA Drainage Area (bij drainages; verg. FSA)
DAB Dicht AsfaltBeton (vaak CE-markering AC 11 of 16 surf D3, D4 of D5; verg. GAB, LEAB, OAB, SMA, STAB, ZOAB en de CE-markering AC nn surf xx)
DAE Design Academy Eindhoven, vanaf 1999 de nieuwe naam van de Akademie voor IndustriŽle Vormgeving Eindhoven (AIVE), gegeven door Lidewij Edelkoort toen Jan Lucassen de school verliet en Lidewij Edelkoort voorzitter van het College van Bestuur werd; de Design Academy is i.t.t. andere opleidingen (industriŽle) vormgeving meer gericht op concept, ideeŽn, creativiteit, nieuwsgierigheid, discussie, ontdekken, kunst, de mens en uiteraard design; naast deze mens-geŲriŽnteerde opstelling (die soms wat vaag kan overkomen) is er veel aandacht voor "het maken", de ambacht
DAEB Diensten van Algemeen Economisch Belang, diensten die zonder overheidssteun hun maatschappelijke doel niet kunnen verrichten, bijvoorbeeld een woningcorporatie
daN decaNewton, d.w.z. 10 Newton, een handige aanduiding van een kracht omdat de waarde (vrijwel) overeenkomt met de waarde in kilogram [kg], zie de afbeelding van een aanhanger van een vrachtwagen die bijvoorbeeld een zware tractor kan vervoeren die met lieren is vastgemaakt 
DAP Delft Academic Press, bereikbaar via de TU-Delft studentenvereniging VSSD (zie VSSD)
DAPh Dutch Architectural Photographers, architectuurfotografen
DAWT Diffuser-Augmented Wind Turbine, zie bij Venturi windmolen.

D&B

Design & Build (zie DBFM)

dB(A) decibel (A duidt op correctie aan menselijk oor)
DB dagelijks bestuur
DB DichloroBenzine
DBA Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, zoals in de Wet DBA die officieel op 1-1-2016 maar reŽel op 1-1-2020  in werking trad. 
Let op de opmerking van de Rijksoverheid
: "Opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp'ers) hebben graag zekerheid over de arbeidsrelatie die ze met elkaar aangaan. Tot 1 mei 2016 kon dit met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Sinds 1 mei 2016 is deze vervangen door de Wet DBA. Deze wet heeft niet de duidelijkheid en rust gebracht die hij moest brengen. Het kabinet heeft daarom besloten de wet te vervangen."
Op dit moment (november 2023) is nog geen nieuwe wet betreffende zzp-ers van kracht.
DBE Dynamic Boost Effect, bijvoorbeeld bij aluminium/koper-radiatoren voor late temperatuur verwarming (LTV)

DBFM(O)

Design Build Finance Maintain (Operate)

DC

direct current, gelijkstroom (verg. AC)

D&C

Design & Construct

DCO DeCentrale Overheid (gemeenten e.d.)
DCO DeCentrale Opwekking (veelal: niet-centraal opgewekte elektriciteit, bijvoorbeeld zonnepanelen op een dak van een particulier)
dd de dato (gedateerd)
Dd-alfabet ook: RWS-Dd, het alfabet waar de voorkeur naar uitgaat bij bewegwijzering (CROW-publicatie 322 Richtlijn bewegwijzering 2014; "RWS-Dd heeft een ruimtebeslag dat vergelijkbaar is met ANWB-Uu, is echter bij gelijke kapitaalhoogte beter leesbaar doordat voldaan is aan de eisen van open karakters met een goede spatiŽring", Wegenwiki)
d/D 
of d-D
aanduiding kleinste (d) en grootste (D) korrelgrootte (zeefmaat) in een korrelgroep, dus de ondermaat (d) en de bovenmaat (D), bijvoorbeeld d-D = 4-8 (mm)
def definitie
DEF Delayed Ettringite Formation, een speciaal geval van sulfaataanval in beton (zie bij ettringiet; verg. ASR)
DER Distributed Energy Resources, zoals in DER-sturing; "DER-sturing betekent dat we klanten op afstand via een signaal instrueren om vermogen tijdelijk terug te regelen tijdens een storing. Uw elektriciteitsproductie eenheid moet deze signalen geautomatiseerd opvolgen. Hiermee voorkomen we een te zware belasting van het elektriciteitsnet tijdens het oplossen van de storing"
DfD Design for Disassembly, ontwerpen voor losmaakbaarheid (demontabel zijn, eenvoudige demontage mogelijk maken), zie bij circulair bouwen
DFI Deep Foundations Institute
DfMA Design for Manufacture and Assembly, zie DfMA en industrieel bouwen
DGBC Dutch Green Building Council (verg. BREEAM, LEED, USGBC)
DH brandklasse DH: rookscherm dat de verspreiding van rook in een gebouw tegenhoudt (bijvoorbeeld DH30: minimaal 30 minuten lang; herkomst afkorting onbekend; verg. E, EI, EW)
DHW Domestic Hot Water (warm tapwater)

dhz

doe het zelf

di

dat is (Engels: ie, id est)

DIA Duurzame InzetbaarheidsAnalyse voor werknemers en bedrijven (zie Volandis)

DIN

Deutsches Institut fŁr Normung, Duitse industrienorm (in BelgiŽ: NBN, in Nederland: NEN)

DINO,
DINOloket
DINO staat voor Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond, zie DINOloket
DLG Dienst Landelijk Gebied, een overheidsdienst met taken die 80 jaar lang aan "het landschap" heeft kunnen werken zonder enige belangstelling te wekken bij het publiek. De dienst is per 1 maart 2015 opgeheven. Taken op het gebied van GIS, grond, subsidies en (inter)nationale projecten zijn overgenomen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Taken als gebiedsontwikkelingsprojecten en natuurontwikkeling zijn belegd bij de provincies.
DLP Deskundige Leidinggevende Projecten
DLR Dynamic Line Rating, vergroot de stroomcapaciteit van de elektriciteitslijn (zie bij congestie; wordt ook RTTR genoemd)
dm droogmachine, wasdroger (verg. wm is wasmachine)
Dmax maximale korrelgrootte in een betonmengsel
DNB De Nederlandsche Bank
DNO Distribution Network Operator, bijvoorbeeld van een elektriciteitsnet (verg. DSO en TSO)
DNR "De Nieuwe Regeling beslaat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer." 
De eerste versie kwam uit in 2011. Zie BNA en NLingenieurs.
DNSH Do Not Significant Harm, weer zo'n vage milieu-term van de milieulobby van "Europa": niets doen dat significante schade (wat is dat?) toebrengt aan een milieudoelstelling zoals bedoeld in artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852; ook nu weer zal die term gebruikt worden om woningbouw tegen te houden (alleen de verhuurders en de relatief-rijken met woningen worden er wijzer van, niet de gewone burger die veel teveel huur moet betalen voor zijn flatje; situatie 2023-09)
DNV DNV is een classificeringsorganisatie (de naam is ook DNV-GL geweest; DNV stond voor Det Norske Veritas en GL voor Germanischer Lloyd)
DO Definitief Ontwerp, DetailOntwerp (verg. Voorontwerp VO)
DOCO
MOMO
DOCOMOMO, DOcumenteren en COnserveren van gebouwen en stedenbouwkundige en landschappelijke ensembles van de MOdern MOvement (Moderne Beweging)
domotica samentrekking van domus (woning) en telematica (en dat weer uit telecommunicatie en informatica), huisautomatisering (zie ook KNX)
DoP Declaration of Performance (Europese verplichte prestatieverklaring van bijvoorbeeld funderingsbekisting of xps)
DP Dynamic Positioning, dynamische positionering bij bijvoorbeeld schepen die offshore-installaties bouwen 
DP6 is een afkorting van het adres (Doelenplein 6 in Delft) van architectenbureau DP6
DPA Drilling Push Aside (in de grond gevormde betonnen schroefpaal met grondverdringing)

DPC 

Damp Proof Course (folie die o.m. gebruikt wordt tussen fundering en vloerplaat)

DPI Dutch Polymer Institute
DPL DuurzaamheidsProfiel van een Locatie
DRO Definitief Ruimtelijk Ontwerp
DSB DistributieSysteemBeheerder, een medewerker van een netbeheerder (zie eventueel congestie)
DSGO Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving; het DGSO "biedt een set van uniforme afspraken, die zorgt voor veilige, betrouwbare en gecontroleerde toegang tot data in de ontwerp-, bouw- & technieksector"; de data moet dus altijd en overal beschikbaar zijn (open standaarden) en in de keten veilig toegankelijk zijn
DSO Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt technisch de Omgevingswet; "het DSO richt zich daarmee op twee digitale aspecten: beschikbaarheid van de juiste informatie voor een gebruiker op het juiste moment en ondersteunen van het gebruik van de Omgevingswet"
DSO Distribution System Operator, bijvoorbeeld van een elektriciteitsnet (verg. DNO en TSO)
DSL1, DSL2, DSL3 Design Supervision Level (zie bij gevolgklasse)
DSM dubbelstaafmat; "een dubbelstaafmat hekwerk is een hekwerk dat geproduceerd is uit stalen draden; de stalen draden zijn voorzien van een zinklaag en de gelaste hekwerkpanelen worden vervolgens voorzien van een poedercoating; de naam dubbelstaafmat komt van de dubbele horizontale draad welke voor de stevigheid zorgt" (hekwerk online)
DSM Demand Side Management, vraagsturing

DSP

Digital Signal Processing; zie ook Signal Processing System SPS

DSR Demand Side Response, vraagsturing, bijvoorbeeld door prijsprikkels, door iets heel goedkoop of juist heel duur te maken op bepaalde tijden om gebruik resp. "inactief" te bewerkstelligen (maar vaak heeft de prijs geen invloed op het wel of niet gebruiken, bijvoorbeeld brood of verwarming heb je toch nodig, ook al kost het wat meer)
DTP Desk Top Publishing
DTP Dynamic Tidal Power, dynamische getijdencentrale (energiecentrale die gebruik maakt van het hoogteverschil van het water bij de getijden; bij DTP wordt het verschil kunstmatig (dynamisch) opgewekt door een T-vormige dam loodrecht op de kust)
DTU Document Technique Unifiť: in Frankrijk een document dat de specificaties bevat die, gevolgd door het bedrijf, geacht worden een werk mogelijk te maken in overeenstemming met de verwachtingen van de aanbestedende dienst (stabiliteit, gebruik, duurzaamheid). DTU is geen Europese norm.

dubo

duurzaam bouwen

DuMo Duurzame Monumenten; "het DuMo-rekenmodel brengt de duurzaamheid in combinatie met de monumentale waarde van project in kaart"
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
DVO DienstVerleningsOvereenkomst (verg. SLA)
DVW Densified Veneer Wood, een soort gelamineerd hout, maar dan met bijvoorbeeld een drietal planken normaal hout en tussen elke plank samengeperste "planken" van fineer; door het aandraaien van bouten en moeren of door een enorme popnagel, in combinatie met houtlijm, verkrijgt dit gelamineerde spant zijn stevigheid 

dwa

droogweerafvoer

DWG

DraWinG, een bestandsformaat technische tekeningen (DWG-Viewer bijvoorbeeld de Brava Free DWG-Viewer; verg. DXF, IFC, gbXML, RAW)

DWI DrinkWaterInstallaties (zie Info DWI)
DWTW Douche(water)WarmteTerugWinning (douche-wtw, douchepijp-wtw, douchebak-wtw)
dwz dat wil zeggen (verg. di, ie)

DXF

Drawing eXhange Format, een bestandsformaat technische tekeningen, o.m. AutoCAD en BINK Builder (verg. DWG, IFC, gbXML, RAW)

 
e poriŽngetal (= Volume van de poriŽn (holtes) / Volume van de korrels)
E elasticiteitsmodulus
E elektrische veldsterkte
E energie (verg. U)
E brandklasse E: "Integriteit" of het vermogen van het element om vlammen tegen te houden; warmtegeleiding wordt wel toegelaten (bijvoorbeeld E30: minimaal 30 minuten lang; E staat voor "integrity"?; verg: EI, EW, DH)
E verlichtingssterkte
E Exa (1018)
E Ewe is de energiebehoefte per jaar van een gebouw per m2 gebruiksoppervlakte ("we" van Ewe staat voor weighted energy); Ewe is een term uit de EPG (EnergiePrestatie Gebouwen)
E1 t/m E4 klasse-indeling waarde dampdiffusie
E14 Edison schroefdraad 14 mm diameter, ťťn van de meest toegepaste fittingmaten voor lampen (verg. E27, E40, B22)
E27 Edison schroefdraad 27 mm diameter, ťťn van de meest toegepaste fittingmaten voor lampen (verg. E14, E40)
E40 Edison schroefdraad 40 mm diameter, het zogenoemde goliath-fitting of giant screw, o.m. voor straatverlichting en bij toneelverlichting (verg. E14, E27)
Ennn codering voor kalkzandsteen Element (groot blok), nnn = dikte in mm
ea en andere(n)
EAD European Assessment Document, een geharmoniseerde technische specificatie, een voorloper van een CE-markering (verg. ETA)
EC Energie en Comfort, een manier om energiezuinig te bouwen met behoud van veel comfort
EC,
EC-waarde
Electrical Conductivity, gemeten in mS/cm (millisiemens/cm) of μS/cm (microsiemens/cm); verg. TDS
ECB Ethylene Copolymer / Bitumen, toegepast voor o.m. dakbanen (verg. TPO)
ECC Electric Control Center, zie verder bij MCC
ECI Environmental Cost Indicator (ECI) ofwel MilieuKostenIndicator (MKI)
ECN EnergieonderzoekCentrum Nederland

ed

editie

ed en dergelijke

EDM

Electronic Distance Meter (elektronische afstandsmeter)

EDMS Energy Data Management System (een systeem dat energiestromen als van zonnepanelen, windturbines, accu's e.d. optimaliseert naar beschikbaarheid en data daarover doorstuurt naar andere EDMS-en; verg. EMS)
EDO Ergst Denkbare Overstroming (puur theoretisch: 1 in 10.000 jaar)
eea een en ander
EEM Eindige ElementenMethode (in het Engels: Finite Element Analysis FEA, Finite Element Method FEM ); "met deze sterkteberekening methode is voor vrijwel iedereen Ė ook voor niet technici Ė snel te zien waar in een constructie zich kritieke zones bevinden en waar het ontwerp dus kan worden aangepast opdat het alsnog voldoende sterk, stabiel of juist lichter kan worden gemaakt; met de FEM sterkteberekening methode kunnen complex gevormde onderdelen of samenstellingen worden doorgerekend" (Lara Engineering)
EER
(SEER)
Energy Efficieccy Ratio, een soort COP voor koeling. EER  is het rendement dat de verhouding weergeeft tussen de hoeveelheid afgegeven koeling tegenover de hoeveelheid verbruikte energie. Dit rendement wordt uitgedrukt in een getal (dimensieloos). 
Bijvoorbeeld energieverbruik van 1 kWh levert 4 kWh aan koelte betekent een EER van 4,0. 
SEER is de Seasonal Energy Efficiency Ratio.
Verg.
COP, GUE, SPF
EER Economische EffectRapportage
EFFC European Federation of Foundation Contractors
eg eigen gewicht (eigen massa)

eg

eigen grond (in tegenstelling tot bijvoorbeeld huur of erfpacht)

ega eengezinsappartement

egw

eengezinswoning

EHS Ecologische HoofdStructuur, een soort ruggengraat voor de natuur (dieren) waardoor hun leefgebied zich theoretisch zeer ver uitstrekt; de natuurgebieden/leefgebieden zijn door corridors met elkaar verbonden (verg. NNN is NatuurNetwerk Nederland)
EI brandklasse EI: "Integriteit en Isolatie" of het vermogen van het element om vlammen tegen te houden en de warmtegeleiding door het element te blokkeren (bijvoorbeeld EI30: 30 minuten lang; E van EI staat voor "integrity"?; I van EI staat voor Insulation; verg. E, EW, DH)
EIA Energie-InvesteringsAftrek

EIB

Economisch Instituut voor de Bouw

EIM stichting Economisch Instituut voor den Middenstand, een verre voorloper van Panteia dat o.m. onderzoek doet, coŲrdineert en analyseert voor vele sectoren; de volledige naam van EIM wordt al lange tijd niet meer gebruikt

ek

elektrisch koken (wandcontactdoos voor; verg. Perilex)

ek eerstkomende
EMC Equilibrium Moisture Content (evenwichtsvochtgehalte)
EMC ElectroMagnetic Compatibility (elektrische apparatuur mag geen elektromagnetische invloed hebben op andere apparatuur)
EME Enrobť ŗ Module Elevť, een uit Frankrijk afkomstig asfaltproduct dat als onderlaag voor ZOAB wordt toegepast
EMG Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (zoals in EMG-rekentool, zie Toolkit; ook: Energiebesparende Maatregelen op Gebiedsniveau)
EMO European Mortar Industry Organisation
EMS Energy Management Software (verg. EDMS); oo, somsk: Energy Management System (ook in het Nederlands)

EMVA

Economisch Meest Voordelige Aanbieding

EMVI

Economisch Meest Voordelige Inschrijving

ENCI Eerste Nederlandse CementIndustrie, onderdeel van Heidelberg Cement
EnEV EnergieEinsparVerordnung ("Verordnung Łber energiesparenden Wšrmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebšuden")
ENRIN ENvironmental Research Instruments (site beŽindigd ca. 2021)
ENW Expertise Netwerk Waterveiligheid (het Technisch rapport actuele sterkte van dijken)
EOx Extracted Organic halides (x staat voor chloor, broom e.d.)
EP EnergiePrestatie, zoals bij een energielabel en EP-adviseur (adviseur die een energielabel mag uitgeven)
EP EPoxyhars (thermoharder)
EP Energie Performance (indicator), Energie Prestatie (indicator); verg. BENG (tot 2021 bepaalde de EPC de energieprestatie)
EP Eutrophication Potential, vermesting in PO4-equivalenten, een onderdeel van o.m. de MPG-berekening
EPA EnergiePrestatie-Advies, EnergiePrestatie-Adviseur (hoewel dubbelop, men heeft het meestal over een EPA-opnemer of EPA-adviseur)
EPA-U EnergiePrestatie-Advies(eur) voor Utiliteit (geen woningen); ook: energielabel Utiliteit (geen woningen)
EPA-W EnergiePrestatie-Advies(eur) voor Woningen; ook: energielabel Woning (om een energielabel van een woning te zien: Zoek je Energielabel; om een (aangepast) Energielabel aan te vragen)
EPB EnergiePrestatie en Binnenklimaat (BelgiŽ)
EPBD Energy Performance of Buildings Directive, een Europese richtlijn voor energieprestatie van gebouwen (er is bijvoorbeeld een verplichte EPBD-keuring voor systemen voor airconditioning); de Engelse term voor Energieprestatie voor Gebouwen (EPG)
EPC EnergiePrestatieCertificaat (BelgiŽ)
EPC EnergiePrestatieCoŽfficiŽnt ("de maat voor energiezuinigheid heet EnergiePrestatieCoŽfficiŽnt EPC; de bepaling van de EPC ligt vast in Energie Prestatie Normen EPN"); tot 1-1-2024 de BENG in werking trad, bepaalde de EPC de energieprestatie van een gebouw
EPC Equivalent Performance Concept
EPCI Engeineering, Procurement, Construction and Installation
EPD Environmental Product Declaration (milieu productverklaring; zie eventueel Nationale Milieudatabase NMD)
EPDM Ethylene Propylene Diene Monomer rubber (etheen propeen diŽen monomeer; verg. TPO)
EPG EnergiePrestatie Gebouwen, EnergiePrestatienorm Gebouwen (sinds 2012); de Engelse term is Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)
EPG EnergiePrestatieGarantie, een garantie voor energieprestatie van nieuwbouwwoningen of gerenoveerde woningen. Op basis van de EPG kan de woningcorporatie/verhuurder de huur verhogen, omdat de energiekosten aanzienlijk verlaagd zijn; dit wordt de energieprestatievergoeding (EPV) genoemd.
EPL EnergiePrestatie op Locatie
EPM Ethylene Propylene Monomer rubber

EPN

EnergiePrestatieNormering ("de maat voor energiezuinigheid heet EnergiePrestatieCoŽfficiŽnt EPC; de bepaling van de EPC ligt vast in Energie Prestatie Normen EPN)

EPN EnergiePrestatie Nieuwbouw (verwarrend met de oorspronkelijke betekenis van epn)
EPN-U EnergiePrestatie Nieuwbouw Utiliteit
EPN-W EnergiePrestatie Nieuwbouw Woning

EPP

Expanded PolyPropylene (polypropyleen, polypropeen)

EPR EnergiePrestatieRegelgeving (BelgiŽ)

EPS

Expanded PolyStyrene (polystyreen, verg. PS, XPS)

EPS-SE Expanded PolyStyrene met SE-kwaliteit (SE is afgeleid van Schwer Entflammbar/ Self Extinguishing, dus moeilijk brandbaar)
EPV EnergiePrestatieVergoeding. Verhuurders en huurders hebben de mogelijkheid om een energieprestatievergoeding af te spreken. "Verhuurders kunnen een vergoeding van huurders vragen voor (bijna) nul-op-de-meter-woningen (NOM). Ze krijgen dan een deel terug van hun investeringen om van sociale huurwoningen NOM-woningen te maken. De EPV neemt zo huidige wettelijke belemmeringen weg en stimuleert dat woningen energiezuinig gerenoveerd worden." (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) Voor de huurder hoeft dit niet per se interessant te zijn: hij betaalt wel minder energiekosten maar een hogere huur, zodat de lasten hetzelfde kunnen zijn gebleven...
Verg. EPG.
ER Earthquake Resistance, in de samenstelling ERģ-mortels
EQU EQU staat voor EQUilibrium?; Eurocode voor extreme verplaatsingen van de constructie of constructiedelen, verlies van statisch evenwicht; kantelen, opdrijven (zie bij grenstoestand)
ERB Expertisecentrum Regelgeving Bouw
ERM stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg
EROEI Energy Return On Energy Invested ofwel een verhouding tussen de gewonnen energie en de toegevoerde energie om energie te kunnen oogsten (bijvoorbeeld 100:1 bij conventionele oliebronnen; verg. ROI, EROI, SROI)
EROI Energy Retun On Investment, zie EROEI (verg. ROI, SROI)
ERTMS European Rail Traffic Management System, een Europees beveiligingssysteem voor het spoor
ESB Elka Stranded Board, zie bij OGB / ESB als onderdeel van OSB

ESCO

Energy Service COmpany

ESD Electro Static Discharge (elektrostatische ontlading); vooral in "ESD-veilig" of "ESD-bescherming", wat inhoudt dat er beschermd wordt tegen elektrostatische ontladingen, bijvoorbeeld door aarden (aardingskabels) of door afschermen door speciale handschoenen of speciale plaatjes onder schoenzolen (van toepassing in cleanrooms,  data-centers e.d.).
ESD-vloeren zijn vloeren waarbij de statische elektriciteit gecontroleerd wordt afgevoerd. 
ESF Europees Sociaal Fonds, verstrekt o.m. subsidie voor opleidingen, informatie bij Agentschap SZW
ESL Estimated Service Life, geschatte levensduur (verg. LCA)

et

etage

ETA European Technical Assessment (Europese technische beoordeling), een document dat informatie verschaft over de beoordeling van de prestatie van een bouwproduct met het oog op zijn "essentiŽle karakteristieken" (nut, doel) (verg. EAD, ETAG)
ETAG ETA Goedkeuring
ETG Erkende Technische Goedkeuring, een oplossing voor een handeling in de bouw waarvoor geen kwaliteitsborger behoeft te worden ingehuurd te worden (ca. 80% van alle handelingen in de bouw), zie bij Technical Inspection Service (TIS) en bij het Instituut voor Bouwkwaliteit voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
ETFE Ethyl Tetra Fluor Ethyleen; zie bijvoorbeeld luchtkussendak (etfe-dak)
ETO Erkende Technische Oplossing
ETT Erkende Technische Toepassing, een toepassing waardoor bij gebruik van zo'n toepassing geen kwaliteitsborging hoeft plaats te vinden (i.v.m. de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, Wkb)
EUR Esposizione Universale Roma

ev

eventueel

ev en volgende
EV Electric Vehicle, Elektrisch Voertuig; meestal wordt hiermee een elektrische personenauto, bus e.d. bedoeld, maar ook een trein, tram, brommer e.d. kunnen EV's zijn als ze elektrisch worden aangedreven
EVA EthyleenVinylAcetaat, een "slijtvaste" kunststof; er zijn ook kunststoffen (folies) die een bepaald EVA-percentage hebben, bijvoorbeeld 12-14%l; zie De ene folie is de andere niet (over glasfolies)
EVC Erkenning van Verworven Competenties, Eerder Verworven Competenties (zie bijvoorbeeld EVC-Centrum)

evt

eventueel

EVT Equivalente Viscositeit Temperatuur

ew

eengezinswoning

EW klasse EW: "Integriteit met beperkte warmtestraling" of het vermogen van het element om vlammen tegen te houden en het niveau van warmtestraling door het element te beperken (bijvoorbeeld EW30: 30 minuten lang; E van EW staat voor "integrity"?, W van EW staat voor Warmth radiation; verg. E, EI, DH)
EWEA European Wind Energy Association
EWF
EW&F
Earth, Wind & Fire, zie klimaatcascade en zonneschoorsteen
EWP Engineered Wood Product, bijvoorbeeld CLT, LSL, OSB e.d. (zie bij plaatmateriaal)
 
f frequentie
f wrijvingscoŽfficiŽnt
f femto (10-15)
F force (kracht)
F constante van Faraday
F Fuel (stookolie, mazout)
f-factor f-factor, oppervlaktetemperatuur-factor (zie bij koudebrug)
F0, F2 vorst-dooi-weerstand baksteen (F0, F2 vorstklasse C, F2 vorstklasse D)

F1 t/m F7

Flow, vloeimaat van betonspecie, ťťn van de consistentieklassen (verg. verdichtingsmaat Compaction C0 t/m C3 en zetmaat Slump S1 t/m S5)

FAETP Freshwater Aquatic EcoToxicity Potential, zoetwater-aquatische ecotoxiciteit t.o.v. 1,4-Dichloorbenzeen, een onderdeel van o.m. de MPG-berekening (verg. FE)
FAP Friction After Polishing (verg. PSV)
FAQ('s) Frequently Asked Questions (veel gestelde vragen)
FAT FATigue; Eurocode breuk in de constructie, bezwijken door vermoeiing (zie bij grenstoestand)
FB1 t/m 
FB7
klasse-indeling weerstand, behorend bij pantserklasse glas BR1 t/m BR7 (verg. NS)
FBC Factory Production Control (gecertificeerd controlesysteem in een fabriek)
fbrep representatieve treksterkte van beton
Fc de Fc-waarde is reductiefactor zonwering die aangeeft hoe efficiŽnt het bepaalde type zonwering is om zoninstraling en dus warmte in huis tegen te gaan (in de gratis NEN-publicatie NTA 8800:2023 zie tabel 7.5 en 7.6)
FCAW Fluxed Core Arc Welding, een MIG/MAG-lasmethode waarbij gelast wordt met een draad die gevuld is met poeder (verg. andere lasmethodes GMAW/MIG/MAG, SAW, SMAW, STAW/TIG)
fck, fcm fck is karakteristieke cilinderdruksterkte (c van cylinder; k van karakteristiek); fck,cube is karakteristieke kubusdruksterkte; fcm is gemiddelde druksterkte (m van mean)
FCR Frequency Containment Reserve (primair reservevermogen, de grote energiecentrales); moet op basis van de frequentie-afwijking op het net, het volledige vermogen binnen 30 seconden opstarten en ononderbroken maximaal 15 minuten aanhouden (verg. aFRR)
FE Freshwater Eutrophication, een milieueffect (verg. FAETP, FET)
FEA Finite Element Analysis; zie bij EEM
FeB oude klasse-indeling betonstaal (wapening), Fe is ijzer, B is beton (bijvoorbeeld FeB500 heeft een vloeigrens van 500 N/mm2)
FEC Functionele Eisen in Contracten
FedEC Federatie van Energieconsultants
FEM Finite Element Method, zie bij EEM
FET Freshwater EcoToxicity, een milieueffect (verg. FE)
FFD Fossil Fuel Depletion, een milieueffect
FFP Filtering Face Piece (fi lterend gelaatsmasker, een soort stofmasker; zie eventueel npf)
FF-wet Flora- en Fauna wet
F-gassen "F-gassen of gefluoreerde gassen (zoals fluorkoolwaterstoffen) tasten niet de ozonlaag aan, maar hebben wel een sterke broeikasgaswerking; het opwarmend effect van F-gassen kan 23.000 keer sterker zijn dan dat van eenzelfde hoeveelheid CO2"
FIBC Flexible Intermediate Bulk Container, meer bekend onder de naam big bag (zie ook zakkengoed)
FIFO First In First Out ("rij"; verg. LIFO)
fig figuur (afbeelding)
fig figuurlijk
FLL FLL staat voor het Duitse 'Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau.', een richtlijn voor dakbegroeiing (groendak) die in een aantal andere Europese landen is overgenomen. De richtlijn geeft alle informatie over materialen en bouw. De dakbegroeiingsrichtlijn FLL kent een Nederlandse vertaling uitgebracht door Stichting Bouw Research (SBR).
FM FijnheidsModulus
FM-
Approval
Factory Mutual Approval (FM-Approval) is een zeer hoge mate waarin brandveilige materialen getest kunnen worden; het gaat bij deze tests om het behoud van de eigenschappen van het te testen materiaal bij brand e.d. 
FME, FME-
CMW
oorspronkelijk Federatie voor de Metaal- en Electrotechnische industrie; in 1996 is FME gefuseerd met CMW (Contactgroep van Machinefabrieken- en constructieWerkplaatsen); officieel heet deze vereniging FME-CMW, maar als naam wordt FME gebruikt (FME-CMW wordt wonderlijk genoeg ook vaak als FME-CWM genoteerd)
FNV 
Bouw
Federatie van Nederlandse Vakverenigingen afdeling Bouw

FOM

FaseOvergangsMateriaal, zie Phase Change Material PCM

FOM stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie; sinds 2017 (geen zelfstandig) onderdeel van de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
FOSAG oorspronkelijk koninklijke vereniging Federatie van Ondernemers in de voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbranche;  tegenwoordig een ondernemersorganisatie van de schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche; FOSAG-erkend wil zeggen dat het bedrijf erkend is om zijn vakmanschap op het betreffende gebied (verg. AF-erkend, STAF, OnderhoudNL)
FOTU Flash-Over Training Unit (zie bij vlamoverslag)
FPM FluorPolyMeer, een polymeer die goed bestand is tegen oplosmiddelen en zuren en basen(verg. NBR, EPDM)
FPSO Floating Production Storage and Offloading, een "drijvend platform op basis van tankers die boven een olieput in zee olie (en gas) produceert, opslaat en op open zee naar tankers overlaadt"
fr franco (vrij van vrachtkosten voor ontvanger)
FRC Fibre Reinforced Concrete (vezelversterkt beton; verg. HFRC, HPFRC); in het Amerikaans: Fiber ipv. Fibre
FRP Fibre Reinforced Polymer (vezelversterkt polymeer); soms Fibre Reinforces Plastic; in het Amerikaans: Fiber ipv. Fibre (zie ook CFRP)
FSA Filter Surface Area (bij drainages; verg. DA)
FSA Filter and shut off valve on Suction line (filter en afsluiter in de zuigleiding bij luchtkoeling; A=?)

FSC

Forest Stewardship Council (houtkeur, duurzaamheid; verg. COFI, PEFC)

FSI 

Floor Space Index (verhouding tussen aantal m2 bruto vloeroppervlak (bvo) van het gebouwde en aantal m2 uitgeefbaar terrein van het perceel)

ft foot, feet
FTE Full Time Equivalent (werkuren omgerekend naar voltijdbanen)
FTL Full Truck Load, de vrachtwagen is volledig geladen met producten e.d. voor ťťn levering zodat zo min mogelijk (in tegenstelling tot LTL, Less than TruckLoad)
FTP Foiled Twisted Pair (ethernetbekabeling; elk koperpaar apart beschermd, verg. SFTP, STP, UTP
FVB Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid (BelgiŽ), nu FVB-FFC, een onderdeel van Constructiv
Fw buigsterkte beton in het werk (cementvloeren/gietvloeren; verg. druksterkte Cw)
FZP Fries Zomer Peil (NAP - 0,66 mm)
 

g

gram

g valversnelling (gravity, zwaartekracht)
g gas (aansluiting voor)
G gewicht
G afschuivingsmodulus
G gravitatieconstante (constante van Cavendish)
G warmtegeleiding
G Giga (afgerond 109; eigenlijk 230 ofwel 1.073.741.824), bijvoorbeeld in GBytes
g-waarde de totale waarde van lichtdoorlatendheid van glas e.d. (g-waarde)
GA Gespecialiseerde Aanneming
GAB GrindAsfaltBeton (verg. DAB, LEAB, OAB, SMA, STAB, ZOAB en de CE-markering AC nn surf xx)
GAHP Gas Absorption Heat Pump; volgens de leveranciers warmtepompen met meer mogelijkheden (sommige modellen kunnen zowel verwarmen als koelen; GAHP-installaties zijn vooralsnog nogal prijzig (prijspeil 2015))
Galfan GALvanized FANtastic steel products
gb gesloten bebouwing (BelgiŽ; rijtjeshuizen)
GBA Gemeentelijke Basisadministratie (Basis Registratie Personen, BRP)
GBES Gesloten BodemEnergieSysteem, een gesloten warmte-koude-opslag-systeem (zie bijvoorbeeld WKOtool in uw omgeving)
GBV,
GBV-1950,
GBV-1962
Gewapend-BetonVoorschriften, oude voorschriften van onder meer betonkwaliteiten (sterkteklassen) (verg. VB en  VBC; voor omrekentabel betonkwaliteiten zie bij sterkteklasse)

GBKN

Grootschalige BasisKaart Nederland is in 2016 beŽindigd en overgenomen door PDOK (voor de viewer zie PDOK viewer)

GBO

GebruiksOppervlakte (meestal: go)

GBS GebouwBeheer(s)Systeem
gbXML green building XML, een bestandsformaat (verg. DWG, DXF, IFC, RAW)
GC Gťlivitť basťe sur Capillaritť, de GC-index (ook GC-coŽfficiŽnt of GC-criterium genoemd) is een index met betrekking tot de vorstbestendigheid (in verband met capillaire werking van een materiaal;
GC < -2.5: zeer vorstbestand
-2.5 < GC < -0.95: normaal vorstbestand
GC > -0 95: niet vorstbestand;
Gťlivitť hangt samen met het Franse gel dat vorst betekent)
GC Gradering Algemeen bij korrelgroepen/zeeffracties (verg. GT)
GC1, GC2, GC3 Geotechnische categorie 1 (lichte bebouwing, kleinere grondkerende wanden, beperkte ophogingen/ontgravingen), 2 (overige constructies), 3 (diepe parkeerkelders, vliegvelden, hoge torens, windmolens, schoorstenen), volgens NEN 6740
GD aanduiding gietvloer met cement als bindmiddel (GD-D is direct op een draagvloer; GD-T op een tussenvloer; GD-Z zwevende gietvloer; aanduiding +V geeft Vloerverwarming aan, bijvoorbeeld GD-D+V)
GDL "The GNU Data Language (GDL) is a free alternative to IDL (Interactive Data Language). Together with its library routines, GDL is developed to serve as a tool for data analysis and visualization." (Wikipedia)
GE, GE-MAX Grootvlak Element, zoals in GE-bekisting, een vorm van Paschal-bekisting, voor grootschalige betonwerken

ged 

gedeeltelijk

GEF Geotechnical Exchange Format, een standaard "taal" voor opslag en transport van geotechnische gegevens (bijvoorbeeld in GEF-CPT-Report)

geh

geheel; gehuwd

gem gemeente
gem gemeubileerd
gem gemiddeld
gemod  gemoderniseerd
GEO Eurocode voor het grondmechanisch bezwijken van de funderingen (GEO staat voor GEOlogical?; zie bij grenstoestand)

geren

gerenoveerd

GEZEN Grootschalige Exploitatie vanZonne-ENergie, zie GEZEN
gft groente-, fruit- en tuinafval (verg. bsa, hha, inda, kca, kga, rda, sa, zha)
GFRC Glass Fiber Reinforced Concrete (een Amerikaans-Engelse term, vandaar ook fiber), ook GRC, zie vezelbeton
GFRP Glass Fiber Reinforced Polymer (Amerikaanse term; de Engelse term is Glass Fibre Reinforced Polymer of ... Plastic dus fibre i.p.v. fibre); zie GVK

GG

geschaafd en geploegd (geschaafd hout met messing en groef)

GGO Genetisch Gemodificeerde Organismen (zie FSC-hout e.d.)
GGR Grote GlasoppervlakteRuimte (soort hoog glazen atrium)
GHHWS Gemiddeld Hoog Hoog Water Spring
GHI Global Horizontal Irradiation, de kortegolf straling die op een bepaalde plaats op een horizontaal vlak valt [in kWh/m2 per jaar] (in NL ca. 1000 kWh/m2 per jaar, in Zuid-Spanje ca. 1900 kWh/m2 per jaar)
GHOR Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GI Geo Informatie (verg. GIS)
GIS Geografisch InformatieSysteem, een informatiesysteem met gegevens over geografische objecten (zie bijvoorbeeld QGIS, een vrij en open source geografisch informatiesysteem)
GIS,
GISCODE
code van producten die vermeld staan in het Gefahrstoff-InformationsSystem, van de Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (GISBAU); "GISCODE is een in 1993 tussen fabrikanten en bouw-beroepsorganisaties (GISBAU) overeengekomen, vrijwillig classificatiesysteem voor het onderscheiden van productgroepen met bepaalde gemeenschappelijke risicokenmerken", productgroepen zijn bijvoorbeeld lijmen, dispersies, polyurethanen en de codering geeft de de mate van bijvoorbeeld het toegepaste oplosmiddel"

GIW

voormalig Garantie Instituut Woningbouw, nu Woningborg(groep) en Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK)

GJ GigaJoule, zie eenvoudig omrekenen energie-eenheden
GKW GeKoeld Water (koeling; verg. GKW-systeem of -installatie met centrale verwarming; vaak in combinatie met cv, bijvoorbeeld x kW cv en y kW GKW)
GLLWS Gemiddeld Laag Laag Water Spring
GLP Geprofileerde Lijf Plaat, zie bij plaatligger
GLW gas, licht, water
GLW GeluidLabelWaarde; "de GLW is gebaseerd op het geluidsniveau van personenvoertuigen die de voegovergang passeren, gemeten aan de bovenzijde van het kunstwerk" (Rijkswaterstaat)
GMAW Gas Metal Arc Welding, een lasmethode met een afsmeltende elektrode (MIG/MAG-lassen, verg. andere lasgmethodes FCAW/MIG/MAG, SAW, SMAW, STAW/TIG)
GMOP GranulaatMatras Op Palen (zie paalmatras)
GMS, 
GMS2
GladheidsMeldSysteem (onderdeel van WinterControle)
GN Gas, Natural (aardgas)

GO

GebruiksOppervlakte (NEN 2580; verg. BVO, NVO, VVO)

GOWO Grootschalige Ondergrondse WarmteOpslag, zie bij aardwarmte (geothermie)
GP Gas, Propane (propaangas)
GP GeoPolymeer (zie polymeer)
GPa GigaPascal (109 N/m2)
GPI Generieke PoortInstructies, i.v.m. veiligheid op de bouwplaats / veiligheid in de bouw; "poortinstructies zijn instructies die alle medewerkers die een bouwplaats willen betreden, vooraf moeten hebben gevolgd en waarbij een toets wordt afgelegd. Het doel: een hoger veiligheidsbewustzijn niveau en meer duidelijkheid voor medewerkers over wat van hen wordt verwacht als het gaat om veiligheid op een bouwplaats." "Sinds 1 april 2019 is de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht op alle bouwplaatsen in Nederland van bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) aangesloten bouw-, utiliteits-, infra- en installatiebedrijven. Het initiatief richt zich op het verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig gedrag op bouwplaatsen."; Governance Code Veiligheid Bouw; waarom dat weer in het Engels moet, is onduidelijk, had ook simpelweg Code Bouwveiligheid o.i.d. kunnen heten
GPPS General Purpose PolyStyrene

GPR

met GPR Gebouw wordt de duurzaamheid van gebouwen gemeten (herkomst letters GPR helaas onbekend)

GPR Ground-Penetrating Radar (bodemradar, radar die in de bodem doordringt)
GPS Global Positioning System, een algemene term voor navigatiesystemen met behulp van satellieten is GNNS (Global Navigation Satellite System); tot GNNS behoren o.m. GPS (USA NAVSTAR), GLONASS (Russisch), Galileo (West-Europees), Beidou (Chinees), QZSS (Japans)
GR GRaaduren
GRC Glassfibre Reinforced Concrete (een Brits-Engelse term, vandaar ook fibre), ook GFRC, zie vezelbeton
GRC Gelders Restauratie Centrum
GRE Glassfiber Reinforced Epoxy (ook: GVE: GlasvezelVersterkte Epoxy), verg GRP, GRVE
GREX-wet GRondEXploitatie wet, onderdeel van de WRO
GRP Glassfiber Reinforced Polyester (polyester met glasvezels versterkt, verg. GRE/GVE)
GRS Global Recycled Standard 
GRVE Glassfiber Reinforce Vinylester (verg. GRE/GVE, GRP
GSP Granulaatmatras op Slanke Palen (zie paalmatras)
GSV GroteStedenBeleid (G4, G32)
GT Gradering Tolerantie bij korrelgroepen/zeeffracties (verg. GC)

GTB 

Grafieken en Tabellen voor Beton

GTO Gewogen TemperatuurOverschrijding, zie TOjuli bij BENG
GUE voor warmtepompen op gas; GUE staat voor Gas Utilization Efficiency; verg. COP en SPF
GV-er GrootVerbuiker, bijvoorbeeld van elektriciteit, meestal bedrijven (niet al te klein) tot en met grootindustrie
GVE GlasvezelVersterkte Epoxy (ook: GRE: Glassfiber Reinforced Epoxy)

GVK

Glasvezel Versterkte Kunststof (zie GVK), een composiet die versterkt is met glasvezels; ook: GVVK, GlasVezel Versterkte Kunststof  (Engels: Glass Fibre Reinforced Plastic GFR, GFRP, FRP; verg. VVK)

GVO

GebruiksVloerOppervlakte

GvO Garantie van Oorsprong (een certificaat waarmee de energiebedrijven de herkomst van groene stroom kunnen garanderen aan hun klanten)
GVVK Zie GVK
GWP,
GWP 100j,
GWP-luluc
Global Warming Potential (aardopwarmingsvermogen) geeft de mate aan waarin een gas kan bijdragen aan het broeikaseffect;
zero-GWP of low-GWP. Het GWP-getal geeft de boeikaswaarde aan ten opzichte van CO2. Deze waarde is afhankelijk van de tijdhorizon ("zichtperiode") die wordt gekozen (meestal 20, 100 of 500 jaren). De levensduur van een broeikasgas wordt hier dus bij betrokken. Een soort klimaatveranderingswaarde.
GWP-luluc is Global Warming Potential - land use and land use change, klimaatverandering door landgebruik en verandering in landgebruik, uitgedrukt in CO2-equivalenten.

GWW

Grond-, Weg(en)- en Waterbouw (civiel technische bouw, verg. B&U)

 


Naar top pagina.

Naar de volgende serie afkortingen.

Eng. abbreviation