home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op ťťn van de letters A..Z hierboven.


fc-waarde

 

Fc-waarde, reductiefactor zonwering

De reductiefactor zonwering Fc geeft aan hoe efficiŽnt het bepaalde type zonwering is om zoninstraling en dus warmte, in huis tegen te gaan. Fc staat waarschijnlijk voor Factor en curtain (gordijn, zonwering).
De Fc-waarde is de factor waarmee de warmte in de woning door de zonwering wordt gereduceerd (ten opzichte van de situatie zonder zonwering). 

De Fc-waarde hangt af van *):
- het type zonwering 
- de kleur van de zonwering
- de oriŽntatie op de zon (o.m. oost, zuid, west, noord; voor schermen die niet onmiddellijk langs het raam lopen, bijvoorbeeld een knikarmscherm).

Hoe lager de Fc-waarde, hoe beter de zonwering presteert om zoninstraling in huis tegen te houden, en dus hoe meer invloed op de BENG-1 eis (energiebehoefte; vooral in de zomer natuurlijk, in de winter werkt de Fc-waarde negatief omdat de warmte dan meestal juist gewenst is en bij gebruik van de zonwering de zoninstraling wordt tegengehouden).

Buitenzonwering
is veel efficiŽnter om de warmte van zoninstraling tegen te verlagen. Uit een test met honderden "zonweringsdoeken" bleek dat globaal de Fc-waarde van buitenzonwering 0,1-0,3 en van binnenzonwering 0,5-0,9 is.

De forfaitaire Fc-waarde
Door onderzoeken en tests zijn de zogenoemde forfaitaire Fc-waarden bepaald voor een aantal typen zonwering. Forfaitaire Fc-waarden zijn waarden die bepaald zijn voor een aantal standaard-situaties en kunnen worden gebruikt bij berekeningen.  
De werkelijke Fc-waarde van een type zonwering in een bepaalde toepassing kan beter presteren dan de forfaitaire waarde. Wanneer de BENG-eisen net niet worden gehaald, kan een hogere, werkelijke Fc-waarde er wellicht voor zorgen dat toch aan de BENG-eisen wordt voldaan.


forfaitaire fc-waarden voor de reductiefactor voor de totale zontoetredingsfactor voor
screens, jaloezieŽn, rolluiken en gemetalliseerde weefsels (uit nta 8800:2023, tabel 7.5):*) Ts betreft de zontransmissie (Ts van Transmission sun); Rs betreft de zonreflectie (Rs van Reflection sun); voor gemetalliseerde weefsels gaat het om de reflectie van de metaallaag

forfaitaire fc-waarden voor de reductiefactor voor de totale zontoetredingsfactor voor
uitvalschermen en knikarmschermen (uit nta 8800:2023, tabel 7.6):


Opmerkingen bij de tabellen hierboven:
- de waarden uit de tabellen zijn gebaseerd op de combinatie zonwering met dubbelglas (HR++); voor drievoudig glas kunnen de waarden afwijken
- voor de tweede tabel geldt dat een tussenliggende oriŽntatie (zuid-zuid-west bijvoorbeeld) de waarde wordt gebruikt behorend bij de dichtstbijzijnde oriŽntatie uit de tabel.

Zonwering kan er mede voor zorgen dat er in de zomer geen temperatuursoverschrijding is in het gebouw (zie TOjuli), maar wat kan zonwering opleveren aan besparing van de airco? Het voorbeeld onder toont een simulatie voor een ruimte in een kantoorgebouw in Brussel: zuidgericht, een vloeroppervlakte van 40 m≤, een raam van 16 m≤ met 1,21 W/m≤K beglazing en aan de buitenzijde voorzien van een verticaal zonweringsdoek (dat in de winter opgetrokken wordt).


voorbeeld van minder verbruik in kWh van de airco bij zonwering (en daarmee besparing op energiekosten; romazo rolluiken):


De werkelijke Fc-waarde
Bepaling van de werkelijke Fc-waarde vindt plaats door de formule:

Fc = (gg+c) / (gg)


waarbij:
gg+c is de g-waarde (zontoetredingsfactor) van de combinatie glas ťn zonwering
gg is de g-waarde van het glas alleen.

Meestal is het voldoende om van de forfaitaire waarden uit te gaan, al was het maar om veel tijd en fouten te besparen. 
NTA 8800:2023, formule 7.43 geeft aan dat
de g-waarde van glas+zonwering bepaald wordt uit de formule g(g+c) = Fc * gg.

De werkelijke Fc-waarde wordt bepaald conform NTA 8800.
Fc werd voorheen Fw genoemd (w van window).

Zie eventueel reflecterende folie
Verg. eventueel g-waarde en Ultraviolet Protection Factor UPF.

*) Ook bijvoorbeeld de hoek van zon-inval, het formaat van de kamer, de R-waarde van de muren, U-waarde van het kozijn e.d. kunnen een rol spelen in de externe warmtebelasting van de kamer. Die gegevens hebben waarschijnlijk een te kleine invloed of een te veranderlijk gedrag dat zij daarom niet meegenomen worden bij de bepaling van de forfaitaire Fc-waarden.