home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


g-waarde

 

g-waarde, g-factor

De g-waarde (g van solar gain) is de totale waarde van lichtdoorlatendheid van zonne-energie (warmte) onder een invalshoek van 90 graden, dus loodrecht op het glas. (De oude ZTA-waarde die waarschijnlijk alleen in Nederland werd gebruikt, gaf de zontoetreding weer onder een hoek van 45 graden, omdat dat ongeveer de gemiddelde invalshoek is van zonlicht in Nederland.) 
De g-waarde is dus een maat voor de warmte-binnenkomst via zonnestraling door een glasruit en speelt een grote rol bij het bepalen welke soort zonwerend glas vereist is.


g-waarde en oude zta-waarde (vabi software):


De g-waarde is de verhouding tussen de totale hoeveelheid zonne-energie die door de beglazing een ruimte binnenkomt (direct en indirect) en de hoeveelheid loodrecht op het glas vallende zonne-energie. Deze totale hoeveelheid zonnewarmtetoetreding is dus de som van de direct doorgelaten zonne-energie (lichtdoorlatendheid te) en de energie die na absorptie door de beglazing alsnog naar de binnenruimte wordt uitgestraald (warmte qi).

De g-waarde is een productgegeven van een glassysteem en ligt tussen 0 en 1 (vandaar de benaming factor). Met glassysteem wordt bijvoorbeeld dubbelglas, drievoudig glas of structural glazing bedoeld.

De g-waarde speelde al een hoofdrol bij het zogenoemde passiefhuis en heeft door de populariteit van energieneutrale woningen en andere gebouwen (BENG, Bijna EnergieNeutraal Gebouw) de ZTA verdrongen. De g-waarde wordt als glaseigenschap gemeten conform NEN-EN 410 (Glas voor gebouwen - Bepaling van de toetredingseigenschappen voor licht en zon van glas).

Notaties: 
ggl;n = g-waarde glas (tussen 0 en 1)

gw = g-waarde window (hele raam, incl. kozijn, tussen 0 en 1; meestal wordt niet de gw maar de ggl gebruikt)

gtotal = ggl * Fw (zonweringsfactor Fw meegerekend; ook Fc genoemd (de Fc-waarde); gtotal is g van glas+zonwering) 


Fw is een verminderingsfactor (w voor window) die bepaald wordt door de zonwering; een paar voorbeelden:
- zonder zonwering Fw = 1
- buitenzonwering, markies Fw = 0,5
- buitenzonwering, jaloezie Fw = 0,25.


enkele glassystemen (fensterversand)

voorbeeld g-waarde (g totaal)
enkel glas 0,75-0,85
dubbelglas  0,65-0,70
dubbelglas met warmtefolie (warmteafscherming) 0,52-0,65
drievoudig glas met warmtefolie 0,38-0,55
glas bouwblok, draadglas 0,6
zonweringsglas 0,25-0,5


Aandachtspunten
- De g-waarde kan de 1 naderen maar een zeer goed doorlatend systeem zal bijvoorbeeld een g-waarde van 0,85 hebben.
- Hoe hoger de g-waarde, des te meer warmte komt het gebouw via dit glassysteem binnen. Een hoge waarde is in de winter een voordeel, maar in de zomer kan het een nadeel zijn wanneer er geen goede zonwering is. Over het algemeen zal in koudere gebieden een hogere g-waarde nuttig zijn.
- Hoe lager de g-waarde, des te minder warmte het glas naar binnen doorlaat, en hoe lager de kans op oververhitting. In warmere streken is een lage g-waarde nuttig.
- De g-waarde wordt afgerond op een veelvoud van 0,05.
- De LTA is de lichttoetredingsfactor van het zichtbare zonlicht. De g-waarde kan gering zijn terwijl de LTA groot is en andersom.
- Omdat bij nieuwbouw muren zeer goed geïsoleerd zijn, komt warmte de woning vrijwel uitsluitend binnen door zonnestraling door het glas. Dubbelglas dat gecoat is met een zeer dunne metaalfolie laat minder zonnestraling binnen maar zal ook veel zonnestraling tegenhouden. 
- De g-waarde is altijd hoger dan de (niet meer gebruikte) ZTA-waarde, omdat de zontoetreding loodrecht op het glas minder reflectie geeft dan schuin invallend zonlicht.
- Wat cryptisch is de aanduiding van de g-waarde als "een maat voor de totale hoeveelheid zonne-energie die door het glassysteem wordt doorgelaten in de vorm van kortgolvige straling, langgolvige straling en convectieve overdracht".

Zie eventueel reflectie-absorptie-transmissie, LTA en Ultraviolet Protection Factor UPF.

Buitenlandse benamingen met dank aan Vabi Software:
Eng. solar radiant heat total transmission (ook wordt de Solar Heat Gain Coefficient SHGC gebruikt, die de SC (Shading Coefficient) heeft vervangen; omzetting volgens SHGC = SC*0,87).
Du. G-Wert (Gesamtenergiedurchlässigkeit);
Fr.  facteur solaire