home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


lassen

 

lassen

1. Lassen is een manier om onder grote hitte metalen met elkaar door samensmelting te verbinden. Meestal gaat het om het lassen van staal, aluminium en rvs.
Voor bijvoorbeeld aluminium is de hitte van "normaal" lassen niet voldoende en moet TIG-lassen worden toegepast. TIG staat voor Tungsten Inert Gas (tungsten is de Engelse benaming van wolfraam). 


tig-lassen:


lassen van aluminium;
klik voor groter (uurtarief lassers, zzp-centrum):

 
Methode 
De hitte voor het samensmelten wordt verkregen door een elektrische vlamboog tussen een wolfraam draad en het te lassen object terwijl de continue stroom van het inerte gas, bijvoorbeeld argon of helium, rond de vlamboog het gesmolten metaal beschermt tegen oxideren en tegen verontreinigingen. Het te smelten metaal is afkomstig van een extra staaf links op de foto. Voordelen van TIG-lassen ten opzichte van van de conventionele manier van lassen waarbij de wolfraamstaaf verbruikt wordt ipv. die toegevoegde staaf: het lassen spettert niet, er vormt zich geen slak op de las waardoor deze fijner en gladder is en mede waardoor TIG-lassen ook geschikt is voor dun plaatmateriaal, aluminium kan niet conventioneel gelast worden maar bijvoorbeeld wel met TIG. Nadelen zijn de de lagere lassnelheid, de hogere aanschafprijs van apparaten en materiaal (inerte gas).

NEN-normen
NEN-EN 1090-2 "Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies Deel 2 Technische eisen voor staalconstructies" bevat o.m. eisen aan de lascoördinator, de kwaliteitsbeheersing van het lasproces, de lasmethodekwalificaties, de lasserskwalificaties, de lasprocedures, de keuring en de beproeving.
NEN-EN-ISO 3834-1 "Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen" bevat o.m. de keuze van de kwaliteitseisen en elementen die in beschouwing moeten worden genomen om ISO 3834 uit te breiden tot een kwaliteitsborgingssysteem.

Voor meer gegevens zie Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL)

Zie ook stuiklas.

Eng. to weld


2. Lassen is het meervoud van "las", de plaats waar iets gelast wordt, d.w.z. de plaats waar een blijvende verbinding tussen materialen wordt verkregen. Niet alleen bij metaalachtige materialen, ook bij houtverbindingen wordt wel gesproken over een las; verg. vingerlas e.d.