home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


sterkteklasse

 

sterkteklasse

Sterkteklasse heeft meer betekenissen:


1. Sterkteklasse bij beton

De sterkteklasse is een maat voor de druksterkte van beton. De sterkteklasse is gebaseerd op de karakteristieke druksterkte na 28 dagen, uitgedrukt in N/mm2 (ofwel MPa).
In de Europese norm NEN-EN 206-1 en de Nederlandse aanvulling NEN 8005 wordt de sterkteklasse aangeduid met een C-waarde (van het Engelse Concrete, beton) en dus niet met de B-waarde (van Beton) zoals in de Voorschriften Beton Technologie VBT 1995. De sterkteklassen voor lichtbeton worden aangeduid met de letters LC (Lightweight Concrete).

In NEN-EN 206-1 worden twee getallen gebruikt voor het aanduiden van de sterkteklasse, bijvoorbeeld C20/25
- het eerste getal staat voor de karakteristieke druksterkte bij beproeving op cilinders
- het tweede getal geeft de karakteristieke druksterkte bij beproeving op kubussen (dit getal geeft de karakteristieke kubusdruksterkte aan).

De sterkteklasse is vaak al in het bestek opgenomen.
Er zijn meer sterkteklassen maar aangeraden wordt het aantal te beperken tot de volgende waarden.

    
sterkteklassen [N/mm2]
normaal en zwaar beton
sterkteklassen [N/mm2]
lichtbeton
C12/15 LC12/13
C20/25 LC20/22
C28/35 LC30/33
C35/45 LC40/44
C45/55 LC50/55
C53/65 LC60/66
C60/75 LC70/77
C70/85 LC80/88
C80/85  
C90/105  
C100/115  
opmerkingen
CX/Y betekent
C = concrete (beton)
X = karakteristieke cilinderdruksterkte
Y = karakteristieke kubusdruksterkte
opmerkingen
LC = lightweight concrete(lichtbeton)

klik voor groter


Sterkteklassen van gietmortel hebben (nog) wel een aanduiding met K, bijvoorbeeld K70 wordt veel toegepast in de hoogbouw (de kubusdruksterkte na 7 dagen is 70 N/mm2) en K50 is voldoende voor woonhuizen.

Documentatie

- Hulpmiddel bij het bepalen van sterkteklasse, consistentieklasse en milieuklasse NEN-EN 206.1 en NEN 8005 van Betonhuis

- De Betonpocket van Betonhuis


Oude aanduidingen van betonkwaliteit (met dank aan Wim Hochstenbach):

   
oude betonnorm sterkteklasse NEN-EN 1992 en Eurocode 2
GBV-1950 *)
K150 C8/10
K200 C11/13
K250 C13,5/16,5
GBV-1962 *)
K160 C9/11
K225 C13/16
K300 C19/22
K400 C28/34
K450 C32/39
VB 74 en VB 74/84 **)
B12,5 C10/12,5
B17,5 C14/17,5
B22,5 C 18/22,5
B30 C 25/30
B37,5 C 30/37,5
B45 C 35/45
B52,5 C 47,5/52,5
B60 C 50/60
VBC 1990 en VBC 1995 **)
B15 C12/15
B25 C20/25
B35 C28/35
B45 C35/45
B55 C45/55
B65 C53/65
   
*) In de GBV staat bijvoorbeeld de notatie Sk = 250 voor een Sterkteklasse van 250 kg / cm2, d.w.z. 250 * 10 kg m / s2 cm2 = 2500 N / cm2 = 25000000 N / m2 = 25 MPa (ofwel 25 N/mm2).
Voor K 150 was geen bouwplaatscontrole nodig van de betonkwaliteit.
De oude betonnorm GBV staat voor Gewapend-BetonVoorschriften
**) De oude betonnorm VB staat voor Voorschriften Beton en VBC staat voor Voorschriften Beton - Constructieve eisen en rekenmethoden


Tekst o.m. Heidelberg Materials (v/h Mebin).

Zie ook beton, betondekking, consistentieklasse, milieuklasse, sterkte, hogesterktebeton.
Verg. C-waarde (temperatuurgevoeligheid).

Eng. grade; betonsterkteklasse B55 (C55) is grade of concrete C55


2. Sterkteklasse bij hout
Voor sterkteklassen van hout is de Europses norm NEN-EN 338 (Hout voor constructieve toepassingen) in gebruik. 
Een sterkteklasse wordt daarbij aangeduid met een letter gevolgd door een getal:
- C voor massief naaldhout (meestal sparren, dennen, sparren, lariksen, Duitse douglas), bijvoorbeeld C18 (ook CLT kan bijvoorbeeld C16 of C24 hebben maar CLT kan ook de code van gelamineerd hout hebben)
- D voor massief loofhout
- GL voor gelamineerd hout
De sterkteklassen A en B zijn voor constructiehout niet interessant.


Het getal achter de letteraanduiding komt overeen met de representatieve waarde voor de buigsterkte evenwijdig aan de vezel, uitgedrukt in N/mm2. (De buigsterkte is de grootste buigspanning die een materiaal kan verdragen.)
Het bereik aan sterkteklassen is (o.m. norm EN-338):
- gezaagd massief naaldhout C14, C16, C18, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45, C50
- gezaagd massief loofhout D18, D24, D27, D30, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80
- gelamineerd hout GL20c, GL22c, GL24c, GL28c, GL30c, GL32c en GL20h, GL22h, GL24h, GL28h, GL30h, GL32h
(de toevoeging c of h bij GL duidt op het aspect combinatie of homogene opbouw).

Het Duitse DIN 4074-1 resp. DIN 4074-5 kent speciale visuele sorteerklassen (die sorteerklassen zijn oude aanduidingen en worden gecombineerd met de DIN-normen om het "duidelijker" te maken), bijvoorbeeld:
- C16 = S7, C24 = S10 en C30 = S13.

Voor meer informatie, met onder meer de sterkteklassen van 45 houtsoorten
(let op: de eigenschappen van gelamineerd hout staan verderop in het infoblad): 

Sterktegegevens van hout (gezaagd, gelamineerd homogeen, gelamineerd gecombineerd enz.) van Houtinfo/Houtdatabase


Voor o.m. de "levensduur" van een aantal houtsoorten zie duurzaamheidsklasse.

De norm EN 14081 kent weer andere waarden...

Zie eventueel Houtinfo en Houtdatabase.