home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


bvo, bruto vloeroppervlakte, nvo, vvo

 

bvo, nvo, vvo

1. BVO staat voor bruto vloeroppervlakte, een term die gebruikt wordt bij bijvoorbeeld een gebouwanalyse, een investeringsraming of het plannen van de energiebehoefte van gebouwen.
"De BVO is de som van de buitenwerks gemeten vloeroppervlakte van alle bouwlagen" (Jellema). In België wordt gesproken over de "buitenmuurse oppervlakte".
De bruto vloeroppervlakte is de oppervlakte gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies die de betreffende ruimten omhullen.
Tot de bruto vloeroppervlakte van een gebouw behoren o.m. de verschillende gebruiksoppervlakten (GO): wonen, overige inpandige ruimte, externe bergruimte, gebouwgebonden buitenruimte (zie ook de tabel/afbeelding "oppervlakten bvo, nvo, go, vvo, gno, fno, wo").

Wat behoort niet tot de bvo:
- niet in de bvo meegerekend worden incidentele nissen, uitsparingen, uitbouwen e.d. kleiner dan een 0,5 m2 (zowel naar binnen als naar buiten uitstekend; er is geen duidelijke omschrijving van wat "incidenteel" is)
- niet tot de bvo worden gerekend: schalmgaten, vides en patio's met een grondoppervlakte van meer dan 4 m2
- niet tot de bvo worden gerekend brandtrappen/vluchttrappen aan de buiternzijde van het gebouw
- niet tot de bvo worden gerekend: wegen en toegangen, tuinen, buitentrappen en roltrappen, onbruikbare zolders, open galerijen, metalen galerijen voor het onderhoud van het gebouw, platte daken, schuine daken.

Wat behoort wel (eventueel onder voorwaarden) tot de bvo:
- gevels, muren, kolommen, ingesloten buitenruimte (dakterras, loggia, patio e.d.), trappen, liftkokers, schalmgaten, installatieruimten, terrassen, bruikbare zolders, technische ruimtes, loopbruggen en alle delen onder 1,5 m hoogte
- een overdekte ruimte die aan één of twee zijden open is, wordt in de bvo meegerekend (denk aan een loggia en balkon)
- bij een atrium wordt uitsluitend de onderste vloer meegerekend (loopvlak; dus niet de open ruimte bij de overige virtuele vloeren)
- bij de bvo van een specifieke binnenruimte die grenst aan een andere binnenruimte wordt gemeten tot het hart van de scheidingsconstructie
- wanneer de buitenwerkse maten niet opgenomen kunnen worden (bijvoorbeeld bij ondergrondse ruimten), dan wordt de bvo bepaald langs de "kale binnenkant van de buitenmuur die over de zichtbare zijde van de muur loopt".

Bijvoorbeeld een dakterras wordt meegerekend in de bruto vloeroppervlakte van de gebruiksoppervlakte onderdeel gebouwgebonden buitenruimte.

Het deel van het gebouw dat effectief gebruikt kan worden, wordt netto vloeroppervlakte of nuttige vloeroppervlakte (NVO of NO) genoemd. Daarnaast kennen we de verwarrende term vrij verhuurbare oppervlakte genoemd (VVO); bijvoorbeeld gangen, sanitaire ruimten en vensterbanken worden tot de VVO gerekend. En zelfs de nuttige functionele oppervlakte of NFO.

NEN2580 behandelt het meten van gebouwen.


voorbeeld van een vastgoedanalyse (uva):


oppervlakten bvo, nvo, go, vvo, gno, fno, wo (hier oppervlak
ken genoemd); nen 2580; klik voor groter (afbeelding dagoos):


huisvestingsanalyse;
klik voor groter (fourman & busac associates):


Zie bijvoorbeeld Woningschouw (voor bouwtechnische keuringen e.d.).

Eng. GFA (gross floor area); nuttige vloeroppervlakte is usable floor area; verhuurbare vloeroppervlakte is (net) leasable area, (net) lettable area, (net) rentable area (Am.)


2. BVO wordt ook gebruikt als afkorting voor bedrijfsvloeroppervlakte.

Eng. business floor space, floor space used for business purposes