home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


nrb, nederlandse richtlijn bodembescherming

 

NRB

NRB staat voor Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. "Bedrijven in Nederland gebruiken veel verschillende stoffen. Veruit de meeste van deze stoffen horen niet in de bodem thuis. Bij bedrijfsmatige activiteiten, waarbij het risico bestaat dat deze stoffen in de bodem terechtkomen, moet een bedrijf zijn bodem beschermen tegen die stoffen. De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) beschrijft of en zo ja, hoe een bedrijf dit moet doen."

Er zijn mogelijkheden voor gelijkwaardige voorzieningen en maatregelen op basis van de NRB (gelijkwaardigheidsbeginsel). Er is o.m. een klankbordgroep die zich hiermee bezighoudt.

Documentatie
- Nederlandse Richtlijn Bodembescherming