home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


definitief ontwerp

 

definitief ontwerp

Ook: DO. Een definitief ontwerp is bij een architect het vervolg van een goedgekeurd voorontwerp (voorlopig ontwerp). Waar het voorontwerp handelt over "wat gaan we maken", komt in het definitief ontwerp meer de vraag "hoe gaan we het maken" aan bod. Het definitief ontwerp is een uitbouw en een detaillering van het voorontwerp. 

Aan het einde van deze fase van het ontwerpproces zijn vastgelegd:
- mogelijk: animaties en uitgewerkte maquette (eventueel een 3D-print; voor bijvoorbeeld de presentatie)
- duidelijker en gedetailleerder tekeningen dan in het voorontwerp
- bouwkundige tekeningen voor een juist beeld en t.b.v. de maatvoering (alle maten zijn bekend)
- toe te passen materialen zijn bekend en in de tekeningen ingebracht
- extra wensen van de opdrachtgever
- een duidelijke maar globale begroting van de bouwkosten
- de afstemming met overige belanghebbenden (bijvoorbeeld welstandscommissie) en het akkoord daarop
- wensen en eisen van adviseurs (ook van bijvoorbeeld constructeur en installateur) 
- wellicht is de keuze van de aannemer al bekend zodat deze technische en financiële inbreng in het definitief ontwerp heeft gehad
- er kan eventueel een bouwteam zijn of worden samengesteld (architect, aannemer of combinatie van aannemers, installateurs)
- bij grotere overheidsprojecten: waarschijnlijk is al overlegd over de manier van aanbesteding
- het definitief ontwerp, of een aanhangsel ervan, zou ook de onderwerpen moeten aansnijden die mogelijk forse onzekerheden of problemen kunnen opleveren.

Het definitief ontwerp mag bij de opdrachtgever geen belangrijke vragen meer openlaten. De opdrachtgever kan het definitief ontwerp toetsen aan zijn programma van eisen
Na akkoord van het definitief ontwerp start de fase van de bouwaanvraag.


klik op de afbeeldingen voor groter

definitief ontwerp, maquette, breda, nieuw station, plaats in de stad (breda):  


toe te passen materialen (breda):


materialen en situatie ingetekend (soeters en van eldonk architecten;
sinds 2016 is het bureau van jos van eldonk common affairs):


plattegrond met details:


doorsnede met details:


Met dank aan o.m. RSW architecten, gemeente Breda, Sjoerd Soeters (pphp), Jos van Eldonk, Rijnboutt.

Zie ook voorontwerp (voorlopig ontwerp), bijvoorbeeld voor de stappen in het bouwproces.
Zie ook ontwerpen, architectuur

Eng. definitive design, final design