home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


eurocode

 

eurocode

De definities van Eurocodes verschillen nogal, maar komen erop neer dat er normen zijn waaraan men zich in de bouwwereld moet houden (vooralsnog uitsluitend bij nieuwbouw).
Eurocodes vormen een geďntegreerd geheel van Europese normen en richtlijnen voor het ontwerp en dimensionering (berekening) van gebouwen en civieltechnische werken (bruggen en overige constructies en toevoegingen). 
De Eurocodes worden aangegeven met EN (de NEN ervoor geeft ons nationale normeringsinstituut aan, waarschijnlijk i.v.m. nationale aanvullingen): bijvoorbeeld NEN-EN 1991-1-2.

"Eurocodes zijn Europese normen voor het toetsen van de constructieve veiligheid van alle mogelijke bouwconstructies. Bij de Eurocodes gaat het om het beoordelen van nieuwe bouwconstructies. Ze vervangen, sinds de ingang van Bouwbesluit 2012, de TGB-normen NEN 6700 t/m NEN 6790." (NEN)

Via de zogenoemde nationale bijlagen kunnen landen nog een behoorlijk deel zelf invullen, o.m. via NDP's (Nationally Determined Parameters), maar uiteraard is het de bedoeling dat het aantal van die uitzonderingen in een nabije toekomst zo klein mogelijk wordt. 

Bij bepaalde activiteiten voor een bouwwerk zijn meestal meer Eurocodes e.d. van toepassing. Bijvoorbeeld het Joint Research Centre Eurocodes meldt dat EN Eurocode 2 wordt toegepast in samenhang met EN 1990 (Eurocode 0), EN 1991 (Eurocode 1, hENs, ETAGs en ETAs), ENV 13670, EN 1997 (Eurocode 7), EN 1998 (Eurocode 8).


eurocodes beslaan een groot gebied;
klik voor groter (joint research centre eurocodes):


schema van de (nen-)en-eurocodes en verbanden ertussen;
klik voor groter (joint research centre eurocodes):


Er is ooit een splitsing in drie delen gemaakt, in de tabel bij de "titel" aangegeven met:
- G = Gebouwen
- B = Bruggen
- O = Overige constructies en toevoegingen.Eurocodes
eurocode titel vervangt

Eurocode of Eurocode 0 is NEN-EN 1990:
Grondslagen a) 
(Basis of structural design)
NEN-EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerp (G)
(Basis of structural design)
NEN 6700, NEN 6702
NEN-EN 1990/A1  Grondslagen van het constructief ontwerp – Bijlage A2 – Toepassing voor bruggen (B)
(Basis of structural design)
NEN 6700, NEN 6702

Eurocode 1 is
NEN-EN 1991: 
Belastingen op constructies 
(Actions on structures)
NEN-EN 1991-1-1 Dichtheden, eigen gewicht, opgelegde belastingen (G)
(General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings)
NEN 6702
NEN-EN 1991-1-2 Belastingen bij brand (G)
(Actions on structures exposed to fire)
NEN 6069
NEN-EN 1991-1-3 Sneeuwbelastingen (G)
(Snow loads)
NEN 6702
NEN-EN 1991-1-4 Windbelasting (G, B)
(Wind actions)
NEN 6702, NEN 6706
NEN-EN 1991-1-5 Thermische belasting (G, B)
(Thermal actions)
NEN 6702
NEN-EN 1991-1-6 Belasting tijdens uitvoering (O)
(Actions during execution)
 
NEN-EN 1991-1-7 Buitengewone belastingen (botsing, explosie) (G, B)
(Accidental actions)
NEN 6702, NEN 6706
NEN-EN 1991-2 Verkeersbelasting op bruggen (B)
(Traffic loads on bridges)
NEN 6706
NEN-EN 1991-3 Belastingen veroorzaakt door kranen en machines (G, O)
(Actions induced by cranes and machinery)
NEN 6702
NEN-EN 1991-4 Silo's en opslagtanks (O)
(Silos and tanks)
 
 
Eurocode 2 is NEN-EN 1992: 
Betonconstructies 
(Design of concrete structures)
NEN-EN 1992-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen (G)
(General rules and rules for buildings)
NEN 6720
NEN-EN 1992-1-2 Ontwerp en berekening van betonconstructies bij brand (G)
(Structural fire design)
NEN 6071
NEN-EN 1992-2 Betonnen bruggen (B)
(Design and detailing rules)
NEN 6723
NEN-EN 1992-3 Constructies voor het keren en opslaan van stoffen (O)
(Liquid retaining and containment structures)
 

Eurocode 3 is NEN-EN 1993: 
Staalconstructies 
(Design of steel structures)
NEN-EN 1993-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen (G)
(General rules and rules for buildings)
NEN 6770, NEN 6771
NEN-EN 1993-1-2 Staalconstructies bij brand (G)
(Structural fire design)
NEN 6072
NEN-EN 1993-1-3 Aanvullende regels voor koudgevormde dunwandige profielen en platen (O)
(Supplementary rules for cold-formed members and sheeting)
NEN 6773
NEN-EN 1993-1-4 Aanvullende regels voor roestvast staal (O)
(Supplementary rules for stainless steels)
 
NEN-EN 1993-1-5 Constructieve plaatvelden (B)
(Plated structural elements)
 
NEN-EN 1993-1-6 Schaalconstructies (O)
(Strength and stability of shell structures)
 
NEN-EN 1993-1-7 Sterkte en stabiliteit van haaks op het vlak belaste platen (B)
(Strength and stability of planar plated structures subject to out of plane loading)
 
NEN-EN 1993-1-8 Aanvullende regels voor verbindingen (G)
(Design of joints)
NEN 6772, NEN 2062
NEN-EN 1993-1-9 Vermoeiing (B)
(Fatigue)
NEN 6788
NEN-EN 1993-1-10 Aanvullende regels voor taaiheid en eigenschappen in dikterichting (G)
(Material toughness and through-thickness properties )
NEN 6774
NEN-EN 1993-1-11 Op trek belaste componenten (B)
(Design of structures with tension components)
NEN 6788
NEN-EN 1993-1-12 Staalsoorten tot en met S 700 (B)
(High strength steels)
 
NEN-EN 1993-2 Stalen bruggen (B)
(Steel bridges)
NEN 6788
NEN-EN 1993-3-1 Torens en masten (O)
(Towers and masts)
 
NEN-EN 1993-3-2 Schoorstenen (O)
(Chimneys)
 
NEN-EN 1993-4-1 Silo's (O)
(Silos)
 
NEN-EN 1993-4-2 Opslagtanks (O)
(Tanks)
 
NEN-EN 1993-4-3 Buisleidingen (O)
(Pipelines)
 
NEN-EN 1993-5 Palen en damwanden (O)
(Piling)
 
NEN-EN 1993-6 Kraanbanen (O)
(Crane supporting structures)
 

Eurocode 4 is NEN-EN 1994: 
Staal-betonconstructies
(Design of composite steel and concrete structures)
NEN-EN 1994-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen (G)
(General rules and rules for buildings)
b) 
NEN-EN 1994-1-2 Staal-betonconstructies bij brand (G)
(Structural fire design)
 
NEN-EN 1994-2 Staal-betonnen bruggen (B)
(General rules and rules for bridges)
ENV 1994-2 c)

Eurocode 5 is NEN-EN 1995: 
Houtconstructies
(Design of timber structures)
NEN-EN 1995-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen (G)
(Common rules and rules for buildings)
NEN 6760, NEN 6762, NEN 6763
NEN-EN 1995-1-2 Houtconstructies bij brand (G)
(Structural fire design)
NEN 6073
NEN-EN 1995-2 Houten bruggen (B)
(Bridges)
NEN 6760

Eurocode 6 is NEN-EN 1996:
Constructies van metselwerk
(Design of masonry structures)
NEN-EN 1996-1-1 Algemene regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk (G)
(General rules for reinforced and unreinforced masonry structures)
NEN 6790
NEN-EN 1996-1-2 Ontwerp en berekening van metselwerkconstructies bij brand (G)
(Structural fire design)
 
NEN-EN 1996-2 Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van metselwerk (G)
(Design considerations, selection of materials and execution of masonry)
 
NEN-EN 1996-3 Vereenvoudigde berekeningsmethoden voor constructies van ongewapend metselwerk (G)
(Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures)
 

Eurocode 7 is NEN-EN 1997:
Geotechnisch ontwerp d)
(Geotechnical design)
NEN-EN 1997-1 Algemene regels (G)
(General rules)
NEN 6740
NEN-EN 1997-2 Grondonderzoek en beproeving (O)
(Ground investigation and testing)
NEN 6740

Eurocode 8 is NEN-EN 1998: 
Aardbevingsbestendige constructies

(Design of structures for earthquake resistance)
NEN-EN 1998-1 Algemene regels, seismische belastingen en regels voor gebouwen (O)
(General rules, seismic actions and rules for buildings)
 
NEN-EN 1998-2 Bruggen (O)
(Bridges)
 
NEN-EN 1998-3 Beoordeling en hernieuwing van gebouwen (O)
(Assessment and retrofitting of buildings)
 
NEN-EN 1998-4 Silo's, opslagtanks en buisleidingen (O)
(Silos, tanks and pipelines)
 
NEN-EN 1998-5 Funderingen, grondkerende constructies en geotechnische aspecten (O)
(Foundations, retaining structures and geotechnical aspects)
 
NEN-EN 1998-6 Torens, masten en schoorstenen (O)
(Towers, masts and chimneys)
 

Eurocode 9 is NEN-EN 1999: 
Aluminiumconstructies 
(Design of aluminium structures)
NEN-EN 1999-1-1 Algemene regels (G)
(General structural rules)
NEN 6710
NEN-EN 1999-1-2 Ontwerp en berekening van constructies bij brand (G)
(Structural fire design)
 
NEN-EN 1999-1-3 Vermoeiing (B)
(Structures susceptible to fatigue)
 
NEN-EN 1999-1-4 Koudgevormde platen (O)
(Cold-formed structural sheeting)
 
NEN-EN 1999-1-5 Schaalconstructies (O)
(Shell structures)
 


Noten:
a) Eurocode 0 wordt ook vaak simpelweg Eurocode genoemd (zonder de nul); helaas niet echt duidelijk.
b) "In Nederland wordt nu vaak gebruikgemaakt van NVN-ENV 1994-1-1 met NAD, omdat er voor staal-betonconstructies geen Nederlandse TGB-norm beschikbaar is."
c) "In Nederland wordt nu vaak gebruikgemaakt van NVN-ENV 1994-2 met NAD, omdat er voor staal-betonconstructies geen Nederlandse TGB-norm beschikbaar is."
d
)
"De uitgebreide en specifieke Nederlandse ervaring op het gebied van funderingen wordt samen met NEN-EN 1997-1 verwerkt in een nieuwe norm: NEN 9997."