home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


schroefpaal

 

schroefpaal en draaipaal

Een schroefpaal is een m.b.v. een schroefas in de grond gevormde, geluidsarme en trillingsvrije funderingspaal. De meeste schroefpalen gaan draaiend de grond in, maar er zijn er ook die geheid worden. 
Omdat de term schroevend ook wordt gebruikt voor palen die draaiend de grond in gaan, zonder dat sprake is van een schroef in het midden, wordt hier ook deze draaipaal behandeld.

Palen die draaiend ingebracht worden, in tegenstelling met heiend, zijn bij uitstek geschikt voor binnenstedelijke situaties omdat:
- de palen geluids- en trillingsarm in de grond worden aangebracht
- er soms slechts een kleine machine nodig is (beperkte hoogte, beperkt bereik)
- ze toch in staat zijn hogere druk- en trekkrachten op te nemen.

Echte schroefpalen zijn o.m.:

Draaipalen zonder schroefas zijn o.m.: 

De schroefpalen / draaipalen zijn voorbeelden van paalfundering.


Betonmortelschroefpaal (mortelschroefpaal; met een dunne schroef; geen omhulsel tussen gestort beton en grond)
Een mortelschroefpaal wordt na "schroeven" gevuld met beton (meestal via een slang, gelijktijdig wordt de schroefpaal omhoog getrokken), waarna de wapeningskorf geplaatst of ingetrild wordt. De wapening kan kort zijn (soms alleen maar de bovenste 2 meter van de paal) of lang, bijvoorbeeld over de volledige lengte (afbeelding onder).
De "paal" zelf is het hard geworden beton in een langzaam getrokken of gedrukt paalgat, er is geen omhulsel tussen gestort beton en de omliggende grond
Voordeel kan zijn dat de hechting van de paal beter is door het enigszins onregelmatige oppervlak.  
Nadeel is dat de controle moeilijk is en de paal te snel getrokken kan worden, waardoor zich insnoeringen zouden kunnen voordoen, maar "de kwaliteitscontrole van het uitvoeringsproces kan worden uitgevoerd via de continue registratie van de installatieparameters".

Methode mortelschroefpaal (Franki, model Omega, zie afbeelding onder):
1. Plaatsen van de paalpunt die indringing van water en/of grond tijdens het inschroeven belet.
2. Met behulp van een krachtige hydraulische draaitafel en eventueel een verticale neerwaartse kracht (pull-down) wordt tijdens de inschroeffase de grond zijdelings weggeperst door middel van de Omega schroefkop.
3. Nadat de buis tot op de juiste diepte is ingeboord wordt eventueel wapening op volledige lengte in de buis aangebracht.
4. Tijdens het uitschroeven wordt beton onder druk via de holle, centrale buis in het boorgat verpompt. Dankzij een tegenschroef, en vermits bovendien de boorkop in dezelfde zin blijft draaien als bij het inschroeven, wordt in deze fase een tweede grondverdringingseffect verzekerd.
5. Plaatsen van de bewapening ná de betonneerfase.
6. Uitgevoerde Omega schroefpaal.


mortelschroefpaal, model omega; klik voor groter (franki grondtechnieken):Buisschroefpaal (schroefvormige betonnen paal; dikke schroef waar betonmortel doorgevoerd wordt; geen blijvend stalen omhulsel tussen gestort beton en grond)
De buisschroefpaal wordt na "schroeven" en plaatsen wapening gevuld met beton. Via de bovenkant van de holle booras wordt de wapeningskorf ingebracht vóór het vullen van de boorschacht met beton. Hierdoor kan de paal over de gehele lengte van wapening worden voorzien.

Methode buisschroefpaal (Franki, model Atlas, zie afbeelding onder):
1. Plaatsen van de paalpunt die indringing van water en grond tijdens het inschroeven belet.
2. Inboren van de boorbuis en boorkop door een combinatie van schroeven en drukken.
3. Nadat de buis tot op de juiste diepte is ingeboord wordt eventueel wapening op volledige lengte in de buis aangebracht.
4. & 5. Betonneren tijdens het uitboren waarbij de boorbuis dienst doet als plunjerbuis.
Tijdens het uitboren met een gecontroleerde snelheid wordt de specifieke schroef van de Atlaspaal gevormd.
6. Uitgevoerde Atlas schroefpaal - manueel plaatsen van kopwapening (eventueel als kopversterking).


buisschroefpaal, model atlas; klik voor de volledige afbeelding (franki grondtechnieken):Schroef-combinatie-paal  (schroef-combi-paal, combi-schroefpaal; de stalen hulpbuis blijft niet in de grond achter)
Een schroef-combinatie-paal is een in de grond gevormde, grondverdringende schroefpaal met een losse, verloren schroefpunt (boorkop). De schroef-combinatie-paal lijkt daardoor wat op een enorm groot potlood. De schacht (hulpbuis) wordt voorzien van een prefab paal van gewapend beton en een grout/betonmengsel, waarna de hulpbuis getrokken wordt. 
Let op: zie verder bij schroef-combinatie-paal.


schroef-combinatie-paal; overzicht van het inschroeven van een schroef-combinatie-paal bij de rottemerentunnel als onderdeel van de 16rotterdam;
met stalen hulpbuis, schroefpunt (boorpunt), prefab paal en kubel;
klik voor groter (a16rotterdam):DPA-paal (geen blijvend stalen omhulsel tussen gestort beton en grond)
De DPA-paal is een betonnen, in de grond gevormde, grondverdringend geschroefde paal die trillingsarm wordt ingebracht.
DPA staat voor Drilling Push Aside: door een verdikking in de schroefbuis wordt de grond verdrongen. "Het grondverdringende gedeelte van de schroefbuis wordt tot in de draagkrachtige grond geschroefd", wat naast grondverdringing ook voor meer draagkracht zorgt en bij het omhoog halen komt er minder (eventueel verontreinigde) grond naar boven.
Let op: zie verder bij DPA-paal.


vervaardiging van de dpa-paal;
klik voor groter! (vroom funderingstechnieken):Verbuisde avegaar, dubbel rotatiesysteem (geen blijvend stalen omhulsel tussen gestort beton en grond)
"Met het verbuisd avegaarsysteem of dubbel rotatiesysteem wordt een paal gevormd met uithaling van grond onder tijdelijke verbuizing. Het systeem is uitermate geschikt voor het vervaardigen van een palenwand gevormd door snijdende palen (secanspalenwand). De uitvoering is trillingvrij en geluidsarm, met uithaling van de grond via de avegaar en plaatsing van wapening na betonnering."

(Een avegaar of spiraalboor is een buis met aan de buitenzijde een doorgaande schroefdraad en aan de onderzijde een snijkop.)

Methode verbuisde avegaar (Franki, zie afbeelding):
1. Positioneren van de avegaar (holle centrale as met continu schroefblad omheen) omsloten door een stalen voerbuis.
2. Avegaar en voerbuis worden gelijktijdig in de grond gedraaid maar draaien in tegengestelde richtingen.
Een afsluitklep belet de indringing van water en/of grond in de avegaar tijdens het inschroeven.
3. Verder inschroeven tot bereiken van de aanzetdiepte.
Naar boven brengen van grond op de schroefbladen.
4. Grond valt naar buiten via openingen bovenaan de voerbuis.
Openen afsluitklep, gezamenlijk optrekken van avegaar en buis terwijl beton gelijktijdig de ontstane ruimte vult met vorming van de paalschacht.
5. Plaatsing van de wapeningskorf in de pas gebetonneerde paal.
6. Afgewerkte verbuisde avegaarpaal.
De kwaliteitscontrole van het uitvoeringsproces kan worden uitgevoerd via de continue registratie van de installatieparameters.


verbuisde avegaar;
klik voor groter (franki grondtechnieken):Olivierpaal® (geen blijvend stalen omhulsel tussen gestort beton en grond)
De Olivierpaal® is een trillingsvrije, in de grond gevormde, schroefvormige betonnen paal, eventueel met wapening. De boorkop is niet verloren en bij het terugschroeven ontkoppelt de losse boorpunt, waardoor het beton de vrijgekomen ruimte vult. De boorpunt (een soort ronde voetplaat met een punt) blijft wel in de grond achter. Resultaat is een in spiraalvormige betonpaal "een uitwendige diameter van ±20 cm groter dan de kerndiameter van de paal".
Verhoef Funderingstechnieken kan met dit systeem boorpalen vervaardigen met een diameter van 310 tot 710 mm met een maximale lengte van 30,0 m.

Methode Olivierpaal®:
1. schroefboren tot diepste punt; tijdens het boren wordt de grond verdrongen
2. op diepste punt eventueel plaatsen wapeningskorf
3. terugschroeven (omhoog), waarbij de grond opnieuw verdrongen wordt ("dubbele verdringing") en gelijktijdig vullen van de vrijgekomen ruimte met beton
4. eindresultaat.

Olivierpaal® is een door Verhoef Funderingstechnieken BV geregistreerde en beschermde merknaam.


methode olivierpaal® (wikipedia):


olivierpaal®, marsmanplein, haarlem; de spiraalvorm is goed te zien (verhoef funderingstechnieken):


olivierpaal®, vaartse rijn, utrecht; de spiraalvormige boorkop is goed te zien (verhoef funderingstechnieken):


olivierpaal®, proef met belasting van 340 ton (verhoef funderingstechnieken):Krinner schroeffundering (de stalen boorschacht/buis met schroefdraad blijft in de grond achter)
De Krinner schroeffundering is een gegalvaniseerde stalen buis met opgelaste schroefdraad, die ontworpen is om horizontale en verticale belastingen in de grond op te nemen en die wordt geïnstalleerd met behulp van een montagemachine.
Krinner schroeffundering wordt toegepast voor het funderen van masten, carports, garages, tuinkassen ("warenhuizen"), containers, lage woningbouw in hout, Tiny House e.d.

De Krinner is een wat dunnere en kortere schroefpaal die niet gevuld wordt met beton of grout en daarom na aanbrengen onmiddellijk belast kan worden (er is geen beton dat moet uitharden). 
Het is een grondverdringende paal. De draagkracht berust vooral op de wrijving van schacht en schroefdraad met de omliggende grond. De diameter is max. 14 cm en de lengte is max. 210 cm, draagkracht max. ca. 60 kN. Bij systeem V is de paal te verlengen door steeds met een speciale extra paal uit te breiden; de palen worden aan elkaar gekoppeld via een soort mof waardoor de koppelpaal met moeren aan de voorganger wordt bevestigd.
Door het ontbreken van beton in de paal en door de koppelingen tussen de palen kunnen deze schroefpalen eventueel ook weer worden verwijderd.

Voordelen van de Krinner schroeffundering:
- eenvoud van systeem
- zeer geschikt voor montage op moeilijk bereikbare plaatsen; ook toepasbaar bij een beperkte werkruimte
- geen of zeer weinig schade aan de omgeving (door het schroeven en door de vrij geringe diameter van de paal)
- geen beton nodig 
- geen hoge opstartkosten (handzame palen, kleine schroefmachine soms zelfs handmatig)
- geen graafwerk
- ook bij slecht weer uit te voeren
- onmiddellijk na inbrengen te belasten
- milieuvriendelijk; circulair alternatief; de stalen schroef is volledig uit de grond te halen (wel controleren op beschadigingen).

Nadelen:
- wat kleinere belastingen, zeker bij klei en veen e.d.; voor wat minder kleine belastingen uitsluitend fundering op staal; in zwakkere grond (bijvoorbeeld veengrond) tot de vaste grondslag (zand) schroeven (bij sommige paaluitvoeringen schijnt verlengen tot ca. 15 m mogelijk te zijn)
- bij gegalvaniseerde stalen schroefpalen is "het ook noodzakelijk om de agressiviteit van de bodem te onderzoeken om de corrosie en daarmee de levensduur van het product in de bodem te kunnen beoordelen".

Stappenplan (met dank aan PNL Tilburg):
- beoordeling bodemstructuur (voor elk bouwproject is het noodzakelijk om een geologisch onderzoek van de bouwlocatie te laten uitvoeren door een geotechnisch ingenieur) 
- funderingsplan (met het geologische sondeerrapport, de belasting- en staticagegevens van het object kan nu funderingsplan worden samengesteld)
- belastingtest ( om de aannames uit het funderingsplan in de praktijk te toetsen en te bevestigen, ofwel het onderzoek of de grond voldoende draagvermogen heeft; verder worden met deze test de montageparameters bepaald, zoals het minimum indraaimoment).

Leveranciers / uitvoerders:
- PNL Tilburg 
- Krinner Schraubfundament 
- First Base Groundscrews, First Base Doe-het-zelf 
- Timmers Bouw Groningen (uitvoerder)


soorten krinner schroeffunderingen (pnl tilburg):


schroefpaal, krinner-systeem zonder beton (krinner schraubfundament; pnl tilburg):


verlenging paal; de methode van verlenging van de krinner schroefpaal is rechts op de afbeelding zichtbaar (tromp met bouten) (pnl tilburg):


schroeffundering met schroeven onderin paal (voor bijvoorbeeld een terrasoverkapping o.d.) en met een montagehoek (voor een stevig terras of onderbalk van een schuurtje) (first base doe-het-zelf):


handmatig inschroeven is soms voldoende (first base doe-het-zelf):Groutinjectiepaal (groutpaal, schroefinjectiepaal, injectiepaal, Leka-paal, TVSi-paal; de stalen boorschacht/buis blijft in de grond achter)  
De groutpaal is een soort buisschroefpaal, maar even iets anders. Tijdens het draaiproces wordt een mengsel van water en cement (= grout) door de holle boorschacht geïnjecteerd. De palen worden geboord tot in het pleistoceen, d.w.z. de tweede zandlaag. De holle stalen boorschacht wordt meestal tijdens het boren steeds verlengd door een buisdeel op het laatste deel te lassen (zie afbeelding bij II; eventueel te schroeven i.p.v. te lassen), hoewel ook vanaf start langere palen mogelijk zijn. De boorschacht (stalen buis) en de boorkop blijven in de paal aanwezig. Tussen paalvoet en boorschacht is een opening waardoor grout ook langs de buis omhoog gaat. De schacht is dan een soort extra wapening van het beton en het wat onregelmatig verspreide grout is er extra schachtwrijving wat de draagkracht ten goede komt. Na inbrengen van de buispaal tot de gewenste diepte (de vereiste weerstand/draagkracht) kan wapening in de buispaal gebracht worden en wordt deze gevuld met beton.
Let op: zie verder bij groutpaal.


het maken van een groutpaal, dat is een buisschroefpaal met groutinjectie (franki grondtechnieken):Casing draaipaal
Kenmerken van de Casing Draaipaal:
- een in de grond gevormde, grondverdringende paal met in de grond blijvende stalen buis
- buispaal gaat draaiend de grond in, zonder trillingen en met minder geluidshinder
- paal bestaat uit op elkaar gelaste stalen buissegmenten (diepte in principe onbeperkt)
- onderste segment met aangelaste schroefpunt
- paal gaat schroevend (draaiend) de grond in (met boormotor; als segment grond in is geschroefd, wordt het volgende segment erop gelast)
- bij bereiken gewenste diepte (paalpuntniveau) aanbrengen wapeningskorf
- zonder groutinjectie of met groutinjectie (t.b.v. het gewenste paalpuntniveau en/of gewenste draagvermogen)
- met groutinjectie: schroefpunt met injectieopeningen en centrale injectielans, groutinjectie tijdens inschroeven van paal vermindert weerstand tijdens het boorproces, op gewenst paalpuntniveau kan met rijker groutmengsel extra betonprop ("bolvoet") gemaakt worden (hogere draagkracht).
De variant met groutinjectie is dus ook een groutpaal.
Let op: zie verder bij casing.


casing draaipaal, de punt is gelast aan het eerste buissegment (van 't hek):


casing draaipaal, oplassen van het volgende buissegment (de waalpaal):Documentatie
- Productblad schroefpalen (van BAM Infra

- Schroefinjectiepalen (groutpalen van Walinco

- Schroeffundering, een voorbeeld (Krinner SchraubfundamentPNL Tilburg)


Het woorddeel schroef is waarschijnlijk ontleend aan het Oudfrans escroue (schroefgat; Nieuwfrans écrou "schroefmoer"), naast het reeds middeleeuws Latijnse scrofa (id.). Dit woord gaat in deze uitsluitend Gallo-Romaanse betekenis terug op klassiek Latijn scrofa (zeug). De Gallo-Romaanse betekenisovergang van "zeug, wijfjesvarken" naar "schroefgat, schroefmoer" heeft een parallel in het Spaanse puerca "zeug; schroefmoer" en in het Nederlandse moer (afkomstig van "moerschroef", "moederschroef"). Bron Etymologiebank

Zie ook heipaal en vooral paalfunderingsvoorbeelden.
Zie o.m. Franki (onderdeel van Besix).