home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


aardelektrode

 

aardelektrode

De aardelektrode is de koperen buis die bij een woning in de grond is geslagen en ervoor zorgt dat stroom door "sluiting" naar de aarde afgevoerd wordt. Afhankelijk van de bodemgesteldheid kan een aardelektrode zelfs tot 25 meter in de grond geslagen zijn. 
De aardleiding of aardedraad (de geel-groene draad, de zogenoemde beschermleiding) wordt verbonden met de aardelektrode (zie de figuur onder). "Een aardleiding is een beschermingsleiding met een bijzondere functie". 

Vroeger werd de waterleiding als aardelektrode gebruikt omdat deze via koperen buizen altijd degelijk in de aarde verbonden was. Tegenwoordig worden echter steeds vaker pvc-leidingen toegepast als waterleiding. Deze pvc-leidingen bieden juist veel weerstand bieden tegen elektrische stroom en zijn dus niet meer geschikt de stroom naar de aarde af te voeren.
De aardelektrode mag maximaal 1,5 à 2 ohm elektrische weerstand hebben, zodat de overmaat aan stroom gemakkelijk weg kan lekken wanneer dit nodig is (ter voorkoming van elektrocutie). 

Om een keten voor de elektrische stroom te hebben, zorgt de fasedraad (de bruine draad, tot ca. 1970 de groene draad) voor de aanvoer en de nuldraad (de blauwe draad) voor de afvoer. De nuldraad is in principe spanningsloos waardoor tussen fasedraad en nuldraad een spanningsverschil heerst, in woningen meestal 230 V. Wanneer de fasedraad en de nuldraad met elkaar worden verbonden (bijvoorbeeld bij het aanknippen van een gloeilamp), dan gaan de elektronen stromen en staat op beide draden 230 V. De nuldraad voert samen met de fasedraad de elektrische stroom en kan daarom bij een (te) grote spanning gevaarlijk zijn. Omdat de aardelektrode en de nuldraad in woningen in Nederland niet met elkaar verbonden zijn, detecteert de aardlekschakelaar wel een te groot stroomverschil (in Ampère) tussen de nuldraad en de fasedraad: in dit geval is er sprake van lekstroom
Het is verwarrend, maar de aardlekschakelaar detecteert niet de stroom die door de aardedraad lekt: 
- de aardlekschakelaar is voor het lekken van stroom via deze nuldraad
- de aardelektrode vormt een veilige weg voor het lekken van stroom via de aardedraad.

Alle elektrische apparaten en metalen objecten in een natte ruimte waarop stroom kan komen te staan (door kortsluiting of een verkeerde aansluiting) zoals een metalen bad, douchebak en cv-leiding  worden aangesloten op een centraal aardpunt. Zo kan er geen spanningsverschil ontstaan tussen de diverse apparaten en objecten waardoor je bij aanraken van één of meer apparaten geen gevaar loopt geëlektrocuteerd te worden (bijvoorbeeld uit bad stappend de radiator vastpakkend). De leidingen die naar het centraal aardpunt lopen, heten vereffeningsleidingen (ze vereffenen een eventueel spanningsverschil).


beschermingsleiding en vereffeningsleidingen (k.p. meinesz):  


Zie ook bijvoorbeeld aardnet, aardlekschakelaar, klare taal over de elektrische huishoudelijke installatie (van BTV Control).
Voor kleuren van elektriciteitsdraden (fasedraad, schakeldraad, nuldraad, aardedraad) zie Draden.

Eng. earth electrode, ground electrode (Am.), grounding electrode (Am.)