home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
klik op één van de letters A..Z hierboven.


energielabel

 

energielabel

Voor het energielabel moet een gediplomeerd adviseur het gebouw degelijk onderzoeken. Voor een woning duurt dat ca. 1 uur, afhankelijk van omvang en verschillende bouwcomponenten (aantal verdiepingen, aantal kamers, dakkapellen, hoeken, verschillende soorten vloer enz.); allerlei zaken worden opgenomen en genoteerd.

Het energielabel bestaat uit twee delen:
- Het letterlabel geeft de energiezuinigheid van een gebouw aan (van A++++ t/m G; A++++ is het energiezuinigst). Het energielabel wordt berekend aan de hand van door de adviseur ingevoerde gegevens en is gerelateerd aan de voor het gebouw benodigde energie. Het energiegebruik (energieverbruik) wordt uitgedrukt in het aantal kWh per m2 per jaar primair fossiel energie gebruik. *)
- Het energieprestatie-advies geeft voor een groot aantal punten aan hoe de huidige energiestatus van de woning is en hoe dat verbeterd kan worden.

De combinatie energielabel en energieprestatie-advies kan uitsluitend worden opgesteld door een gediplomeerd energieadviseur, die daarvoor een speciale opleiding heeft gevolgd en die werkt voor een gecertificeerd bedrijf of organisatie, conform BRL 9500 Energieprestatieadvisering. Daar zijn kosten aan verbonden, ca. 250-300 euro per energielabel.


een voorbeeld van een woning uit 1958 waar energetisch duidelijk een en ander aan is verbeterd (het automatisch bepaalde energielabel was "e");
klik voor groter:


uit het onderzoek van de adviseur "rolt" het aantal kWh/m2 per jaar dat benodigd is voor de energie van het onderzochte gebouw, in dit geval 203,29 kWh/m2 per jaar;
klik voor het onderdeel van die pagina!


uit het onderzoek van de adviseur blijkt bijvoorbeeld dat een vloerdeel van de beganegrondvloer niet aan de onderzijde is geïsoleerd, wat in een rood balkje resulteert; klik voor het onderdeel van die pagina!


Let op: voor nieuwbouwwoningen geldt de minimale eis van Bijna EnergieNeutraal Gebouw (BENG), maar bij voorkeur energieneutraal.

De omrekentabel is afhankelijk van het energiegebruik dat bij BENG-eis 2 hoort (gebruik primair fossiele energie). In onderstaande tabel is dat vermeld als EP2. 
Bijna-energieneutrale woningen moeten minimaal energielabel A+++ hebben (aantal kWh/m2jr <= 50)
Energieneutrale woningen moeten minimaal energielabel A++++ hebben (aantal kWh/m2jr <= 0).


tabel
energielabel en primair fossiel energiegebruik beng-2 (ep 2) [in kWh/m2,jr]:


Documentatie
- Zoek het energielabel van een koop- of huurwoning (kies Zoek je energielabel)

- Voorbeeld energielabel woning

- Voorbeeld energielabel utiliteitsgebouw (van RVO)


Voor meer informatie over energiezaken zie o.m. BENG (Bijna EnergieNeutraal Gebouw).

*) Dit getal, een voorbeeld is 203,29 kWh/m2jr, is absurd nauwkeurig gezien de vele variabelen en onzekerheden (zie significantie), maar waarschijnlijk wilde de overheid geen gezeur over net wel of net niet voldoen aan een bepaald energielabel.