home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


akoestiek

 

akoestiek

Akoestiek is de eigenschap van een ruimte met betrekking tot de voortplanting en verbreiding van geluid in die ruimte (Van Dale). 
Voorbeelden van akoestiek: 
- een Romeins theater had ondanks de grootte vaak een goede akoestiek
- een kerk heeft voor bijvoorbeeld orgelmuziek een goede nagalm nodig (maar maakt het verstaan van de sprekers moeilijker)
- een kale ruimte klinkt ook echt hol en veroorzaakt een lange nagalmtijd, wat het gesproken woord moeilijk verstaanbaar maakt.

"Omdat galm aan het geluid een wat rijkere klank geeft is een relatief lange nagalmtijd gewenst voor ruimten waarin muziek wordt geproduceerd. Galm in de lagere frequenties draagt bij aan hetgeen kan worden omschreven als warmte van het geluid. Galm in de hogere frequenties vergroot de helderheid van het geluid."

Voor een goede balans wil men dus de nagalm vaak dempen, maar niet volledig wegnemen. Dit wordt onder meer bereikt door het ophangen van gordijnen, het gebruik van akoestische systeemplafonds, vaste objecten op bepaalde plaatsen en sinds kort ook digitaal. Om de concertzaal De Doelen in Rotterdam een goede akoestiek te geven, zijn onder meer vele speciaal voor deze zaal gefabriceerde "afgevlakte blokken" op de wanden toegepast. De digitale variant wordt ook wel virtuele akoestiek genoemd. Virtuele akoestiek kan, bij wijze van spreken, elke ruimte de gewenste akoestiek geven. Steeds meer concertzalen worden uitgevoerd met virtuele akoestiek omdat het de gebruiksmogelijkheden van de zaal vergroot: de zaal kan ingesteld worden voor zowel spraak (toneel) als zang en muziek. 

Voor een goede akoestiek kunnen ook speciale, geperforeerde bakstenen worden gebruikt zoals bijvoorbeeld die van de derde foto onder.
Ook geperforeerde platen aan plafond of muur kunnen de akoestiek verbeteren.
Verder bestaan er akoestische pleisters (o.m. Brander Acoustuc, "een verspuitbaar akoestisch pleistersysteem, dat geschikt is voor het afwerken van plafonds en wanden in ruimten waar nagalm ontstaat").


akoestiek, romeins theater aspensos, turkije:


akoestiek in de grote zaal van de doelen, rotterdam:


speciale baksteen voor een betere akoestiek: een "akoestische keramische muur" (st. joris keramische industrie):


Documentatie
- Alco akoestische panelen

- Akoestisch pleistersysteem Brander Acoustuc (van Brander)

- Akoestiekpagina van Rockwool

- Virtuele akoestiek Diva (Sonogamma)

De term akoestiek is afkomstig uit het Griekse akoustikós (betreffende het horen).

Met dank aan o.m. St. Joris, Brander Acoustuc, Sonus, Rockwool, Owa en Sonogamma.

Zie ook bouwakoestiek, bouwakoestische oplossingen, geluidsisolatie, absorptie (geluidsabsorptie), akoestisch doormeten betonpaal, bouwfysica, cannelurevulling, rubbercement, systeemplafond, trilling (ook voor hinder door trillingen), zwevende dekvloer.

Eng. acoustics (altijd meervoud)