home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


energieprestatiegarantie

 

energieprestatiegarantie (EPG)

Let op:
De afkorting EPG staat ook voor EnergiePrestatie voor Gebouwen, zie bij energieprestatiecoŽfficiŽnt (EPC).

De energieprestatiegarantie (EPG) is een soort garantie voor energiezuinigheid van nieuwe of gerenoveerde huurwoningen. "De EPG geeft (toekomstige) huizenbezitters de zekerheid dat energiebesparende maatregelen juist worden uitgevoerd en dat deze ook daadwerkelijk leiden tot een energiezuinige woning." De EPG garandeert dus dat het energieverbruik niet boven een bepaade streefwaarde komt (de beoogde energieprestatie van een woning). Wanneer die prestatie niet gehaald wordt, moeten herstelacties worden uitgevoerd, aanvullende maatregelen worden genomen of is sprake van een schadevergoeding. Uitzonderingen hierop zijn de marge van 10 of 20% (afhankelijk van de situatie) en wanneer de huurder meer verbruikt dan een vooraf gestelde streefwaarde.

Bijvoorbeeld de aannemer of woningcorporatie garandeert dat de energieinstallatie van een woning een bepaald niveau heeft, waardoor de energiekosten zelf laag zijn. Van belang zijn vooral isolatie en luchtdichtheid van de woning en de efficiency van de apparatuur die de ruimte verwarmt en koelt.

"De koper/huurder krijgt na ingebruikname van de woning via een portal toegang tot zijn eigen gebruiksomgeving. In deze omgeving worden de gebruiksgegevens bijgehouden en kan de bewoner zelf controleren of zijn gebruik niet afwijkt van hetgeen is afgesproken. Bij significante afwijkingen zal de bewoner hierop opmerkzaam worden gemaakt."

Voorwaarden
Om een energieprestatiegarantie af te sluiten moet u:
- een slimme meter hebben
- twee jaar historie van uw energieverbruiksgegevens kunnen tonen
- energieverbruik en -opwekking exact bij te houden (een digitale energieverbruiksmanager of via een online platvorm)
- de EPG-verstrekker machtigen tot het uitlezen van uw energiegegevens (bij ontbreken hiervan kan pas een beroep gedaan worden op de garantie bij een afwijking van 20 procent in de energieprestatie).

Attentiepunten
- Aan de EPG zijn soms kosten verbonden (400 tot 500 euro).
- "De garantieperiode bedraagt 10 jaar voor de gebouwgebonden energieprestatie en de functionaliteit van isolatie en beglazing. De installaties voor gebruik en opwekking hebben slechts een garantieperiode van 3 jaar." Het is lachwekkend en tekenend dat hierop slechts 3 jaar garantie wordt gegeven!
- Op basis van de EPG kan een woningcorporatie de huur verhogen, omdat na de energiebesparende maatregelen de energiekosten aanzienlijk lager zullen zijn. Voordelen voor de huurders zijn in dat geval vrij beperkt (comfort, minder afhankelijk van prijzen van gas en elektra); deze vergoeding moet worden afgesproken tussen verhuurder en huurder. De verhoging van de huur wordt energieprestatievergoeding (EPV) genoemd.
- "De EPG heeft betrekking op de totale energieprestatie van een woning, er wordt dus gesaldeerd. Als bijvoorbeeld de ene component beter presteert dan gegarandeerd en de andere component minder dan gegarandeerd, kan de totale energieprestatie nog steeds voldoen."
- Alle gebouwgebonden installaties moeten kunnen worden gemonitord. Dat vereist naast een slimme meter ook bijvoorbeeld extra sensors en bepaalde software. Bij onvoldoende faciliteiten om het energieverbruik te monitoren, kan een marge van 20% worden gesteld in plaats van 10%.
- Wanneer blijkt dat het huishouden energie meer verbruikt dan een van tevoren gesteld streefwaarde, dan wordt alles daarboven uiteraard alsnog verrekend. Bij een renovatie met energieprestatiegarantie kunnen de hogere huur en de lagere energiekosten daarom na een tijdje voor verrassingen zorgen. In de streefwaarde wordt nadrukkelijk geen rekening gehouden met een aquarium, waterbed of kouwelijke personen. ("De garantie wordt geboden voor de gebouwgebonden prestaties en staat los van het individuele bewonersgedrag.")
- Als de verstrekker van de garantie failliet gaat of er simpelweg mee stopt, vervallen alle garanties (tenzij de garantie is verzekerd bij bijvoorbeeld SWK of Bouwgarant).
- De aanschafkosten van een energiezuinig klimaatsysteem (met pv-panelen, warmtepomp e.d.) zijn meestal aanzienlijk hoger dan de gebruikelijke gas-cv-installatie, nemen veel fysieke ruimte in en hebben meer onderhoud nodig.Met dank aan o.m. SWK, Bouwgarant.