home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


dfma

 

dfma, dfma+d

De bouw beweegt zich naar een combinatie van "elementenbouw in de fabriek" en "assembleren op de bouwplaats". Het is wenselijk bij het prefabriceren al het assembleren in het oog te houden, ook in het kader van circulaire economie (cradle-to-cradle, hergebruik e.d.) en bijvoorbeeld industrieel bouwen (montagebouw met prefab bouwelementen). Dit wordt Design for Manufacture and Assembly (DfMA) genoemd.

De belangrijkste kenmerken van DfMA (bron Designing Buildings):
- minimaliseer het aantal componenten; hierdoor worden assemblage- en bestelkosten verlaagd, work-in-process gereduceerd en automatisering vereenvoudigd
- ontwerp voor eenvoudige fabricage: vereenvoudig de geometrie van onderdelen, vermijd onnodige functies
- toleranties van onderdelen: het onderdeel moet zodanig zijn ontworpen dat het gemakkelijk fabriceerbaar is
- duidelijkheid: componenten moeten zo worden ontworpen dat ze slechts op één manier kunnen worden geassembleerd
- minimaliseer het gebruik van buigzame componenten omdat het hanteren en monteren over het algemeen moeilijker is (onderdelen gemaakt van rubber, pakkingen, kabels enz. moeten worden beperkt) 
- ontwerp voor eenvoudige montage: bijvoorbeeld het gebruik van klikbevestigingen en lijmverbindingen in plaats van schroefdraadbevestigingen zoals moeren en bouten (waar mogelijk moet een product worden ontworpen met een basiscomponent om andere componenten snel en nauwkeurig te lokaliseren; opmerking van de redactie: dit aspect is in tegenspraak met hergebruik omdat schroeven en bouten juist handig zijn bij het demonteren) 
- elimineer of verminder noodzakelijke bijstellingen aan een component (bijstellingen van een product betekent dat er meer mogelijkheden zijn op de bouwplaats en er meer fout kan gaan).

DfMA+D:
De aan DfMA toegevoegde "D" staat voor Demontage. Het is zinvol dat er in het ontwerptraject ook rekening gehouden wordt met de circulariteit van de gebruikte materialen en dat dus, aan het einde van de levensduur van het gebouw, men liever demonteert en hergebruikt dan dat er sloop plaatsvindt.