home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
klik op één van de letters A..Z hierboven.


ava

 

AVA

AVA staat voor Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het bouwbedrijf, een standaarddocument waarin o.m. ter sprake komen: 
- de verplichtingen en de aansprakelijkheid van zowel opdrachtgever als aannemer
- uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schadevergoeding wegens te late oplevering
- meerwerk en minderwerk
- betaling in termijnen
- opneming van het voltooide werk
- oplevering en aansprakelijkheid na oplevering
- geschillen.

Zie ook contract.