home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


gww, grond-, weg- en waterbouw, infra

 

gww

GWW is de afkorting voor Grond-, Weg- en Waterbouw (tegenwoordig vaak: Grond-, Wegen- en Waterbouw), het werkgebied van de civiele techniek
GWW zou gedefinieerd kunnen worden als "het vakgebied dat betrekking heeft op de planning, het ontwerpen, de uitvoering, het beheer en onderhoud van voorzieningen voor het algemeen nut". 
De term Infra is in de commerciële wereld de gebruikelijke term voor GWW. Op de een of andere manier prefereren bedrijven de term Infra boven GWW, zeker in hun naam; waarschijnlijk doet de term GWW wat ouderwets aan.

GWW is een tak van de bouwwereld die zich bezig houdt met ontwerp en bouw van:
- grondwerken (havens, baggerwerk, draineren, inpolderen, zandmotor, parken en plantsoenen)
- wegenbouw (autowegen, fietspaden, luchthavens met startbanen e.d.)
- droge waterbouw (fundament (vooral) op het droge, d.w.z. buiten de waterloop; bruggen, fly-overs, tunnels, viaducten, aquaducten, rioolgemalen, dokken e.d.)
- natte waterbouw (kanalen, dijken, sluizen, stuwen, steigers, kades, kust- en oeverwerken, beschoeiingen e.d.)
- railbouw (spoorwegen, trambanen, metrobanen e.d.).

De indeling is niet altijd scherp begrensd: bijvoorbeeld bruggen, tunnels, sluizen, beschoeiingen en rioolgemalen kunnen waarschijnlijk bij zowel droge als natte waterbouw ingedeeld worden. 

Civiele Techniek
bestrijkt een breder vakgebied dan uitsluitend GWW. Kort samengevat heeft Civiele Techniek betrekking op alle onderwerpen en werkzaamheden waarmee de civiel ingenieur zich bezighoudt. Dit betekent dat civieltechnische specialisaties zoals rioolgemalen utiliteitsbouw, hydrologie, gezondheidstechniek, irrigatie en bouwmanagement deel uitmaken van de civiele techniek. Het begrip civiele techniek komt redelijk overeen met het vakgebied dat in de Angelsaksische landen wordt aangeduid met civil engineering

Een andere tak van de bouwwereld is Burgerlijke- en Utiliteitsbouw (b&u).


Met dank aan Frank Maarten Sanders.

Eng. civil and hydraulic engineering sector