home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


corrosieklasse

 


corrosieklasse, corrosiviteit, corrosiebelasting, corrosiebelastingsklasse, corrosiebelastingscategorie, corrosiviteitscategorie, corrosiegevoeligheid

Corrosieklasse is waarschijnlijk geen officiŽle term, maar de wildgroei aan andere, wat minder duidelijke termen (corrosiviteitscategorie, corrosiebelastingscategorie, corrosiviteitsklasse e.d.), rechtvaardigt zo'n vereenvoudiging. 

De corrosieklasse geeft de mate aan waarop ijzer, zink e.d. tegen corrosie ("roest") en inbijten door verontreinigingen beschermd moeten worden.
De corrosieklasse geeft de mate van corrosiebelasting aan die mede afhankelijk is van de omgeving (atmosfeer, lucht, verontreinigingen, zoute vochtige lucht, kust, landelijk gebied, vervuilde atmosfeer, chemische fabrieken, luchtvochtigheid, verontreinigingen met zwaveldioxide e.d.). De corrosieklasse geldt voor zowel buiten (exterieur) als binnen (interieur).
Deze mate van corrosiebelasting wordt bij coatings corrosiviteitscategorie genoemd.

(Let op: bij de gevoeligheid voor aantasting van beton wordt gesproken over milieuklasse of, in BelgiŽ, over omgevingsklasse.)

Het gaat hier om atmosferische corrosie en die wordt volgens ISO 9223 ingedeeld in Corrosieklassen C1 t/m C5, waarbij voor elke klasse een minimale en maximale corrosiesnelheid van ijzer, zink, aluminium of koper is bepaald. Zodoende kan men binnen een bepaalde corrosieklasse vrij goed berekenen wanneer de deklaag aan haar minimale waarde komt en een eerste onderhoud noodzakelijk is.
 
ISO 9223 behandelt "Corrosie van metalen en legeringen - Corrosiegraad van de atmosfeer - Indeling, bepaling en schatting".
ISO 12944 behandelt in verschillende delen "Verven en vernissen - Bescherming van staalconstructies tegen corrosie door middel van beschermende verfsystemen".

Het systeem van de klassen uit ISO 9223 is overgenomen in de norm ISO 12944 deel 2 (Classificatie van omgevingen), waar voor elke klasse voorbeelden worden gegeven van typeomgevingen in een gematigd klimaat. Daar is de categorie Extreem aan toegevoegd: categorie CX is gebaseerd op speciale vereisten volgens ISO 12944 deel 9 (Beschermende verfsystemen en laboratoriumprestatietesten voor buitengaatse en gerelateerde constructies).

Corrosieklassen (categorieŽn van corrosiebelasting) met voorbeelden voor typische omgevingsomstandigheden in een gematigd klimaat (C van Corrosion; het getal geeft de mate van van corrosiebelasting aan; de X van CX komt van eXtreme):


corrosiviteits-
categorie

buitenshuis met type omgevingen

binnenshuis met type omgevingen

C1 
(heel laag)

- verwarmde gebouwen, met droge lucht en schone atmosferen 
- bijv. kantoren, winkels, scholen, hotels
- geen corrosiewerende behandeling nodig met uitzondering van constructies in metselwerk

C2 
(laag)

platteland zonder ernstige vervuiling
- vooral landelijk gebied 
- atmosfeer met een laag vervuilingsniveau en lage vochtigheid

- onverwarmde gebouwen waar condensatie kan optreden
- bijv. opslagruimtes, sportzalen, sporthallen

C3 
(medium)

lichte industriŽle omgeving met matige vervuiling
- stedelijke en industrieel gebied
- matige vervuiling door zwaveldioxide  (SO2)
- kustgebieden met een laag zoutgehalte

- bedrijfsruimten /  productieruimten met hoge luchtvochtigheid en enige luchtvervuiling
- bijv. voedsel verwerkende bedrijven (voedingsindustrie), wasserijen, brouwerijen, zuivelbedrijven

C4 
(hoog)

lichte industriŽle omgeving met vervuiling, niet direct aan de kust
- industriegebieden en kustgebieden met een matig zoutgehalte
(- hoge luchtvochtigheid en agressieve atmosfeer)
(- chemische constructies met constante vocht- en vuilbelasting)

- hoge luchtvochtigheid
- middelmatige vervuiling
- bijv. chemische bedrijven, zwembaden, havens, scheepsdokken en scheepswerven aan de kust

C5 
(zeer  hoog)

industrie-omgeving, hoge luchtvochtigheid aan de kust, hoge zoutconcentratie
- industrieel gebied met een hoge luchtvochtigheid en agressieve atmosfeer
- kustgebieden en offshore gebieden met agressieve atmosfeer en hoge zoutconcentraties
- bijv. buitengaatse gebieden, windmolens op zee, boorplatforms
- C5 was ooit gesplitst in C5-I (Industry) en C5-Ma (Marine)

- gebouwen en gebieden met bijna permanente condensatie en met hoge vervuiling

CX 
(extreem 
hoog)

offshore, zeer agressieve omgevingen
- offshore-gebieden met hoog zoutgehalte en industriŽle gebieden met extreme vochtigheid en agressieve atmosfeer en subtropische en tropische atmosferen

- industriŽle gebieden met extreme vochtigheid en agressieve atmosfeer


"Naast de atmosferische corrosiviteitscategorie ISO 12944 definieert deel 1 (Algemene introductie) een levensduur die de tijd vaststelt totdat de stalen onderdelen een eerste grote onderhoudsbeurt moeten ondergaan. Deze standaardduurzaamheid wordt uitgedrukt in 4 bereiken:
- Laag (L): 2 tot 5 jaar [elders is tot 7 jaar vermeld]
- Medium (M): 5 tot 15 jaar [elders is het 7 tot 15 jaar]
- Hoog (H): 15 tot 25 jaar
- Heel hoog: meer dan 25 jaar".

"In ISO 12944-2 worden naast de corrosie-klassen een viertal milieus beschreven voor constructies die onder water of in de bodem worden toegepast" (IM staat voor IMmersion ofwel onderdompeling; IMx wordt ook wel met kleine letters geschreven):


categorie

milieu

voorbeeld van constructies en omgevingen
IM1 zoet water installaties in en om rivieren, waterkracht centrales
IM2 zee of brak water ondergedompelde constructies zonder kathodische bescherming
IM3 bodem ondergrondse tanks, stalen leidingen en pilaren
IM4 zee of brak water ondergedompelde constructies met kathodische bescherming zoals off-shore constructies

 


globale omgevingen corrosieklassen (klimaatklassen) in de benelux:


snelheid corrosie afhankelijk van omgeving (stad, kust, naast staalfabriek e.d.), corrosiesnelheid in micrometer/jaar;
klik voor iets groter (international stainless steel issf):


vermijden van corrosie bij stalen constructies (vooral: vermijd ophopen van water en vuil, in welke situatie dan ook); zie verder bij corrosie:


"De corrosiviteitsklasse Qualisteelcoat wordt bepaald door de categorie corrosiviteit in combinatie met de verwachte levensduur (H, 15-25 jaar). Deze beschermingsperiode is echter geen garantieperiode. De garantietermijn is vastgelegd in wettelijke bepalingen en in overeenkomsten tussen partijen."

Documentatie
- Brochure Coating Selector op basis van ISO 12944-2

Met dank aan o.m. Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland.