home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op ťťn van de letters A..Z hierboven.


argex

 

argex

Argex-korrels zijn geŽxpandeerde gebakken kleikorrels met een vrij geringe massa van ca. 330 kg/m3. 
Argex wordt vervaardigd door het bakken van klei die expandeert in een draaioven bij een temperatuur van 1100 graden C. De korrels zijn rond en vertonen een stroef oppervlak, bestaan uit een roodbruine microporeuze schaal en een zwarte kern met celvormige structuur. (Er zijn ook speciale korrels die gebroken zijn.)
Argex-korrels zijn:
- steenachtig
- rotvrij
- onbrandbaar
- krimpvrij
- duurzaam; argexkorrels zijn lichte granulaten gemaakt uit milieuvriendelijk materiaal (Boomse klei)
- hebben een onbeperkte levensduur
- enigszins thermisch isolerend (lambda 0,22 W/mK)
- drainerende eigenschappen. 

Argex codering losse korrels, bijvoorbeeld AR8/16-340 of AM4/8-650C (voor de coderingen voor betonsoorten, zie verderop):

letterreeks A: Argex
R: Rond
G: Gebroken
M: Mix
H: Hydro
cijfercode cijfercode x/x geeft de gradering aan (de grofste ronde materialen, in mm),
bijvoorbeeld 8/16 en 4/10
driecijferig getal is het productiegewicht droge volumieke massa,
in kg/m3,
bijvoorbeeld 340 kg/m3
extra letter(s) S: Substrate/Special
C: Coated
GEO: bij wegenbouw e.d. 


Argex-korrels worden o.m. gebruikt (bijvoorbeeld AR8/16-340 en AR4/10-430 zijn beide geschikt voor deze toepassingen): 
- Bouwblokken (brochure Topargex): verschillende soorten bouwblokken, door samenvoeging van argex-korrels en cementmelk (cement met water); zie ook Topargex verderop
- Beton (brochure Argex Beton): met gesloten structuur en met open structuur (zie ook Argex-beton verderop)
- Kruipruimte-isolatie
- Thermovloer (brochure Argex Thermovloer), bij funderingen op staal en vooral als aanvulling tussen XPS-isolatie en ondergrond (zie ook compenserende fundering verderop)
- Geotechniek (brochure Argex Geotechniek): bij de wegenbouw om de stabiliteit van het wegdek te verbeteren en zettingen te vermijden (een lagere dichtheid geeft minder kans op zettingen) (andere toepassingen in de geo-sector: aanvulling achter keermuren, grondverbetering bij de constructie van gebouwen, lichte aanvulling in grond- weg- en waterbouw, aanvulling achter stalen damwanden, lichte aanvulling bij behoud erfgoed, aanvullingen in rioolsleuven en rond leidingen, tunnels en ondergrondse structuren, sportvelden op weinig draagkrachtige gronden, drainage en aanvulling ondergrondse structuren, aanvulling achter kunstwerken, afremzones, waterbuffer- en infiltratiebekkens, bouwrijp maken van terreinen)
- Waterbeheersing (brochure Argex Waterbeheersing): waterbuffer- of infiltratiebekkens met Argexkorrels houden het water vast en vertragen de afvoer 
- Groendaken (brochure Argex Daktuinen): als vulling bij groendaken
- Als vulling voor plantenbakken e.d. door de blijvende drainage (de korrels nemen langzaam water op en geven dat weer langzaam af).

Argex-beton is er in twee soorten:
- Beton met gesloten structuur; compact, constructief beton (structureel beton); EN 206-1; coderingen LC 8/9 t/m LC 80/88 (druksterkte sterkteklasse in N/mm2; LC is Light weight Concrete); coderingen D 1.0 t/m D 2.0 (density is dichtheid in 1000 kg/m3 nauwkeuriger 800-2000 in kg/m3); ook pompbare lichtbeton 
- Beton met open structuur; korrelig; EN 1520; coderingen LAC 2 t/m LAC 25 (druksterkte in N/mm2; LAC is Leight weight Aggrgate Concrete; coderingen D 0.5 t/m D 2.0 (density is dichtheid in 1000 kg/m3 nauwkeuriger 400-2000 in kg/m3). Argex Chape (Chapemix / Roofmate) is D 0.8 LAC 2 met een warmtegeleidingscoŽfficiŽnt van 0,22 W/mK. Argex beton met open structuur wordt bijvoorbeeld toegepast ook voor hellingsbeton: "Argex hellingsbeton is een licht isolerend beton voor platte of lichthellende daken. De isolerende afschotlaag wordt samengesteld uit geŽxpandeerd klei 8/16 met cement als bindmiddel. De afwerkingslaag wordt glad afgestreken. Argex-korrelbeton is buitengewoon geschikt voor allerlei bewerkingen zoals boren, zagen, frezen e.d. Dit heeft tot gevolg dat u kosten spaart bij de afwerking."

Topargex is de verbeterde versie van het argexblok. Argex verwoordt de voordelen van Topargex aldus:
"- Topargex kan toegepast worden in vrijwel alle soorten bouwwerken. Zo is dit bouwblok uitermate geschikt voor dragende ťn niet-dragende muren (de draagkracht is 20-60 kg/cm2 ofwel 2-6 kN/mm2 ofwel 2-6 Mpa), invulmetselwerk, lichte wanden, brandwerende muren (brandweerstand 1 tot 6 uur) en akoestische scheidingswanden (75% geluidsabsorptie en geluidsverzwakking tot 50 dB).
- Ook op het vlak van afwerking is het Topargex-bouwblok uiterst multifunctioneel: bepleistering stelt geen problemen, leidingen kunnen op de vertrouwde wijze aangebracht worden, allerhande toestellen (bijvoorbeeld sanitair) kunnen perfect geplaatst worden."


argex-korrels: 

 

argex-blok:


combinatie van
compenserende fundering en thermovloer; bij een weinig draagkrachtige grond kan worden geopteerd voor de funderingstechniek met compensatiemethode; de natuurlijke grondmassa (P) wordt geheel of gedeeltelijk vervangen door een gelijke belasting die bestaat uit de som van de massa van de constructie (P1) + de massa van de lichte argexaanvulling (P2):Documentatie
- Argex brochure algemeen

- Argex Beton en Argex Lastenboek beton

- Argex bij Daktuinen e.d.

- Argex Geotechniek

- Argex Thermovloeren

- Argex Waterbeheersing

- Topargex brochure

- WarmtegeleidingscoŽfficiŽnt, soortelijke warmte, dichtheid, warmtecapaciteit, dampdiffusie en brandklasse van een aantal materialen (w.o. geŽxpandeerde klei)


Zie ook Argex-site, betonsteen algemeen, Liapor, perliet-korrels en perliet-mortel. 

Eng. Argex, Leca (light expanded clay aggregate), expanded clay pellets, grow rocks, fired clay pebbles, hydrocorns (cementmelk is laitance)