home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


argex

 

argex

Argex-korrels zijn geŽxpandeerde gebakken kleikorrels met een vrij geringe massa van ca. 330 kg/m3. 
Argex wordt vervaardigd door het bakken van klei die expandeert in een draaioven bij een temperatuur van 1100 graden C. De korrels zijn rond en vertonen een stroef oppervlak, bestaan uit een roodbruine microporeuze schaal en een zwarte kern met celvormige structuur. 
Argex-korrels zijn :
- steenachtig
- rotvrij
- onbrandbaar
- krimpvrij
- duurzaam; argexkorrels zijn lichte granulaten gemaakt uit milieuvriendelijk materiaal (Boomse klei) 
- hebben een onbeperkte levensduur. 

Argex-korrels worden o.m. gebruikt: bij funderingen op staal en bij de wegenbouw om de stabiliteit van het wegdek te verbeteren en zettingen te vermijden. Daarnaast worden deze korrels ook wel gebruikt als vulling voor plantenbakken door de blijvende drainage, verder nemen de korrels langzaam water op en geven dat weer langzaam af.

Van argex-korrels worden ook verschillende soorten bouwblokken gemaakt, door samenvoeging van argex-korrels en cementmelk, d.w.z. cement met water.

Verder wordt Argex gebruikt voor hellingsbeton: "Argex hellingsbeton is een licht isolerend beton voor platte of lichthellende daken. De isolerende afschotlaag wordt samengesteld uit geŽxpandeerd klei 8/16 met cement als bindmiddel. De afwerkingslaag wordt glad afgestreken. Argex-korrelbeton is buitengewoon geschikt voor allerlei bewerkingen zoals boren, zagen, frezen e.d. Dit heeft tot gevolg dat u kosten spaart bij de afwerking." 

Topargex
is de verbeterde versie van het argexblok (de foto rechtsboven toont het normale blok, de foto onder de topargex). Argex verwoordt de voordelen van Topargex aldus:
"- Topargex kan toegepast worden in vrijwel alle soorten bouwwerken. Zo is dit bouwblok uitermate geschikt voor dragende ťn niet-dragende muren (de draagkracht is 20-60 kg/cm2 ofwel 2-6 kN/mm2 ofwel 2-6 Mpa), invulmetselwerk, lichte wanden, brandwerende muren (brandweerstand 1 tot 6 uur) en akoestische scheidingswanden (75% geluidsabsorptie en geluidsverzwakking tot 50 dB).
- Ook op het vlak van afwerking is het Topargex-bouwblok uiterst multifunctioneel: bepleistering stelt geen problemen, leidingen kunnen op de vertrouwde wijze aangebracht worden, allerhande toestellen (bijvoorbeeld sanitair) kunnen perfect geplaatst worden."


argex-korrels: 

 

argex-blok:Argex-beton is aanzienlijk lichter dan normaal beton.

Argex-korrels kennen nog vele andere toepassingen zoals bij daktuinen, werkvloeren, taluds, kruipkelders e.d. maar ook voor het verbeteren van de bodemstructuur bij bijvoorbeeld boomaanplant.

Zie ook Argex-site, betonsteen algemeen, Liapor.

Eng. Argex, Leca (light expanded clay aggregate), expanded clay pellets, grow rocks, fired clay pebbles, hydrocorns (cementmelk is laitance)