home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


korrelgroep, korrelgroottefractie, fractie

 

korrelgroep

Ook: korrelgroottefractie, korrelfractie (of kortweg fractie). De korrelgroep is in de betontechnologie de aanduiding van de kleinste en de grootste korrelafmeting van een toeslagmateriaal.
De kleinste korrelgrootte wordt aangeduid met een d (kleine letter), de grootste met een D (hoofdletter). 

Bijvoorbeeld korrelgroep 4-8 in de onderstaande tabel betekent: grove fractie (immers ook > 4 mm) met uitsluitend korrelafmetingen van 4 t/m 8 mm.

         
korrel-
grootte
korrel-
groepen (d-D in mm)
benaming voor-
beelden  
< 4 mm 0-1, 0-2, 0-4 fijn toeslag-
materiaal

of "zandfractie"
resp. fijn zand (en bergzand), metselzand en betonzand
>= 4 mm  4-8, 4-16, 4-22, 4-32
8-11, 8-16
16-22, 16-32 16-63;
vaak tot max. 32 mm
grof toeslag-
materiaal
of "grindfractie"
grind en granulaat
granulaat mag in betonmengsels max. 20% van het grind vervangen, maar altijd max. 10% metselwerk-
granulaat (NEN 8005)


De korrelafmetingen corresponderen met de zeeffractie. "Bij de aanduiding van de korrelgroepen worden de zeven 5,6 – 11,2 – 22,4 – 31,5 gemakshalve afgerond op resp. 5, 11, 22 en 32 mm."

De korrelgroepen fungeren als handelsaanduidingen voor zand en grind; bij het bestellen van zand en grind voor beton dient altijd de korrelgroep vermeld te worden.
De verwarrende benaming "grof licht toeslagmateriaal" geeft de korrelgroepen 4-8, 4-11, 8-11 en 4-16 aan.


een voorbeeld van fijne en grove fractie of korrelgroep bij een tweelaagse ballastlaag;
klik voor groter (consolidated):


Als onderdeel van korrelgroep is korrel (rondachtig soort lichaampje; kruimel) oorspronkelijk een verkleinwoord, afgeleid met hetzelfde achtervoegsel -el (als in bijvoorbeeld "druppel"), afkomstig van het Protogermaanse kurna (graankorrel, graan), waaruit het woord koren is ontstaan. De huidige vorm "korrel" ontstond in het Vroegnieuwnederlands door assimilatie van -rn- naar -rr-. Doordat het achtervoegsel -el in het Nederlands al lang geen productief verkleiningsachtervoegsel meer is, konden nieuwe verkleinwoorden ontstaan zoals het woord korreltje. Bron Etymologiebank

Fractie betekent "deel van een geheel". Fractie is al dan niet via het Franse fraction (gedeelte) ontleend aan het middeleeuws Latijnse fractio (gedeelte, (wiskundige) breuk), een specifieke betekenis (ook in het Frans) van algemener en ouder "het breken" dat is afgeleid van het klassiek-Latijnse werkwoord frangere (verleden deelwoord fractum) (breken), een woord dat ook ten grondslag ligt aan andere Romaanse leenwoorden, bijvoorbeeld fractuur, fragiel, fragment. Bron Etymologiebank.

Aangehaalde tekst van Cement&Beton; delen uit het boek Betontechnologie van ing. C. Souwerbren (1995).

Zie ook korrelverdeling.

Eng. aggregate size; fijne fractie is fine fraction; grove fractie is coarse fraction