home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


aardnet

 

aardnet

1. Het aardnet is soms een ander woord voor aardleiding, het geheel van leidingen die de "aarding" verzorgen. 
Eng. earth wire, earth cable, earth rod, ground wire (Am.), earth conductor


2. Het aardnet is de aardleiding in de woning die is doorverbonden met die van het collectieve aardnet. Dit aardnet bestaat uit een ondergrondse koperdraad die rond de woningen is gelegd.


3. Het aardnet is het netwerk dat bijvoorbeeld in de betonvloer van vooral de badkamer wordt gelegd om alle metalen objecten aan te bevestigen. Zonder deugdelijke aarding kan een levensgevaarlijke situatie ontstaan met betrekking tot elektriciteit, simpel gezegd omdat er "stroom" op de metalen delen kan komen te staan. Het aardnet is nodig voor potentiaalvereffening conform NEN 1010, dwz. de aardingsvoorzieningen zorgen ervoor dat alles in een badruimte dezelfde potentiaal heeft zodat er geen stroom kan gaan lopen. Daartoe wordt alles ook op één centraal aardpunt (CAP) in de badkamer samengebracht. 
(Vanwege bepaling 701.413.1.2.2 mag de verbinding tussen de vereffeningsleidingen en de beschermingsleidingen van de bad- of doucheruimte niet meer buiten deze ruimte gemaakt worden, dus bijvoorbeeld niet meer in de centrale aardingsdoos in de meterkast. In de toelichting van die bepaling wordt verwezen naar blad 10 van de NPR 5310. Daaruit blijkt dat het centrale aardpunt van de bad- of doucheruimte gebruikt moet worden als verbindingspunt tussen de metalen delen van de bad- of doucheruimte van deze ruimte en het centrale aardingspunt van de woning. De eerste figuur onder, figuur 1 van blad 10 van de NPR 5310, illustreert een en ander. De tweede figuur geeft een eenvoudiger maar duidelijke weergave.)


voorbeeld van een aardnet met vereffeningsleidingen en centraal aardpunt in de badkamer;
klik voor groter (eaton powering business worldwide):


aardnet, eenvoudige versie potentiaalvereffenen via
centraal aardpunt in de badkamer (klusidee):


Summiere werkwijze aardnet bij een bad- of doucheruimte
 
Leg het aardnet op de betonvloer, verbindt het met een vertind koperen aardedraad van minimaal 6 mm2 doorsnede aan het centraal aardpunt (CAP) in de badkamer. Vanaf dit centrale aardingspunt moet eenzelfde aardedraad getrokken worden naar de centraaldoos van de woning, bijvoorbeeld in de meterkast. De verbinding van de te aarden delen en de CAP moeten i.v.m. controle zichtbaar zijn (speciale klemblokjes). Over betonvloer en aardnet wordt de afwerklaag van bijvoorbeeld zandcement gelegd.


klem voor aarding (elektro online):


Zie vooral Aarding voor alle zekerheid (Essent/Enexis, pdf)

Zie ook aardelektrode, aardlekschakelaar
Verg. vereveningsleiding vuilwaterafvoer (een ander soort vereffeningsleiding).