home  meewerken

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op n van de letters A..Z hierboven.


fijnheidsmodulus

 

fijnheidsmodulus, fijnheidmodulus

De fijnheidsmodulus geeft in n getal een indicatie van de fijnheid van een toeslagmateriaal.
De fijnheidsmodulus wordt berekend door de som van de cumulatieve zeefresten van het materiaal (op een vastgelegde reeks zeven) in procenten (m/m, d.w.z. massa-procenten) te delen door 100.

De fijnheidsmodulus FM van zand:
FM = (som van de cumulatieve zeefresten in % op zeven 2; 1; 0,5; 0,25 en 0,125 mm) / 100.

     
materiaal korrelgroep fm
fijn zand 0/1 1,0 - 1,5
grof zand 2/4 2,5 - 3,5


Naast het voordeel van de fijnheidmodulus om met n getal iets te zeggen over de fijnheid van het materiaal, bestaat het bezwaar dat twee materialen dezelfde fijnheidmodulus kunnen bezitten bij een verschillende korrelopbouw. Daarom wordt aanbevolen bij de beoordeling van toeslagmaterialen k het zeefdiagram (de zeefkromme) te betrekken. Daarmee kunnen verschillende zanden gemakkelijk worden vergeleken.


zeefkromme op logaritmische schaal;
het oppervlak boven de kromme ("boven" in deze grafiek van 100 tot 0% op de y-as) is een maat voor de fijnheidsmodulus
(boek betontechnologie, ing. c. souwerbren, 1995:


Tekst Cement&Beton.

Zie ook bijvoorbeeld zeeffractie.