home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


brandcompartiment

 

brandcompartiment

Afgekort als: BC. Een gebouw is verdeeld in compartimenten die bij brand als zelfstandige eenheden beschouwd kunnen worden. Een brandcompartiment is dus een gebouwvolume, begrensd door wanden en plafonds die de voortplanting van brand en rook naar aanliggende compartimenten gedurende een bepaalde tijd dienen te beletten (brand en rook beperken tot dat deel van het gebouw). Doel hiervan is om voor een bepaalde tijd een vrije vluchtroute in stand te houden om een gebouw te verlaten. 

In het Bouwbesluit en de betreffende normen zijn in het kader van de Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag (WBDBO) voor brandcompartimenten voorschriften opgenomen over lengte van vluchtwegen, brandwerendheid van wanden, vloeren en plafonds, brandoverslag, branddoorslag zowel horizontaal als verticaal.

De maximale loopafstand voor een goede vluchtweg bij brandcompartimenten is mede afhankelijk van:
- gebruiksfunctie (woonfunctie, bijeenkomstfunctie, gezondheidsfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie, onderwijsfunctie, sportfunctie, winkelfunctie e.d.)
- bezettingsgraadklasse (laag of hoog aantal m2 per persoon, ingedeeld in de klassen B1 t/m. B5).

Verder speelt de grootte en de vorm van het gebouw mee: bijvoorbeeld elke verdieping in een groter gebouw is meestal een apart compartiment.
Voor alle gebouwen waarin overnacht wordt, is subbrandcompartimentering (SUB-BC) mogelijk waarbij de toegestane grootte van het compartiment per gebouwfunctie verschilt. "Een verblijfsgebied ligt in een beschermd subbrandcompartiment." (Bbl)
Een rookcompartiment ligt, afhankelijk van de situatie, binnen een brandcompartiment of valt daarmee samen (zie verder bij rookcompartiment).
Een aardige, doeltreffende en goedkope manier om te compartimenteren is met een speciale extreem brandwerende textiel, bijvoorbeeld bij parkeergarages en unitbouw, Firetexx van Poly-Ned

brandcompartimenten (katholieke universiteit leuven): 


brandcompartiment en vluchtmogelijkheid bij een studentenhuis;
klik voor groter (univ. wageningen):


brandcompartiment, firetexx brandwerende textiel, ndsm-werf amsterdam (poly-ned textielarchitectuur):


Documentatie

- Brochure over compartimentering met brandwanden (van Bouwen met Staal)

- Brochure over compartimentering met brandwanden (van Xella)

- Bedrijfshulpverlening (BHV) - Handreiking (van SER)


De term compartiment (meer of minder afgesloten deel van een geheel) is afgeleid van het Franse compartiment, van het Italiaanse compartimento (afdeling, compartiment), van compartire (indelen), van het Latijnse compartiri (delen met), van com- (samen) en partiri (verdelen), van pars, 2e naamval partis (deel); bron Etymologiebank.

Met dank aan Piet Hoekman bouwkundig advies, Bouwhelp en KU Leuven.

Zie ook de voorbeelden bij WBDBO.
Zie ook eventueel bij brandwerendheid, brandklasse en brandmuur.

Eng. fire compartment, fire area (area devided with fire division walls)