home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


druksterkte

 

druksterkte

Ook: normsterkte. Druksterkte maakt het mogelijk dat een materiaal een massa (gewicht) kan dragen, enigszins ingedrukt wordt of bezwijkt (mede afhankelijk van het soort materiaal). De druksterkte geeft aan hoeveel druk het materiaal kan hebben voordat er een vervorming optreedt van meer dan 10% (het percentage wisselt per materiaal en stituatie).

De druksterkte is de spanning waarbij het materiaal onder invloed van (druk)belasting bezwijkt en wordt meestal aangegeven in N/mm2 (= MPa; 1 Mpa komt overeen met 10 kg/cm2 ofwel 100 gram/mm2).
Voorbeelden: 
- de drukweerstand van een bedrijfsvloer mag niet lager zijn dan 25 N/mm2
- de druksterkte van cellenbeton is afhankelijk van de volumieke massa en varieert van 2 tot 6 N/mm2
- de druksterkte van vooral EPS (polystyreen) kan opgevat worden als korte duur druksterkte en lange duur druksterkte (bijvoorbeeld resp. 0,25 en 0,075 N/mm2).

Sterkteklassen
van beton lopen van C10/15 tot C90/105 waarbij de C staat voor Concrete. De indeling in sterkteklassen gebeurt door een "drukproef" na 28 dagen. Zo moet mortel van klasse C45/55 minstens een druksterkte van 55 MPa hebben bij een drukproef op een kubus van dat beton (de waarde 45 in C45/55 heeft betrekking op een cilinder ipv. een kubus). Er moeten diverse metingen verricht worden met een terugslaghamer om tot een zo correct mogelijke druksterkte te komen.
Tot voor kort werd de betonkwaliteit met een B (van Beton) aangeduid, bijvoorbeeld B32,5 enz.; meestal werd in de aanduiding het cijfer na de komma weggelaten, bijvoorbeeld B32.


druksterktemeting van een proefstuk

terugslaghamer schmidt
digitale betonproefhamer pendelhamer smidt


De terugslaghamer volgens Schmidt heeft een meetbereik van 10 tot 70 N/mm2 druksterkte. 
De digitale betonproefhamer voorzien van een digitaal aanwijsinstrument met een geheugencapaciteit voor 5000 metingen. Meetbereik 10 tot 70 N/mm2 druksterkte. Het apparaat is voorzien van een RS 232C-uitgang en geïntegreerde software voor het printen van de meetwaarden en verwerking via een pc.
Pendelhamer volgens Schmidt Type P, voor het gebruik op wanden, vloeren en kolommen van normaal grindbeton met druksterkten van 5 tot 25 N/mm2.

Vroeger werd de druksterkte in kgf/cm2 aangegeven: 1 N/mm2 = ca. 10 kgf/cm2 waardoor die een factor 10 groter is dan de huidige eenheid voor druk in N/mm2 (exact, op onze breedtegraad, is 1 kgf/cm2 gelijk aan 0,0980665 N/mm2 of MPa). 

Met dank aan IHC / MTI Holland, Newa en Metesco (voor bijvoorbeeld testappartauur).

Zie ook kubusdruksterkte, sterkte, treksterkte.

Eng. compression strength, compressive strength (sterkteklasse is grade; sterkteklasse van beton is grade of concrete)