home  meewerken

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op n van de letters A..Z hierboven.


poederkoolvliegas, vliegas

 

poederkoolvliegas, vliegas

Ook, soms: poederkoolfilteras. Poederkoolvliegas of vliegas is een restproduct van kolengestookte elektriciteitscentrales. Poederkoolvliegas bestaat uit bolvormige, glasachtige deeltjes van kiezelzuur en aluminiumoxide.
Dit vliegas wordt toegepast als vulstof bij de fabricage van betonspecie. Vliegas heeft puzzolane eigenschappen en er mag, tot op zekere hoogte en afhankelijk van de cementsoort, een bindmiddelfunctie aan worden toegekend (zie bindmiddelfactor).
Het gebruik van vliegas is aantrekkelijk vanuit het oogpunt van: 
- kostenbesparing (minder cement nodig bij gelijke of grotere sterkte)
- verwerkbaarheid: het betonmengsel wordt beter verwerkbaar (door de ronde vorm van de vliegasdeeltjes) 
- duurzaamheid van het beton verbetert: "de gevoeligheid van beton voor alkalisilicareactie (ASR) neemt overduidelijk af als gevolg van de binding van calciumhydroxide door de glasachtige fasen"
- weerstand tegen indringen van agressieve stoffen: door "de voortschrijdende puzzolane reactie neemt de poriegrootte in de tijd af, waardoor de zuurstofdiffusieweerstand van het beton toeneemt".

Vliegas wordt o.m. bij de productie van portlandcementklinker toegepast.
De deeltjes kunnen vrij groot zijn, 10-200 m (micrometer); ca. 90% van de deeltjes is kleiner dan 75 μm.

Poederkoolvliegas wordt vermeld in NEN-EN 450.
Hoogovencement en Portlandvliegascement zijn cementsoorten waaraan poederkoolvliegas is toegevoegd. 


poederkoolvliegas;
klik voor groter (blahoslav kolman, institute of plasma physics):


Met dank aan o.m. de Vliegasunie.

Verg. tras, aec-bodemas.

Eng. coal fly ash, fly ash