home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


afvang en opslag CO2

 

CCS: afvang en opslag CO2 bij een kolencentrale (steenkool) of aardgascentrale (afvang van CO2, NOx e.d.), Carbon Capture and Storage

Voor veel "groenen" is belangrijk dat er weinig of geen CO2 bij de productie van elektriciteit ontstaat. Natuurlijk zijn steenkool en aardgas fossiele brandstoffen en daarom niet echt "groen" genoemd, maar CO2 en andere ongewenste stoffen kunnen worden afgevangen en opgeslagen. (Overigens is aardgas relatief "groen" in verhouding tot veel andere bronnen; BelgiŽ en Duitsland gaan niet voor niets juist over op aardgas...)

Afvang en opslag van CO2 wordt CCS genoemd (Carbon Capture and Storage).
Door CCS leveren de energiebronnen steenkool, aardgas/LNG wel degelijk groene stroom
CCS is vooralsnog zeer duur. Als Europa in de loop der jaren een steeds een beetje groter aandeel CCS gaat verplichten, wordt elektriciteit van fossiele brandstof duurder, worden groenere alternatieven relatief goedkoper en hebben we in een paar decennia met zijn allen tijd om geheel fossielvrij te worden.

Manieren om de afgevangen CO2 te gebruiken
- Bij de traditionele CCS wordt CO2 uit de verbrandingsgassen in de grond gepompt, bijvoorbeeld in diep gelegen oude aardgaslagen. Ondiepe lagen kunnen beter niet worden toegepast omdat de bevolking, met reden, daar fel tegen gekant is. Men is bang dat het CO2 vrij kan komen. Hoewel CO2 alleen in zeer grote hoeveelheden en onverdund gevaarlijk is, is deze reactie toch zeer begrijpelijk. Opslag in oude aardgaslagen kan echter blijkbaar geen kwaad.
- CO2 wordt gebruikt in de groente/fruit/bloemen-kassen om de producten snelle te laten groeien.
- De afgevangen CO2 kan ook worden toegepast om andere stoffen te maken, bijvoorbeeld magnesiumcarbonaat (in combinatie met olivijn?) of, in combinatie met andere stoffen, waterstof.
- Ongebruikte CO2 wordt opgeslagen in oude aardgaslagen. Later wellicht ooit nog te benutten (voor de teelt e.d. of als er ooit een tekort is aan CO2).

Voordelen CCS
CCS kost uiteraard geld, maar "vergroende fossiele energie" heeft zeer veel positieve aspecten:
- voordeel van steenkool en gas: we hebben de centrales al, opslag van steenkool en gas is gemakkelijk, enorme bedrijfszekerheid
- voordeel van gascentrales: kunnen snel op- en afschakelen bij weinig of juist veel zonne- en windenergie
- voordeel van steenkool: er is nog voor honderden jaren steenkool aanwezig is en de winning veroorzaakt eigenlijk nooit aardbevingen 
- voordeel van aardgas: minder belasting voor het milieu (minder CO2 af te vangen nodig e.d.)
- voordeel van aardgas had ooit kunnen zijn (maar werd het niet): als bij de winning van aardgas in Groningen gelijktijdig CCS was toegepast in de (niet meer gebruikte) aardgaslagen, dan zouden waarschijnlijk de aardbevingen niet hebben plaatsgehad of met veel minder gevolgen.

Nadelen CCS 
- CCS maakt energie duurder
- steenkool en aardgas/LNG moeten (op korte termijn) voor een groot deel worden ingevoerd (we exploiteren dat helaas niet zelf meer).

Documentatie
- Argumentenkaart CO2-afvang en -opslag (CCS) van CATO (document uit 2010 maar nog steeds actueel)