home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


verdichtingsmaat, vat van walz

 

verdichtingsmaat

De verdichtingsmaat is een hulpmiddel om de consistentieklasse van betonspecie te bepalen en dus een maat voor de verwerkbaarheid van de specie. De verdichtingsmaat wordt vooral gebruikt bij droge en aardvochtige betonspecie.

De verdichtingsmaat wordt bepaald met het vat van Walz:
- de juist aangemaakte betonspecie wordt in het vat gestort
- de specie wordt getrild (verdicht) of "met een stok gepord" als trillen niet goed mogelijk is
- na verdichten wordt de gemiddelde hoogte van de betonspecie gemeten (of de gemiddelde hoogte van de uitzakking S)
- de verdichtingsmaat  C = (oorspronkelijke hoogte ho) / (gemiddelde hoogte h na uitzakken).

De codering is een C van Compaction en loopt van C0 t/m. C3; vooral C0 (bijna droge specie) en C1 (aardvochtig, de verdichtingsmaat is 1,5 tot 1,2) worden gebruikt bij de verdichtingsmaat. C2  is half-plastisch (verdichtingsmaat 1,1 tot 1,2) en C3 plastisch tot vloeibaar (verdichtingsmaat 1,05 tot 1,1).


verdichtingsmaat (betonhuis):


vat van walz om de verdichtingsmaat te bepalen, 200*200*400 mm (abm van zijl)


Met dank aan Betonhuis, Betoniek en ABM Van Zijl.

Zie verder bij consistentiegebied (consistentieklasse).
Zie ook milieuklasse, schudmaat, trechtertijd, vloeimaat, watercementfactor, zelfverdichtend beton, zetmaat.