home  meewerken

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op n van de letters A..Z hierboven.


LTV

 

LTV

LTV staat voor Lage Temperatuur Verwarming. Voordeel van LTV is dat het water niet zo sterk in temperatuur verhoogd hoeft te worden alvorens het in de centrale verwarming wordt "rondgepompt". Extra voordeel is dat LTV goed uitpakt voor mensen met gevoelige luchtwegen omdat er minder zwevend stof is en omdat huismijt een droge vloer niet aantrekkelijk vindt (LTV wordt meestal gecombineerd met vloerverwarming).

Bij LTV kunnen de volgende afgiftesystemen worden gebruikt: 
- vloerverwarming
- wandverwarming
- lage temperatuurradiatoren 
- lage temperatuurconvectoren 
- lage temperatuurluchtverwarming. 

Met het Dynamic Boosting Effect (DBE) wordt het vermogen van de LTV met aluminium/koper Low H2O-radiatoren (tijdelijk) een factor 2 3 vergroot, bijvoorbeeld om bij de overgang nacht-dag sneller warmte te leveren.

Voor vloerverwarming en daarmee LTV geldt verder een aantal positieve en negatieve opmerkingen:
- de temperatuur van het water is bijvoorbeeld bij aanvoer 35 graden C i.p.v. de 70 tot 90 graden van het water in een een conventionele cv-verwarming; dat leidt theoretisch tot energiebesparing
- de installatiekosten van vloerverwarming zijn hoger dan die van verwarming met radiatoren
- voordeel is dat er (in de ruimten met vloerverwarming) geen radiatoren benodigd zijn en er dus meer bruikbaar oppervlakte is
- bedenk ook dat vloerverwarming niet "even" aangezet wordt als je het koud hebt; door de lange opwarmtijd van de vloer is vloerverwarming eigenlijk alleen geschikt voor ruimten die redelijk permanent gebruikt worden (bijvoorbeeld de woonkamer); lage-temperatuur-verwarming houdt meestal ook trage-temperatuur-verhoging in; het Dynamic Boosting Effect (DBE) kan in deze gevallen verbetering brengen
- vloerverwarming is niet altijd goed te combineren met bepaalde vloerbedekkingen
- combinatie van vloerverwarming met een normale cv-installatie bespaart geen of nauwelijks energie
- elektrische vloerverwarming vraagt veel elektrische energie en is daardoor meestal zeer duur, tenzij de elektriciteit zelf wordt opgewekt door bijvoorbeeld pv-panelen; vaak is 's avonds de meeste verwarming nodig: de overdag opgewekte, ongebruikte energie moet aan het energiebedrijf verkocht kunnen worden om de kosten van de in de avond afgenomen energie van het openbare net te verminderen.

Extra aandachtspunten
- Een eerlijk een rele afweging bij LTV tussen bouwtechnische mogelijkheden, comfort, milieu en kosten is noodzakelijk. (De energiebesparing van LTV via wand- of vloerverwarming wordt volgens het voormalige VROM gesteld op slechts ca. 25 euro per jaar, prijspeil 2007.)
- De temperatuur van warm tapwater moet om gezondheidsredenen (de zogenoemde veteranenziekte) minimaal 60 graden C zijn. Met een HR-ketel is dit geen probleem. Maar er zijn ook warmtebronnen die het tapwater zonder speciale maatregelen niet altijd voldoende verwarmen. Daarom zijn bijvoorbeeld bij zonneverwarmingsinstallaties en warmtewisselaars aanvullende voorzieningen voor naverwarming nodig.

Verg. warmtepomp, warmte-koude-opslag, COP-waarde.

Zie ook Rijksoverheid Duurzaam Bouwen, warmtewand.

Eng. low temperature heating (system), low exergy system, LowEx systems