home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


frezen

 

frezen

Frezen is het aanbrengen van sleuven, groeven, randen, inkrozingen e.d. met een frees, bijvoorbeeld voor leidingen in een muur, speciale verbindingssleuven in hout, metaal, kunststof e.d., wegfrezen van gedeelten uit asfalt. Het woord frezen is ontwikkeld uit het Latijnse frendere (verbrijzelen), waarchijnlijk via een geregulariseerde vulgair-Latijnse infinitief fresare op basis van het verleden deelwoord fresum; frendere is verwant met het verouderd Nederlandse grinden (malen; zie grind). Bron Etymologiebank.

Foto o.m. Frees Mij.
Voor freesmachines zie bijvoorbeeld Bostools.

Eng. houtbewerking: to mould, to mold (Am.), to shape; metaal: to mill; frezen mbt. sleuven in muren: to chase