home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


Bbl

 

Bbl, Besluit bouwwerken leefomgeving

Bbl staat voor Besluit bouwwerken leefomgeving, dat een onderdeel is van de Omgevingswet (OMGEVINGSLOKET) en vervangt het Bouwbesluit 2012.
In het Bbl staan de technische bouwvoorschriften. 
(Denk ook altijd aan de BENG-eisen en de Wet Kwaliteitsborging Wkb.)

Informatie van de overheid

Over het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl):
- Besluit bouwwerken leefomgeving Bbl (link)

- Praktijkboek Bbl geeft de belangrijkste inhoudelijke verschillen met het Bouwbesluit 2012 (pdf)


"Het Besluit bouwwerken leefomgeving is één van de vier maatregelen die uitvoering geven aan de Omgevingswet. Het besluit bevat, samen met het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), de algemene regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving. Het Bbl bevat regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het (ver)bouwen van een bouwwerk, de staat van het bouwwerk, het gebruik van het bouwwerk en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden." (Nieman raadgevende ingenieurs)

Belangrijkste verschillen Bouwbesluit en Bbl:
- indeling per onderwerp naar indeling per bouwfase (meer of minder althans)
- toetsing van bouwwerken van de gemeente naar onafhankelijke kwaliteitsborgers; een en ander is vastgelegd in de Wet Kwaliteitsborging (Wkb).

Hoofdstukken van het Bbl, zie ook Inhoud Besluit bouwwerken leefomgeving

Documenten

- Praktijkboek Bbl geeft de belangrijkste inhoudelijke verschillen met het Bouwbesluit 2012

- De geconsolideerde Staatsbladversie Bbl (allerlei gegevens per invalshoek)

- Nota van Toelichting op o.m. het Bbl (Staatsblad 2022-145)


Toepasselijke links

- InformatiePunt LeefOmgeving (IPLO)

- Inhoud Besluit bouwwerken leefomgeving (IPLO)

- Aan de slag met de Omgevingswet (IPLO)

- Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO, onderdeel van IPLO)

- omgevingsvergunning


schema omgevingswet;
klik voor groter: