home  doneren?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op ťťn van de letters A..Z hierboven.


Copyright

De site, Contact, Doneren?, Disclaimer, Copyright © Joostdevree.nl en Cookies

De site


De site Joostdevree.nl is een architectuur / bouw-site, samengesteld omdat er behoefte is aan beeldend materiaal bij onderwerpen die met architectuur en met de bouw in het algemeen te maken hebben: onderwerpen uit o.m. de bouwkunde, architectuur, archeologie en geologie worden behandeld. Ook andere thema's komen aan bod, interessant voor o.m. studenten, zelfbouwers, energie-coaches, aspirant huizenkopers en erfgoedbeheerders, zoals startup-onderneming, management / leiderschapsstijlen, multidisciplinair team, competenties, mindmapping, agile werken, lean bouwen, het nieuwe werken (flexibel werken, thuiswerken), circulaire economie, energie-opslag, integraal ontwerpen, gebreken van woningen, hypotheekbegrippen (heel veel), vraagsturing.

Kritische noot

De laatste jaren wordt gefundeerde kritiek op allerlei zaken, binnen de bouwwereld en daarbuiten, vaak niet meer toegestaan. Veel zaken worden gepolariseerd, "als je niet met me bent, ben je tegen me". De samensteller is daardoor ook wat minder vergoelijkend, niet direct bitter maar er is duidelijk wel enige ergernis met bekrompen politici en andere overheidsmensen, projectontwikkelaars, architecten die autoloze wijkjes moeten ontwerpen en zelfstandig helaas ook woningen met absurde indelingen, incapabele aannemers, milieumensen met een tunnelvisie e.d. Denk bijvoorbeeld ook aan het biomassa-verhaal waarbij volledig voorbij werd gegaan aan de gevolgen van het kappen van gigantische bossen, alleen maar om het hout te kunnen versnipperen tot zogenoemd milieuvriendelijk materiaal. Toen "Europa" zich ermee ging bemoeien, was het allemaal (bijna?) niet meer terug te draaien.
Daardoor kunnen sommige passages "wat minder subtiel" overkomen, maar de samensteller is van mening dat de eerlijkheid en de vrijheid van gefundeerde kritiek dat rechtvaardigen en dat zijn commentaar uiteindelijk een positieve bijdrage levert voor de gebruikers van de site. 
Die specifieke passages in de tekst zijn bij de onderwerpen aangegeven met de term "Kritische noot" ervoor.

Contact

Bouwtechnische vragen kunnen mogelijk bij Bouwprofs worden beantwoord of, als de bouw nog niet zo heel lang geleden is, bij aannemer, architect of bouwgarantie-instituut.
Voor vragen over o.m. bouwregelgeving kunt u terecht bij†Helpdesk Bouwregelgeving.

U kunt per email contact opnemen met de samensteller.

Doneren?

Joostdevree.nl is niet-commerciŽel en heeft daarom geen inkomsten. Toch zijn er aardig wat kosten die met deze omvangrijke site samenhangen (sitekosten, beveiliging e.d., maar vooral de broodnodige modernisering). Wanneer u blij bent met de site en een eenmalige gift wilt doen, stuurt u dan een mailtje aan Joost de Vree, dan mailt hij het rekeningnummer en weet hij ook wie wil doneren. Hartelijk dank, voor elke donatie! Uiteraard zijn ook kleine bedragen zeer welkom.

Disclaimer / Copyright

Wij hebben er veel zorg aan besteed de bronnen van de afbeeldingen te herleiden en te vermelden. Soms was van een afbeelding de fotograaf of tekenaar helaas niet meer te achterhalen, bijvoorbeeld omdat de redactie van een tijdschrift of website slechts een eenmalig recht van publicatie had en men niet meer weet wie de fotograaf of tekenaar was, of men niet weet hoe die nu te benaderen is. Neemt u als rechthebbende in dit geval a.u.b. contact op met Joost de Vree.

De onderwerpen op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Onvolkomenheden zijn echter niet te vermijden. Wanneer u een fout aantreft, neemt u dan a.u.b. contact op. Joostdevree.nl is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. Het copyright berust bij de leveranciers, bijvoorbeeld fotografen of tekenaars, of bij de eigenaar van de site. 

De aan de webtekst toegevoegde documenten (afbeelding, xls, pdf e.d.) van Joost de Vree zelf
mogen voor niet-commerciŽle doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgenomen indien de naam Joost de Vree en de bron (als klikbare link) worden vermeld. Zulke documenten zijn bijvoorbeeld te herkennen aan de tekst "foto joostdevree" bij een afbeelding. Voor commercieel gebruik neemt u contact op met de redactie.

Voor alle andere documenten geldt
, inclusief webteksten en ook als er geen tekst "copyright" bij een document is vermeld: het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever/eigenaar materiaal dat zich op de website Joostdevree.nl bevindt, te kopiŽren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.
Hieronder valt ook de informatie die is opgeslagen op een met de website verband houdend medium.

De samensteller is lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten NVJ.

Gebruik van cookies op deze site

De "Cookiewet" stelt eisen aan het gebruik van cookies door websites.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek. Op de website Joostdevree.nl worden de cookies niet automatisch verwijderd aan het eind van uw bezoek omdat het laden van de pagina's daardoor langer duurt.
Met het gratis te downloaden CCleaner kunt u op een geavanceerde manier de ongewenste cookies verwijderen. In CCleaner kunt u aangeven welke cookies u bij elke schoonmaakactie toch wilt behouden, bijvoorbeeld die van webshops, internetbanken e.d.

Joostdevree.nl gebruikt direct geen cookies en indirect uitsluitend analytische cookies

Deze site maakt zelf geen gebruik van cookies. Zoek- en statistiekprogramma's maken wel gebruik van cookies voor het Google zoekboxje en Google Analytics, Google.nl, Google.com e.d.

Cookies uitzetten 

Het gebruik van cookies kan worden uitgezet. Bedenk wel dat sommige sites dan niet goed meer werken, advertenties verdwijnen, gebruikergegevens van webshops en internetbanken verdwenen kunnen zijn e.d.

Voor het instellen of verwijderen van cookies, zie https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen-instellen