home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


venturi-windmolen

 

venturi-windmolen

1. De echte venturi-windmolen is een windturbine waarbij de windsnelheid verhoogd wordt door een vernauwing in de windbuis, die achter de bredere windvanger is geplaatst.
De venturi-windmolen levert windenergie.

Deze vernauwing heeft verschillende voordelen ten opzichte van de "normale" windmolen:
- de windkracht wordt versterkt
- de rotorbladen kunnen veel kleiner zijn (de turbines met rotorbladen bevinden zich in de vernauwing van de buis)
- er kunnen meer kleine turbines achter elkaar worden geplaatst, waardoor de windkracht vrijwel volledig wordt benut
- de minimumsnelheid van de wind waarbij door de turbine energie wordt opgewekt, is kleiner
- de rotorbladen van de turbine bevinden zich binnen het gebouw van de venturi-windmolen en vormen daarmee geen gevaar voor de natuur (vogels, mensen)
- waarschijnlijk is de geluidshinder aanzienlijk minder
- de ontwerpvrijheid van de architect is veel groter (bij een normale windmolen zijn de enorme rotorbladen beeldbepalend; een venturi-windmolen kan allerlei interessante vormen aannemen).

Aspecten:
- de inwendige constructie vraagt door de hoge windsnelheid speciaal aandacht
- zoals elke nieuwe methode zal er waarschijnlijk het een en ander verfijnd en afgestemd moeten worden om te concurreren met de inmiddels redelijk uitontwikkelde "normale" windmolens.

De afbeeldingen zijn afkomstig van Amerikaanse SheerWind, dat het helaas niet heeft gered (faillissement 2018).


artist's impression van venturi-windmolens / windtorens in stedelijke omgeving:


uitleg van het verhogen van de windsnelheid in de venturi-windmolen:


principe venturi-windturbine als animated gif:


Verg. windtoren (een windvanger zonder windturbines), molen.

Eng. venturi windmill, venturi wind turbine


2. De windmolen die ook Venturi-windmolen werd/wordt genoemd, is de windmolen waarbij "de rotor met een vleugelvormige mantel of rand wordt omgeven."
Met een Venturi ("een doelbewust in een stromingkanaal voor vloeistof of gas aangebrachte vernauwing") heeft dit model eigenlijk niet zo veel te doen.


ook deze windmolens worden venturi-windmolens genoemd; regent's quarter kings cross; detailfoto;
klik voor de volledige afbeelding (judith from london, wikipedia):


een ander model van wat ook venturi-windmolen wordt genoemd: