home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


treksterkte

 

treksterkte

De treksterkte van beton is (maximale) bestandheid van beton tegen trekkrachten.
Afhankelijk van de samenstelling kan beton een hoge druksterkte bereiken. De treksterkte is echter vele malen kleiner. De heterogene structuur maakt dat de druksterkte hoog is, maar dat trekkrachten die structuur verbreken. Overigens, er zijn diverse soorten trekkrachten: zuivere trek, splijtende trek, buigingen, draaiingen.
Om de lage treksterkte te compenseren, wordt beton gewapend op die plaatsen waar de trekspanningen optreden. Als het beton dreigt te scheuren, dan neemt de wapening de inwendige trekkrachten over; als er toch scheuren optreden, dan blijven die door de wapening meestal zeer beperkt.

Een globale indruk geeft de treksterkte van beton van 30 N/mm2:
- zuivere treksterkte 2,5 N/mm2
- splijttreksterkte 2,7 N/mm2
- buigtreksterkte 4,5 N/mm2.


ontwikkelingen treksterkte t.o.v. druksterkte;
klik voor groter:


ontwikkeling druksterkte en treksterkte bij verschillende sterkteklassen beton;
klik voor groter [N/mm2]:


Met dank aan o.m. het boek Betontechnologie van ing. C. Souwerbren (1995).

Verg. druksterkte, buigsterkte, sterkte, hogesterktebeton

Eng. tensile strength


2. De treksterkte is de maximale belasting die bij een trekproef op een proefmonster wordt uitgeoefend waarbij nog net geen breuk optreedt.

Eng. ultimate tensile strength