home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


cop-waarde, coefficient of performance

 

cop-waarde

COP staat voor Coefficient of Performance (Engels, dus zonder trema's). De COP is een belangrijk kengetal voor het rendement van airconditioners, warmtepompen e.d. 
De COP of COP-waarde geeft de verhouding aan tussen de verkregen bruikbare warmte (of koeling) en de aandrijfenergie. Anders gezegd: de verhouding tussen de uiteindelijk verkregen warmte (of koeling) en wat je er in stopt aan elektriciteit.
De "gratis" gebruikte energie is omgevingswarmte, warm (of koud) grondwater (bodemenergie) e.d. 

De waarde
Wanneer een warmtepomp een COP-waarde heeft van 4, dan gebruikt de pomp 25% aandrijfenergie om 100% nuttige warmte te produceren.
Een COP van 4 betekent 1 kilowattuur aan stroom erin stoppen (bijvoorbeeld de warmtepomp moet draaien) en levert ervoor 4 kilowattuur aan warmte. 
Ter vergelijking: 
- een elektrisch straalkacheltje heeft een COP van nog onder de 1 (op wat licht na wordt alle elektrisch toegevoerde energie omgezet in warmte maar er komt geen energie bij)
- een traditionele koelinstallatie heeft een geschatte COP-waarde van rond de 2,5
- de beste airco heeft een COP van waarschijnlijk 3,5
- de COP van warmtepompen ligt tussen de 1 en 5.

De zogenoemde COPwp-waarde is het totaal aan energie dat benodigd is, dus zowel de toegevoerde energie als de bronenergie.

Berekening COP en benodigde energie
Stel: 
- de te leveren, nuttig te gebruiken energie is 5000 kWh (ofwel 5000*3,6 MJ of 13,7 GJ)
- de COP van een warmtepomp is 4
dan is:
- de te leveren energie aan de warmtepomp 5000/4 = 1250 kWh.

Attentiepunten
- de COP-waarde is het maximale rendement, in de meest gunstige situatie (die zelden zal optreden)
- de gemeten waarde is meestal lager dan de door de fabrikant verstrekte waarde, omdat die in de meest optimale situatie is bepaald
- de COP is afhankelijk van de buitentemperatuur en bijvoorbeeld van de temperatuur van de verwarming (bij een lage temperatuur verwarming LTV is de COP hoger dan bij cv-water met een hoge temperatuur)
- de COP varieert per type apparaat (ook: per type aandrijfmotor) en ook van het temperatuurniveau van de warmtevraag (hoe hoger de warmtevraag, hoe geringer de efficiŽntie van dat moment)
- de term COP-warmte heeft met warmtepompen te maken en COP-koeling met airco's
- wanneer temperaturen gemeten worden, dienen die in Kelvin gesteld te zijn (absolute temperaturen).

Beschrijving norm NEN EN-14511 (deel 1) van NEN geeft:
"Dit deel van EN 14511 geeft de termen en definities voor de beoordeling en de prestaties van met lucht of water gekoelde luchtbehandelingsapparatuur, koeleenheden voor vloeistof, lucht/lucht, water/lucht, lucht/water en water/water warmtepompen met elektrisch aangedreven compressoren, als ze worden gebruikt voor verwarming en/of koeling van een ruimte. Deze Europese norm geldt niet speciaal voor warmtepompen."

principe van de bepaling van de cop-waarde; overigens, de term "nuttige" kan hier een verkeerd beeld geven (ver. integrale bio-logisch architectuur):


principeberekening van de cop(wp)-waarde (omgevingsdienst ijmond):


principe van de bepaling van de cop-waarde in een systeem (australian institute of energy):


Andere onderwerpen in deze sfeer: warmte-koude-opslag, pv-paneel (zonnepaneel), groene stroom, verbruik elektra en gas in een woonhuis.
Met dank aan o.m. Viba-vereniging, Bernaert-Technics (airco), Wouter Lood zonnepanelen, Vattenfal, TU/Eindhoven, NEN, Omgevingsdienst IJmond

Eng. COP