home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


alkali-silica-reactie

 

alkali-silica-reactie

Alkali-Silica-Reactie (ASR) is een schadelijke chemische reactie in beton (van de bestanddelen van het beton zelf, niet van buiten): silicaten uit toeslagmaterialen reageren met alkalische stoffen in het beton tot alkali-silica-gel, dat veel water absorbeert waardoor het beton inwendig zwelt en er smalle, craquelé-achtige scheuren in het beton ontstaan. ASR kan zich ook ontwikkelen in al bestaande scheuren.
Het zwellen zal vaak het draagvermogen van het beton aantasten, maar de scheurtjes kunnen ook de wapening blootleggen waardoor ook corrosie ontstaat ("betonrot"). 
In veel gevallen van ASR ging het om civiele betonconstructies vervaardigd uit portlandcement.

Alkalische stoffen zijn stoffen die natrium- en kalium ionen bevatten, bijvoorbeeld portlandcement, chalcedoon, opaal, poreuze vuursteen, kalksteenmeel. De silica is 
De reactie is als volgt:
Na2O + H2O -> 2 NaOH
SiO2.nH2O + 2 NaOH -> Na2SiO3.(n+1)H2O
De laatste reactie verloopt traag waardoor zich ASR pas na vele jaren zal openbaren.

Ter voorkoming van ASR is CUR-Aanbeveling 89 opgesteld.

Documentatie
- Alkali-silicareactie (ASR) en CUR-Aanbeveling 89 (van Cement&BetonCentrum)

Met dank aan Cement&BetonCentrum.

Verg. betonrot (betoncorrosie), carbonatatie, ettringiet.