home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
klik op één van de letters A..Z hierboven.


C-waarde

 

C-waarde

De C-waarde van een cementsoort is het getal dat de mate van temperatuurgevoeligheid aangeeft van het bindmiddel (die cementsoort) in relatie tot de sterkteontwikkeling. De C-waarde wordt gebruikt bij de berekening van de gewogen rijpheid die een rol speelt bij de ijkgrafiek (het verband tussen gewogen ripheid en druksterkte).
De C-waarde van een cementsoort kan over het algemeen bij de leverancier van het cement opgevraagd worden.


c-waarden van verschillende betonsoorten (betoniek okt 1999 van betoniek)
cem i is portlandcement 
cem ii is portland-kalksteencement
cem iii is hoogovencement
cem v is composietcement


Voor mengsels van cementsoorten en de relatie met de gewogen rijpheid: zie de Betonpocket 2006 (pdf, p.70) van ENCI en Mebin.

De C van C-waarde komt van het Engelse Concrete (beton).
Voor de CEM-aanduidingen zie cement.

Eng. C-value