home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


grenstoestand, uiterste grenstgoestand

 

grenstoestand

De grenstoestand is een begrip uit de mechanica bij het berekenen van bouwconstructies. 

Bij overschrijden van de uiterste grenstoestand (UGT) treden in bouwconstructies blijvende vervormingen op, d.w.z. bij het opheffen van de belastingen keert de constructie niet meer terug naar de oorspronkelijke vorm en is breuk van het materiaal nabij. De uiterste grenstoestand zorgt ervoor dat de constructie niet bezwijkt onder extreme belastingen en dat de veiligheid van de constructie dus behouden blijft. Belangrijke aspecten zijn de weerstand en de stabiliteit van de constructie (sterkte en spanning).
Voor bijvoorbeeld vloeren wordt rekening gehouden met doorbuiging door deze in de constructie al te compenseren met een opwaartse bolling (zeeg of toog).

Een andere grenstoestand is de gebruiksgrenstoestand of bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT): 
wanneer bij de berekeningen rekening gehouden wordt met deze grens zorgt die ervoor dat "normale" doorbuigingen e.d. beperkt blijven en geen blijvende invloed hebben op de constructie.
In de gebruiksfase van een gebouw is een zeer geringe vervorming of scheefstand mogelijk.

Verlies van draagvermogen kan in vier gevallen optreden (met Eurocode):
- breuk in de constructie, bezwijken door vermoeiing van constructie(onderdelen) (FAT, staat voor FATigue)
- extreme verplaatsingen van de constructie of constructiedelen, verlies aan statisch evenwicht in de constructie; kantelen, opdrijven (EQU, staat voor EQUilibrium)
- verlies van evenwicht van een constructie, intern bezwijken of excessieve vervormingen constructie(onderdelen); buigen, afschuiven, pons, knikken, kippen (STR, staat voor STRength?)
- het grondmechanisch bezwijken van de funderingen door excessieve deformatie van de ondergrond (GEO, staat voor GEOlogy?).

Denk ook aan extra maatregelen voor het geval een zeer belangrijk onderdeel het begeeft (zie tweede draagweg).


grenstoestand duidelijk overschreden (wegdek op wegdek), waarschijnlijk door een aardbeving:


grenstoestand, fundering:


knik in een damwand:


De term "overschrijden van de uiterste grenstoestand" is meestal vervangen door de term "bezwijken".

Met dank aan Piet Hoekman bouwkundig advies, Wikipedia en o.m. Geonet.

Zie ook bouwfouten, oplegging.

Eng. limit state; uiterste grenstoestand is ultimate limit state