home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


npf, nominale protectie factor, apf

 

npf

NPF staat voor Nominal Protection Factor (Nominale ProtectieFactor). De NPF is volgens de Europese regelgeving een per productgroep vermelde beschermingsfactor die een product geeft ten aanzien van een schadelijke stof. Voor maskers en stoffilters als beschermingsmiddel voor de ademhaling geeft de NPF de verhouding weer tussen de concentratie buiten het masker en in het masker. Hoe hoger de NPF-waarde, hoe groter de bescherming is. 

Om te bepalen welk masker en filter benodigd is, is het noodzakelijk de concentratie van de schadelijke stoffen in de omgeving te kennen alsmede de NPF-specificaties van de mogelijke beschermingsmaskers, zie ook de brochure van Artelli. Bescherming kan geboden worden tegen stof, nevel, rook, gas en dampen.

De NPF-waarden zijn verkregen onder laboratoriumomstandigheden. In sommige landen wordt gewerkt met een Assigned Protection Factor (APF), of Assigned Protection Value (APV), ofwel Toegepaste ProtectieFactor (TPF) die gebaseerd is op werkpleksituaties. De APF geeft wellicht een redelijker beeld van de beschermingsfactor dan de NPF.

Er zijn verschillende soorten maskers en filtertypes met diverse beschermingsfactoren.

     
masker/filter APF/APV NPF
wegwerpmasker 1 4 4
wegwerpmasker 2 10 12
wegwerpmasker 3 20 50
halfgelaat masker en filtertype 3  20 50
volgelaat masker en filtertype 3 40 100


"Is bijvoorbeeld de MAC-waarde 5 mg per m3 van een stof, dan mag bij een stofmasker met een NPF factor van 30 in die ruimte 150 mg per m3 van de stof aanwezig zijn."


verschillende maskers en filters (vrije universiteit brussel)
 

beslissingstabel welk stofmasker gekozen kan worden van libra of virgo;
klik voor groter! (artelli / ab-safety): 


Documentatie

- Ademhalingsbescherming met begrippen en keuzemogelijkheden (Artelli)

- Bedrijfshulpverlening (BHV) - Handreiking (van SER)


Met dank aan Bedrijfschap Afbouw, Euronorm, Vrije Universiteit Brussel, University of Liverpool en Artelli / AB Safety.