home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tip: gratis gebruik foto's op DOELBEELDEN


warmtegeleidingscoefficient lambda

 

warmtegeleidingscoŽfficiŽnt λ

Ook: thermische geleidbaarheid. De λ-waarde (lambda-waarde) geeft de warmtegeleiding van het materiaal aan, bijvoorbeeld van baksteen, beton, hout, metaal, minerale wol. Hoe lager de λ-waarde, des te beter het materiaal isoleert, dus hoe groter de isolatiewaarde.  
Een paar algemeenheden: zware materialen isoleren slecht, poreuze materialen isoleren beter, vocht in het isolatiemateriaal beÔnvloedt het isolerend vermogen nadelig.

De warmtegeleidingscoŽfficiŽnt λ  drukt uit hoeveel energie (in Watt) door een vlak van 1 m2 gaat bij een dikte van 1 m, per graad Kelvin of Celcius temperatuurverschil tussen beide zijden van het vlak. Dit is een eigenschap van het materiaal zelf; de λ-waarde houdt geen rekening met de dikte van het (isolatie)materiaal zelf. Als een bepaald materiaal een hogere λ-waarde heeft dan een ander, dan kun je met een dikker pakket toch eenzelfde isolatiepeil bereiken.
"Hoe hoger de thermische geleidbaarheid, hoe meer het materiaal dus de warmte doorlaat naar buiten. Hoe lager deze geleidbaarheid, des te beter is de isolerende werking van het product. Deze coŽfficiŽnt is slechts van toepassin gbij homogene materialen."De aanduiding λd houdt in: λ declared (afhankelijk van het type materiaal).

De aanduiding λcalc houdt in: λ calculated (afhankelijk van de constructie).

We gebruiken hier de declared-variant.

Een aantal waarden van de warmtegeleidingscoŽfficiŽnt:

 

;

soortelijke massa 
ρ
(kg/m3)

warmte-
geleidings-
coŽfficiŽnt
(λ-waarde) 
(W/(m.K))

aerogel (nanogel) 60-150 0,013

aluminium

2700

237

argex

425

0,15

B2-blok

1200

0,42

baksteen (hard)

1700-1900

0,81-0,91 (nat)

     
baksteen (gevelklinker) 2100 0,80 (droog)-1,30 (nat)

baksteen (rood)

1500

0,56 (droog)-0,87 (nat)

basalt 2500-3000 3,50
beton (betonsteen, niet verdicht, gewapend) 2300 1,4 (droog)-1,9 (nat)
beton (betonsteen) 1900 1,28 (droog)-1,44 (nat)
     
beton (betonsteen) 1600 1,03 (droog)-1,16 (nat)
beton (met kleikorrels/argex) 0,17-0,23

betontegel

2500

1,86

bimsbeton 700-1400 0,23-0,5

bitumen, gebitumeerd glasvlies e.d.

1050

0,20

biofoam 35-40 0,034
bluedec isolatiemateriaal 135 0,0135
     

cellenbeton (600)

600

0,20

cellenbeton (700)

700

0,24

cellenbeton (1300)

1300 0,30
cellenbeton Ytong Multipor (blok) 115 0,045
cellulair glas (schuimglas, foamglas als niet-dragende isolatie)

100-165

0,036-0,050

     
cellulose 0,039
cementmortel (voeg) 1900 0,93 (droog)-1,5 (nat)
composiet (koolstof-vezel en epoxy) ca. 1600 0,6-1,0 (afh. van type)

dakpan (beton)

2100

1,50

dakpan (keramisch)

2100

1,28

EPS 20, EPS 100 (expanded polystyreen)

20, 100

0,035

     
foamglas (cellulair glas, schuimglas; als niet-dragende isolatie) 100-165 0,036-0,050
foamglas (cellulair glas, schuimglas; als dragende isolatie) 165-200 0,050-0,058

geŽxpandeerde kurk

100-200

0,04-0,045

gewapend beton

2500

2,00

gipsplaat (standaard)

715

0,16

gipsplaat (geluidwerend o.d.) 850-1000 0,25
gipsvezelplaat   0,25-0,32

glas (enkel)

2500

0,80

     
glaswol 15-60 0,032-0,040
graniet 2500-2700 3,50 (droog)-4,34 (nat)

grindbeton

2300-2500

1,4-1,8

hardhout

800

0,20

hardsteen 2750 2,3 (droog)-2,9 (nat)
     
hennep 0,040

holle baksteen (vloer)

2000

0,66

houten beschot

550

0,2

houten schrootjes

550

0,16

houtvezels/houtwol 0,04-0,08
     

houtwolcementplaat (HWC)

350-450

0,12

ijs (vergelijk met water)

917

2,1

kalksteen 2750 2,3 (droog)-2,9 (nat)

kalkzandsteen

2000

1,16

klei 1700-1800 1,6
     
klei of leem met veenlagen 1,2
kleikorrels (bijv. argex) 0,050
koper 9000 390

kunststof dakbedekkingsmateriaal (PVC, EPDM e.d.)

1300

0,17

kunststofschuim

15-60

0,025-0,035

kurk (geŽxp.) 100-200 0,04
leem 1,7
     

lichtbeton (200)

200

0,08 (droog)-0,11 (nat)

lichtbeton (500)

500

0,20

lichtbeton (1300) 1300 0,5 (droog)-0,8(nat)
lood 11360 35
lucht ca. 1,3 0,024
marmer 2750 2,3 (droog)-2,9 (nat)

metselwerk (gevelklinker, incl. voeg)

2100

1,03 (droog)-1,39 (nat)

metselwerk (baksteen, incl. voeg)

1800

0,82 (droog)-1,11 (nat)

     

minerale wol (glaswol, steenwol)

15-175

0,032-0,040

minerale wol (geperst)

250

0,06

multiplex 500-750 0,13
multipor (xella ytong multipor) 115 0,045

naaldhout

500

0,14

     

PE (polyethyleen)

750

0,17

perlite, vermiculite (plaat) 160-320 0,049-0,051

PIR gecacheerd (polyisocyanuraat)

30

0,023-0,027

pleisterlaag (cement)

1900

1,16

polystyreen PS, zie ook EPS, XPS (beide met veel betere waarden)

1060

0,08

     

porisosteen

1200-1350

0,53-0,56

PUR gecacheerd (polyurethaanschuim)

30

0,026

PVC-P (zachte PVC) ca. 1200 0,13-0,15
PVC-U (harde PVC) 1100-1500 0,13-0,30
resol hardschuim 37 kg/m3 (dikte >= 45 mm) 37 0,018-0,023
(afh. merk/soort)
     
resol hardschuim 60 kg/m3 (hoge-dichtheid) 60 0,029

riet (dakbedekking)

300

0,11

rubber

1200-1600

0,15

schuimbeton (nat) 400 0,072-0,075
schuimbeton  (nat) 500 0,086-0,091
schuimbeton  (nat) 900 reken-lambda 0,26

schuimglas (cellulair glas CG, cellenglas, foamglas; als niet-dragende isolatie)

100-165

0,036-0,050

schuimglas (cellulair glas CG, cellenglas, foamglas; als dragende isolatie) 165-200 0,050-0,058
     

staal

7800

58

steenwol 21-175 0,032-0,040

stuclaag (gips)

1300

0,58

stuclaag (kalk)

1900

0,80

Trespa 1400 0,3

triplex

600

0,20

     

vezelcement

1750

0,37

VIP-paneel (vacuŁmisolatieplaat) 0,0042-0,009
vlas 0,038
voeg (cementmortel) 1900 0,93 (droog)-1,5 (nat)

XPS (extruded polystyreen)

30

0,038

     
veen 0,4
water (vergelijk met ijs) 1000 0,60

zand (droog)

1600

0,3?

zandsteen 2000-3000 2-4 (droog)-4-6 (nat)
zink 7200 110


Andere termen in dit kader: U-waarde (warmtedoorgangscoŽfficiŽnt; vroeger: k-waarde), R-waarde, isolatie

Afbeelding en aangehaalde tekst van ICEDD.

Meer over warmtegeleiding
.

Eng. coefficient of thermal conductivity; 
Du. Wšrmeleitfšhigkeit, Wšrmeleitzahl