home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op ťťn van de letters A..Z hierboven.


geleiding, conductie

 

geleiding

1. Ook: conductie. Geleiding als warmtegeleiding doet zich eenvoudig gezegd voor bij warmtetransport door vaste materialen. Geleiding of conductie  is warmteoverdracht door een temperatuurverschil in een object of warmteoverdracht tussen twee (meestal vaste) media (tegen elkaar). Het is te beschouwen als een moleculaire overdracht van energie. De warmte stroomt ook hier weer van het warme deel naar het koude deel. 

principe warmtegeleiding (mg meuwissen gerritsen bouwproducten):


de warmtestroom is bij geleiding afhankelijk van:
. warmtegeleidingscoŽfficiŽnt (λ)
. de doorsnede of de oppervlakte (A)
. temperatuurverschil (ΔT)
. de tijd ofwel hoe lang is er een warmtestroom (t)
in een object: de dikte van het object (d)

een eenvoudig voorbeeld van geleiding:


De hoeveelheid warmte in een bepaalde tijd die door een materiaal stroomt of bij geleiding kan worden overgedragen is te bepalen met de Wet van Fourier: 


Q = λ * A * ΔT * t / d

waarbij:
Q = warmtestroom (W of J/s; als de tijd t meegenomen wordt, zoals hier, in J)
λ = warmtegeleidingscoŽfficiŽnt (W/m,K)
A = doorsnede of oppervlakte (m2)
ΔT = temperatuursverschil (K)
t = tijd (s); de t weglaten geeft dus de hoeveelheid warmteoverdracht in 1 seconde
d = dikte van het object (m).

Geleiding speelt in de bouw een rol bij o.m.:
- vloerverwarming (contact tussen stromend warm water en buis (ook van belang zijn hier de convectie en zeker de straling van het vloeroppervlak), tussen buis en cementlaag, tussen cementlaag en vloerbedekking)
- koudebruggen (bijvoorbeeld warmteoverdracht in een spouwloze muur)
- beglazing (warmteoverdracht via de glasdeeltjes).

Verg. met elkaar: convectie, geleiding, straling.
Zie eventueel warmtegeleiding, warmtestroom.

Eng. conduction; warmteoverdacht door geleiding is heat transfer by conduction


2. Geleiding is ook een benaming voor elektrische geleiding, d.w.z. de elektrische lading die door elektronen of ionen wordt "doorgegeven". 
Supergeleiding is het verschijnsel dat optreedt in materialen (meestal gaat het om metalen) die tot zeer lage temperaturen (vaak in de buurt van het nulpunt Kelvin) worden afgekoeld en waarbij geen elektrische weerstand meer in het materiaal wordt ondervonden.

Eng. conductivity, specific conductance; supergeleiding is superconductivity


3. Geleiding is ook de benaming voor bijvoorbeeld een rail langs een object, een geleiderail.

Eng. guide rail