home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


overgangsweerstand, warmteovergangsweerstand, r-waarde binnen-buiten, warmteweerstand

 

overgangsweerstand, warmteovergangsweerstand

Overgangsweerstand is een begrip uit de bouwfysica. Bij transport van warmte-energie door een bouwmateriaal is er sprake van drie soorten weerstand: 
- de weerstand bij intreding, dus vanuit de (buiten)lucht het materiaal in
- de weerstand welke het materiaal biedt tegen dit transport
- de weerstand bij uittreding en weer overgaan op de omringende lucht. 
De weerstanden bij intreding en bij uittreding worden overgangsweerstanden genoemd. 

De waarde van Rsi en Rse is afhankelijk van de situatie (locatie, richting warmtestroom), bijvoorbeeld "Wand grenzend aan buitenlucht (spouwmuur)" of "Vloer boven onverwarmde ruimte, warmtestroming naar beneden (kruipruimte)".

Bijvoorbeeld oor een raam geldt:
Rsi = 0,13 (si staat voor surface interior, dus de overgangsweerstand van de binnenlucht naar het materiaal)
Rse = 0,04 (se staat voor surface exterior, dus de overgangsweerstand van de buitenlucht naar het materiaal).

Voor de exacte waarde van Rsi en Rse in welke situatie: zie Bepaling van Rsi, Rse. 

De overgangsweerstand van binnenlucht naar het materiaal is veel hoger dan de overgangsweerstand van buitenlucht naar het materiaal. Dat spreekt vanzelf omdat de luchtsnelheid buiten natuurlijk veel hoger is dan de luchtsnelheid aan de binnenkant. Stilstaande lucht is een uitstekende isolator.

Met dank aan Piet Hoekman bouwkundig advies.

Zie verder bij bv. R-waarde en warmtegeleiding.

Eng. (heat) transmission resistance