home  doneren?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


kunststof, kunststoffen, plastic, plastics

 

kunststof

Ook: plastic. Een kunststof is een synthetisch vervaardigd materiaal: het is geen natuurlijke stof maar door een chemisch proces gemaakt. 
Kunststoffen worden meestal onderverdeeld in thermoplasten, thermoharders en rubbers/elastomeren.
Grote voordelen van kunststoffen zijn o.m. de vormbaarheid (giettechnieken e.d.), beschikbaarheid van grondstoffen en de vele mogelijke toepassingen.
De term plastic verwijst naar het vervormbare karakter van de populair geworden kunststof voorwerpen, vooral uit de jaren 1950-1960. In deze tijd heeft "plastic" als vervanger van duurdere materialen een goedkope bijklank gekregen. Later gaf het niet-natuurlijke karakter een negatief aspect. De algemene term kunststof heeft door de toegepaste geavanceerde technieken van nieuwe kunststoffen materialen en door nieuwe toepassingen een betere klank.
Kunststoffen behoren tot de polymeren, gekoppelde ketens van veelal dezelfde molecuulgroepen. Overigens, er bestaan ook natuurlijke polymeren zoals natuurrubber en DNA.

In de bouw worden kunststoffen toegepast, o.m. als vervanger van materialen die roesten of rotten, als flexibel materiaal en als hulpstof (bijvoorbeeld kunststof vezels).

Documentatie
- Kunststof (van Jacob Alkema van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht HKU)

- Identificatie kunststoffen (vlamproef, brandtest)


Met dank aan o.m. Technisch Weekblad, Jan-Jaap Vis van Hogeschool Rotterdam (Industrieel Product Ontwerpen) en Jacob Alkema Licht & Materiaal.

Verg. ABS, acrylaat, APP, composiet, ECB, elastomeer, extrusie, GVK, HDPE, perspex, PMMA-vloer, polycarbonaat, polyester, polyethyleen, polypropyleen, polystyreen, PVC, PVC-vloer, SBS, SPS, teflontape, vlamproef.

Eng. plastic, synthetic material