home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


schuimbeton

 

schuimbeton

Ook: celbeton; niet: cellenbeton. Schuimbeton is een betonsoort die grote cellen heeft. Schuimbeton is niet geschikt als draagconstructie. 
De volumieke massa van schuimbeton ligt meestal tussen de 400 en 1100 kg/m3, soms tot zelfs 1600 kg /m3, afhankelijk van de gewenste karakteristieken. Bij een volumieke massa (densiteit) van bijvoorbeeld 800 kg/m3 is de druksterkte na 28 dagen meer dan 2,5 N/mm3 en de warmtegeleidingscoŽfficiŽnt is 0,17 W/mK. 

Bij een schuimbetonpomp worden de componenten door een variabele aandrijving aangestuurd waardoor een constante schuimkwaliteit verkregen wordt. Door middel van een schuiminjectiesysteem in de transportleiding wordt het schuim geÔnjecteerd en intensief gemengd en vervolgens naar de werkplek verpompt.


schuimbeton, aanmaak (gebr. van kessel):


schuimbeton, spuiten, voor een sportaccomodatie;
klik voor groter (woodstock vloeren): 


schuimbeton voor een zwevende dekvloer
; klik voor groter (van dijk schuimbeton):


schuimbeton voor de vloer van een kruipruimte:


Toepassinggebieden van schuimbeton  zijn onder meer:
- het uitvullen en enigszins isoleren van vloeren
- het absorberen van trillingen uit de ondergrond (aardbevingen); zogenoemd trillingsabsorberend schuimbeton (TAS) wordt in Groningen in plaatvorm toegepast bij nieuwe woningen; de plaat schuimbeton is ca. 70 cm dik
- het opvullen van lege olietanks (mazouttanks), niet meer gebruikte rioleringen e.d.
- als werkvloer
- als vervanger van zand onder wegen
- als grondstabilisatie, bijvoorbeeld bij opritten van viaducten, aanvullingen achter damwandconstructies en het snel en zettingsarm bouwrijp maken van terreinen
- als hellingsbeton (afschotlaag) op platte daken (zie tekening onder); bij een dakafschot van schuimbeton is een afschot van maximaal 15 mm per m mogelijk
- als impactlaag (botsbeveiliging)
- als vloer van kruipruimtes een goede afsluiter
- als zwevende dekvloer
- als stabiele laag onder atletiekbanen, eventueel geperforeerd voor drainage.


hellingsbeton, schuimbeton als afschotlaag;
klik voor groter (stichting schuimbeton):


Voordelen van schuimbeton zijn:
- laag volumegewicht ten opzichte van "normaal" beton
- gesloten cellenstructuur, waardoor redelijke isolerende eigenschappen
- monolithisch 
- hoge sterkte
- goede vorst-dooi-weerstand
- duurzaam
- zaagbaar en nagelbaar
- schimmelvrij
- makkelijk verwerkbaar (ARBO)
- volledig recyclebaar.


globaal verband tussen volumieke massa en kubusdruksterkte van schuimbeton (betonpocket 2010 enci heidelberg cement):


Eigenschappen van drie typen schuimbeton, uitgaande van de volumieke massa in natte uitvoering (Van Dijk Schuimbeton, uit Schuimbeton, evenwichtig construeren):

         
volumieke massa 500 900 1200 [kg/m3]
kubus-
druksterkte
, 28 dgn
1,0 3,5 6,0 [MPa]
E-modulus, druk, 28 dgn 650 2900 5800 [MPa]
hygrische krimp 5,5 4,0 2,5 [mm/m]
kruipfactor 3,7 2,0 - [--]
warmtegeleidings
-coŽfficiŽnt
0,11 0,26 0,40 [W/m.K]
waterdampdiff. w. getal 3,5 6,0 9,0 [--]
wateropname *) 50 10 5 [kg/m2]

*) 1 m waterkolom gedurende 10 jaar


Documentatie
- Schuimbeton, evenwichtig construeren (van ir. S. van Dijk, namens SSN)

Zie ook Stichting Schuimbeton Nederland (SSN), BSD-isolaties, Van Kessel en Van Dijk Schuimbeton (bekijk ook de projecten met schuimbeton).

Verg. spuitbeton.
Verg. ook cellenbeton waar vaak kalk aan toegevoegd wordt en dat meer toegepast wordt als materiaal voor bouwblokken. In BelgiŽ is schuimbeton, door de cellenstructuur, vaak een synoniem voor cellenbeton.

Eng. foam concrete