home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Help a.u.b. vogel/wildopvang Delft...!


U-waarde, warmtedoorgangscoŽfficiŽnt

 

U-waarde

De U-waarde is de warmtedoorgangscoŽfficiŽnt, uitgedrukt in W/m≤K (de oude benaming is k-waarde). 
De warmtedoorgangscoŽfficiŽnt is de hoeveelheid warmte die door een constructie gaat per seconde (s) per vierkante meter (m2) per temperatuurverschil (K) tussen de omgevingen langs beide zijden van de constructie (1 Watt = 1 Joule/s). 
Bij de isolatie van vloer-, wand- of dakoppervlak wordt meestal de R-waarde gebruikt, bij de isolatie van ramen (glas en kozijn) wordt vaak de U-waarde gebruikt.

De U-waarde is de omgekeerde waarde van de R-waarde, correcter gesteld: de U-waarde is de waarde omgekeerd aan de som van de verschillende samenstellende R-waarden: 
U=1/Rtotaal (ook geldt natuurlijk: Rtotaal = 1/U voor het geval er met de U-waarde wordt gewerkt en de R-waarde gewenst is).

Rtotaal is de som van de weerstanden van de materiaallagen, de overgangsweerstanden binnen en buiten en de eventuele spouwweerstanden. 
Een goed geÔsoleerde wand heeft dus een zo hoog mogelijke Rtotaal-waarde en een zo laag mogelijke U-waarde.  

Hoewel de U-waarde wellicht duidelijker is (zoveel Watt per m2 per graad K) dan de R-waarde (m2 K per Watt) wordt toch meestal met de R-waarde gewerkt.
Zie voor uitleg en meer gegevens bij de R-waarde.

Documentatie
- Rekentool U-waarde kozijn/raam en deur (houtsoort, glas e.d.) (initiatief SHR)


Verg. warmtegeleidingscoŽfficiŽnt λ, Psi-waarde.

Meer over warmtegeleiding.

Eng. U-value