home  doneren?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


pur, pur-schuim

 

PUR, PUR-schuim

PUR staat vaak voor polyurethaanschuim, een schuim dat bijvoorbeeld in de (ver)bouw "vers" uit de spuitbus gebruikt wordt voor afdichting van kieren of gaten of het vastzetten van contactdozen e.d. 
Als vulmiddel wordt het fabrieksmatig gebruikt in allerlei producten zoals sandwichelementen (bijvoorbeeld Unilin). 
Een doorontwikkeling van PUR is PIR dat een nog betere isolatiewaarde heeft waardoor de dikte van het isolatiepakket geringer kan zijn.

Sinds 24 augustus 2023 moeten alle werknemers die met PUR-schuim werken een speciale opleiding hebben gehad. Die opleiding is noodzakelijk wanneer er 0,1% of meer aan diisocyanaten in PUR-schuim verwerkt zijn. Diisocyanaten zijn bepaalde gevaarlijke stoffen die bij het aanbrengen van bijvoorbeeld PUR-schuim kunnen vrijkomen. Het gaat om de meeste PUR-schuimen, ook die uit een eenvoudig busje, en bepaalde kitten, lijmen en coatings. Het geldt overigens niet voor alle PUR-schuimen e.d.; informatie daarover moet op het etiket staan van het product. De opleiding over het veilig gebruik van die specifieke producten moet voor elke werknemer die ermee werk gevolgd zijn en aantoonbaar met succes zijn afgesloten.
U kunt de opleiding via e-learning zelf uitvoeren via de site van Safe Use Diisocyanates, maar zodra je aangeeft de training te willen volgen, wordt ineens alles Engels en is onduidelijk welke opleiding je moet volgen (afhankelijk van waar je mee werkt, maar er zijn zoveel variabelen). U kunt ook Bouwradius de opleiding laten verzorgen, ook klassikaal.

Zie verder bij polyurethaan.
Zie ook bv. R-waarde, HR-isolatie (site van de Nederlandse Vereniging van Polyurethaan Hardschuim Fabrikanten (NVPU).