home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


bitumen

 

bitumen

Meervoud: bitumina. Bitumen is het residu van het distillatieproces van aardolie. Het is een waterdicht en plastisch product met een groot hechtend vermogen en wordt daarom gebruikt om daken waterdicht te maken. Meer dan 2000 jaar geleden werd er al bitumen gebruikt. Voor duurzame dakbedekking is het niet volledig geschikt geweest omdat het UV-licht van de zon de bitumen laag verhardde en verbrokkelde. Het APP-gemodificeerd  bitumen of SBS-gemodificeerd bitumen zijn beter bestand tegen UV-licht en kunnen het leven van een bitumen dak langer maken dan 30 jaar. Van Dale
: bitumen is elk van de minerale koolwaterstoffen, gasvormig (aardgassen), vloeibaar (aardoliŽn) of vast (aardwas, aardhars en asfalt). 
Bitumen zonder menselijke tussenkomst ontstaat wanneer organisch materiaal (levend materiaal) in een afzettingslaag niet kan rotten omdat er geen zuurstof bij kan komen waarna anaerobe bacteriŽn, die geen zuurstof nodig hebben, het materiaal verder om kunnen zetten in verbindingen met koolwaterstoffen.

Bitumen wordt steeds meer gerecycled, wat goed is voor het milieu. APP- en SBS-gemodificeerd bitumen dienen gescheiden aangeleverd te worden van normaal bitumen. Bitumeus afval wordt vooral hergebruikt in de wegenbouw. Een aantal fabrikanten levert dakrollen die gemaakt zijn met hergebruikt materiaal. 
Voor veel opdrachtgevers is het belangrijk dat zij kunnen voldoen aan hun duurzame doelstellingen. Het hergebruiken van bitumen voor dakrollen wordt interessanter als de olieprijs stijgt, maar belangrijker is dat bitumen niet meer gestort mag worden (de ontheffing op het stortverbod is in 2012 opgeheven). R2R Recycling&Upcycling organiseert en faciliteert de recycling en upcycling van bitumen daken, bijvoorbeeld Roof2Roof (recycling van bitumen daken) en Roof2Road (upcycling naar asfaltwegen). (UPcycling? Nou veruit dan.)

De bekende dakbaan Derbigum SP FR heeft een toplaag van TPO, is vliegvuurbestendig en recyclebaar.

Als vervanger van bitumen wordt vaak EPDM toegepast, soms PVC.

Documentatie
- Onderhoud en vernieuwen van bitumineuze dakbedekking (van Monumentenwacht)

De term bitumen is gelijk aan het Latijnse bitumen (aardpek, asfalt); bron Etymologiebank.

Zie o.m. Bitumen Recycling van Icopal en Derbigum.

Verg. beton, EPDM, PVC.

Eng. hydrocarbon?