home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


minerale wol

 

minerale wol

Minerale wol is een wolachtig materiaal verkregen uit anorganische delfstoffen (in dit geval basalt, kalksteen, kwarts e.d.). 
Zowel glaswol als steenwol zijn soorten minerale wol.

Gezien de aard van glas- en steenwol wordt het volgende aanbevolen:
- bewaar de voorraad altijd in een gesloten verpakking en open deze pas op uw werkplaats
- snij het materiaal altijd met een scherp mes op een vaste ondergrond en trek het niet onnodig uit elkaar
- voorkom het opdwarrelen van stof en verwijder het afval met de stofzuiger in plaats van met de bezem of de hogedrukreiniger
- zorg voor een goede ventilatie van de werkruimte: zet deuren en ramen zoveel mogelijk open
- draag in kleine of slecht geventileerde ruimten een stofmasker (type P-2) en een beschermbril
- draag werkhandschoenen en gesloten werkkleding die losjes zit
- trek uw werkkleding na het werk uit in een geventileerde ruimte
- spoel bij het douchen het stof eerst af met water en gebruik daarna pas zeep
- gebruik bij een gevoelige huid een verzorgende crème
- neem bij vragen of klachten altijd contact op met een arts of een arbo-dienst.Met dank aan Dakweb.

Eng. mineral wool