home

discl. / ę, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


isolatie, warmte-isolatie, geluidsisolatie

 

isolatie

Isolatie is elke vorm van "afzondering", in de bouw in het bijzonder van warmte of koude en van geluid en andere trillingen. Isolatie werkt pas goed als er zeer goed op de detaillering wordt gelet: een kier tussen isolatieplaten of dekens verlaagt het energievoordeel van isolatie en kan condensatie geven in de constructie. Isolatie behoort tot de basiselementen van een energiezuinige woning.

Voorbeelden met detailtekeningen van isolatie van een dak; de volgorde van boven naar beneden behoort te zijn: dakpannen, panlatten, dakbeschot, dampdoorlatende laag, isolatie, dampdichte laag (dampscherm). 

Het dampdichte dampscherm moet aan de warme zijde van het pakket komen omdat anders mogelijk condensatie in het isolatiemateriaal kan optreden.
Voor de berekening van de warmteweerstand van een constructie van een spouwmuur met isolatie en het temperatuurverloop, zie bij R-waarde.

Een interessante methode om te isoleren is die van Foamglas (cellulair glas, schuimglas), met een hoge drukweerstand en ook voor isolatie van bijvoorbeeld kelders omdat foamglas waterdicht is.
Een andere flexibele manier om bijvoorbeeld betonvloeren van de begane grond aan de onderzijde te isoleren (en een stukje opgaand werk, eventueel het bovenste deel van  fundering) is het spuiten (spray-en) met polyurethaan (pur). Let wel op dat er bij het spuiten van pur giftige stoffen vrijkomen. Als er toch met pur gespoten moet worden, is het het beste als mens en dier een tijdje niet in de woning vertoeft! 

Na-isolatie
Na-isolatie van spouwmuren is na aanvankelijke problemen wel verbeterd, bijvoorbeeld door het toepassen van polystyreenparels. 
Bedenk bij na-isolatie in ieder geval:
- na-isoleren betekent dat er in huis veel beter geventileerd moet worden (het huis is meer luchtdicht geworden en vooral bij oude huizen is er meer kans op condensatie bij koudebruggen)
- door speciebruggen (speciebaarden) tussen buiten- en binnenspouwblad (buiten- en binnenmuur) droogt bij na-isolatie van de spouwmuur een vochtige plek veel minder snel op, met kans op vochtplekken bij de buitenmuur en op die plekken bij de binnenmuur meer kans op schimmel (wanneer die plek langere tijd vochtig is); voordat tot na-isolatie wordt overgegaan, moet het isolatiebedrijf de spouw van de spouwmuur onderzoeken
- bij bepaalde steensoorten kan het vocht niet voldoende verdwijnen, waardoor de steen langer vochtig is en meer kans is op vorstschade aan de steen
- het voegwerk moet goed zijn (indringen van vocht is aanzienlijk minder bij goed voegwerk)
- het buitenspouwblad mag niet behandeld zijn met een niet-dampdoorlatend middel (de buitenmuur kan door de na-isolatie het vocht niet meer kwijt aan de spouwzijde en het isolatiemateriaal kan het vocht niet kwijt aan de buitenmuurzijde omdat die niet dampdoorlatend is; alles blijft dan veel langer vochtig) 
- een spouw kan maximaal de spouwdikte aan isolatie bevatten, dus stel de verwachtingen niet te hoog als die spouw wat klein is (bijvoorbeeld 3 of 5 cm)
- na-isolatie door het "volpurren" van spouwmuren is niet gewenst (er kunnen luchtzakken ontstaan waar vocht in blijft staan en het binnenspouwblad nat blijft; muizen schijnen heerlijke nestjes in de pur te maken; verder is de pur verkleefd aan de spouwmuren, hout enz. en die bouwdelen kunnen bij sloop dus alleen als afval worden afgevoerd)
- let er op dat dat de ventilatieroosters in de muren onder de vloer van de begane grond niet dicht komen te zitten met het isolatiemateriaal (de kelderuimte moet geventileerd blijven)
- wanneer een rijtjeshuis wordt nage´soleerd, dient een voorziening getroffen te worden dat de spouwmuur van de belendende panden niet wordt mee-ge´soleerd (een gedeeltelijke isolatie is ongewenst en nadelig)
- de garantie van meestal 10 jaar op na-isolatie van de spouw is eigenlijk wat kort, gezien het lange leven van een huis.

De woning met een onge´soleerde spouw kan ook aan de binnenzijde worden ge´soleerd. Voordeel is dat de luchtspouw blijft bestaan; nadeel is dat het duurder en lastiger is; met de betere isolatiewaarden van isolatieplaten is waarschijnlijk een betere isolatie te verkrijgen dan wanneer de spouw gevuld wordt. Uiteraard is isolatie aan de binnenzijde ook voor spouwloze muren (steensmuren) een mogelijkheid; let er wel op dat er dan een luchtspouw nodig is en dat het bij voorkeur een dampopen constructie is.
Het beste is waarschijnlijk om de buitenzijde van de woning te isoleren, maar dat heeft nogal wat gevolgen voor de esthetiek van het gebouw, zeker als het een rijtjeshuis betreft en de rest van de woningen niet op die manier ge´soleerd wordt. Bij een slechte toestand van de buitenmuur (stabiele scheuren, veel voegsel los, vaak last van vochtdoorslag) is na-isolatie van de buitenzijde natuurlijk een mogelijkheid om die toestand te "herstellen". De kosten daarvan zijn vergeleken met "volspuiten" aanmerkelijk hoger, maar het resultaat is doeltreffender en de levensduur is in principe onbeperkt (wel af en toe keimen o.d.).

Een multi-foil-isolatie is een deken met verschillende lagen, zoals een warmteweerkaatsende laag, waardoor soms de isolatielaag dunner kan worden. 
Het multi-foil-isolatie-merk Airflex schijnt goed te isoleren.
Let op of de door de leverancier vermelde isolatiewaarden ook werkelijk gehaald worden: het product Actis Triso Super 9+ heeft volgens een TNO-rapport geen R-waarde van 5,6 maar van 1,5 toegepast bij het dak en 1,9 toegepast bij gevels... (vonnis).

Drukvaste isolatie
Voor een aantal toepassingen is drukvaste isolatie nodig: isolatiemateriaal dat de erop uitgeoefende druk beter op kan vangen, bijvoorbeeld voor terrasdaken, kelderwanden, zwaarbelaste vloeren en parkeerdaken. 
Isolatie van kelderwanden en -vloeren wordt perimeter-isolatie genoemd.

VacuŘmisolatieplaat heeft de hoogste isolatiewaarde (VIP, VIP-panel, VIP-paneel)
"De vacuŘmisolatiepanelen zijn op de Nederlandse markt ge´ntroduceerd onder de naam Isodun. VacuŘmisolatie is voor de Nederlandse bouw vrij nieuw, maar wordt al sinds ca. 2001 toegepast in de bouw in onder meer de Alpenlanden, Zweden en Engeland. Voor de isolerende werking zorgt pyrogeen kiezelzuur, een microglasvezel op basis van silica. Deze extreem weinig warmte doorgevende vezels worden samengeperst, waarna er een barrierfilm omheen wordt verpakt, een zeer dampdichte folie. Daarna wordt het geheel vacuŘm gezogen. Hierdoor ontstaan panelen met een warmtegeleidingscoŰfficiŰnt (λ-waarde) van slechts 0,0042. Ter vergelijking: PIR zit op ca. 0,023 en steenwol op ca. 0,035." (Bron Bouwwereld.)
Kingspan Optim-R is een vacuŘmisolatieplaat met een λ-waarde van 0,007: een dikte van 6 cm geeft al een R-waarde die bij een passiefhuis hoort (R = d/λ = 0,06/0,007 = ca. 8,5 m2 K / W).
Attentiepunt is natuurlijk dat er voorzichtig met deze platen moet worden omgesprongen: het doorprikken van de folie verbreekt het luchtledige en daarmee de goede werking. Verder dient de kwaliteit van de folie zo hoog te zijn dat er na bijvoorbeeld 50 jaar nog geen of nauwelijks waterdamp doorgelaten is, omdat de waterdamp de isolatiewaarde slecht be´nvloedt.
Een vraag is wellicht of het vacuŘm en de waterdampdichtheid behouden blijft na lange tijd.
Een ander punt van aandacht is de aansluiting tussen de panelen: dit zijn de gebieden die geen vacuŘm binnenste bezitten en dus een lagere isolatie hebben.
Wellicht is een methode met sponningen of over elkaar vallende platen mogelijk, waardoor de isolatiewaarde van het gehele pakket toe zal nemen
Zie eventueel verder bij VIP-paneel.


Trillingen
Ook trillingen kunnen in gebouwen overlast geven en kunnen voor een groot deel "ge´soleerd" worden. "Trillingen van verkeer (treinen, vrachtwagens e.d.) blijken met eenvoudige platen EPS (piepschuim) in de grond, tegen de fundering, namelijk tot 80 procent van de hinderlijke trillingen door verkeer (vrachtwagens, bussen, trams, treinen e.d.) of bouwactiviteiten tegen te houden. Dat concludeerde Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam op basis van laboratorium- en praktijkonderzoek (Bouwwereld)."


Verschillende materialen en samenstellingen voor thermische (en soms akoestische) isolatie:


minerale isolatiematerialen

glaswol, steenwol, cellulair glas, vermiculite epb, multipor;
klik voor groter (icedd):


kunstschuimen

geŰxtrudeerd polystyreen xps, geŰxpandeerd polystyreen eps, polyurethaanschuim pur, polyisocyanuraat pir; klik voor groter (icedd):


resol hardschuim met sponning (
kingspan):
natuurlijke isolatiematerialen

cellulose, kurk, wol, houtvezel, hennep;
klik voor groter (icedd):


samengestelde isolatiepanelen 

beton + xps, stalen sandwichpaneel + pur, gipsplaat + isolatie;
klik voor groter (icedd):


aerogel

isolatie met aerogel, volgens de leverancier 2 tot 8 maal beter isolerend dan de concurrentie...(λ-waarde ca. 0,0135;
leveranciersopgave; bluedec):


diverse

recticell eurowall heeft een messing-groef (tand-groef) systeem waardoor een betere sluiting ontstaat:


youtube-filmpje over het verwerken van hardschuim spouwmuurisolatie; 
klik op de afbeelding voor het filmpje
(kingspan):


voorbeeld van een spouwmuur bij een raamkozijn:


nadeel van dik isolatiemateriaal en daardoor (in dit geval althans!) een te kleine luchtspouw; 
het isolatiemateriaal kan vochtig worden als het buitenspouwblad verzadigd is van water bij langdurige regenval, de isolatiewaarde is dan geringer en het binnenspouwblad kan ook vochtig worden (wat uiteraard altijd vermeden moet worden);
isolatie in plaatvorm (met eventueel nog een hogere isolatiewaarde zoals bijvoorbeeld pir) zou hier beter op zijn plaats zijn geweest:


thermografische scan van slecht ge´soleerde bouwdelen (groenhuis):

slechte isolatie bij de spouw en schoorsteen:Voorbeelden van isolatie:


isolatie van een hellend pannendak:


isolatie en vocht; pannendak, dampdoorlatende folie, spouw met luchtvocht, isolatiemateriaal, dampremmende folie;
klik voor groter (meuwissen):


isolatie van een plat dak met houten balken, warm dak;
klik voor groter (p. geens consult bvba):


isolatie van een plat dak met houten balken, koud dak; klik voor groter (p. geens consult bvba):


isolatie kruipruimte met schelpen:


isolatie van warme en koude leidingen met bijvoorbeeld rockwool teclit:


Documentatie
- Isolatieboekje met allerlei vergelijkingen tussen isolatiematerialen (van Kingspan Unidek)

- Youtube-filmpje: Eenvoudig verwerken van hardschuim spouwmuurisolatie (van Kingspan)

- Renovatie plat dak met Rhinoxx (van Rockwool)

- Isolatie bij een passiefhuis (SBRCURnet)

- Isolatie met drukvaste Ytong Multipor (zowel aan binnenzijde als aan buitenzijde toe te passen, dus zeer geschikt bij renovaties; van Xella)

- Wńrmedńmmstoffe in der Anwendung (van Jackon Insulation)

- Een interessant document over geluidswering van de Bouwkundeafdeling van de TU Delft

- Over na-isolatie (na-isoleren Ún ventileren; Evelien Willaert, Jeroen Meeusen)

- Historische isolatiematerialen (van Cultureel Erfgoed)

- Resol spouwplaat met sponning rondom (van Kingspan)

- Multi-foil Airflex Expert-50 documentatie (van Isolatie123)

- Aerogel Bluedec (van Bluedec)

- Aerogel Spaceloft (van Aerogel)
- Isolatiematerialen Traditioneel  

- Isolatiematerialen Plantaardig  


Kijk ook eens bij Deskundig isoleren (van P. Geens Consult bvba).

Op Isolatie123 staan de vele manieren van isoleren met Airflex duidelijk aangegeven en te bestellen.

Producenten van isolatie voor bijvoorbeeld dakelementen of sandwichelementen zijn o.m.: 
- Isobouw

- Isovlas

- Kingspan/Unidek

- Rockwool

- Unilin


Het woord isolatie (isoleren) is ontleend aan het Franse isoler (afzonderen), uit het Italiaans isolato (vrijstaand, letterlijk (geconstrueerd) als een eilandje) afgeleid van isola (eiland), dat ontwikkeld is uit het Latijnse insula (eiland); bron Etymologiebank.

Met dank aan o.m. Meuwissen isolatie, ICEDD en GT-Foam.

Zie ook bijvoorbeeld blower door test (luchtdichtheid, luchtdichtheidsmeting), thermografie (infraroodfoto), geluidsisolatie, gevelisolatie (buitenzijde), dubbelglas, glaswol, steenwol, polyurethaan (PUR), polyisocyanuraat (PIR), randisolatie, bodemafsluiter, perimeter-isolatie en meer informatie over spouwmuurisolatie bij Verbouwkosten.

Eng. (van elektriciteit, geluid, thermisch) insulation, insolation material; isolatie aanbrengen is to fit insulation, to insulate;
(van verontreinigde bodem) isolation