home  

discl. / ę, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


dampopen bouwen

 

dampopen bouwen

Ook: dampregulerend  bouwen, dampdiffusie open bouwen. Bij dampopen bouwen is het buitenste materiaal meer dampopen dan het binnenste materiaal van het bouwdeel (meestal dak of gevel). Daardoor is de buitenwand wind- en luchtdicht, terwijl de relatieve luchtvochtigheid in de constructie gereguleerd wordt zonder dat de isolatiewaarden negatief be´nvloed worden.
Vooral met de huidige luchtdichte bouwmethoden geldt, naast o.m. mechanische ventilatie: damp die om wat voor reden dan ook in de constructie aanwezig is, kan door dampopen bouwen uit de constructie verdwijnen, in ieder geval naar de buitenzijde.

Dampopen bouwen geeft meer wooncomfort en woonkwaliteit, omdat het leefklimaat in de bouwschil optimaal is. In plaats van de volledig ge´soleerde dichte constructie ("leven in een plastic zak") is een dampopen gebouw ademend, op een natuurlijke manier.
Nadeel van de meeste dampopen, natuurlijke isolatiematerialen (niet van isovlas en houtvezelplaten): minder geschikt voor vochtige locaties.


dampopen bouwen is uiteraard ˇˇk waterkerend bouwen (mg meuwissen gerritsen):


afbeelding met dampopen folie en dampremmende folie (mg meuwissen gerritsen): 

koude zijde: dampdoorlatende folie (dampopen: waterkerend en dampdoorlatend)
warme zijde: dampremmende folie (dampscherm: waterkerend Ún dampkerend)



dampopen folie aan buitenzijde, dampscherm aan binnenzijde (isolatieshop):

1 = dakbedekking (hier dakpannen op panlatten en tengels)
2= dampopen folie
3 = isolatiemateriaal
4 = dampremmende folie (hier miofol 125-s met sd-waarde van > 87 m)
5 = afwerking (gipsplaat o.d., hier houtachtig)


isovlas (isovlas):


houtvezelplaten:


Documentatie
- Wind- en luchtdicht, dampopen en koudebrugvrij isoleren (van Isoproc)

- Pavatex natuurlijke isolatie (van Soprema)


Voorbeelden dampopen bouwen: Rockpanel, kalkzandsteen, Isovlas, Pavatex (o.m. houtvezelplaten) van Soprema
Kl÷ber Permo of Tyvek UV Facade onderdak- of gevelfolies (fašadefolies) zijn dampopen, waterdichte folies (zie bij open gevelsysteem).
Met dank aan Orga Architect.
 
Zie ook dampscherm, Dubomat ecologische bouwmaterialen, Goed verblijven.
Verg. biologisch bouwen, ecologisch bouwen, open gevelsysteem en eventueel (iets geheel anders) open bouwen.