home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


luchtkalk

 

luchtkalk

Luchtkalk is kalk die alleen versteent door opname van koolzuur uit de lucht, chemische formule Ca(OH)2. (Waterkalk of hydraulische kalk versteent onafhankelijk van koolzuur door verbinding met water.) Luchtkalk bevat na het blussen uitsluitend droge calciumhydroxide in poedervorm. Luchtkalk wordt al zeer lang toegepast voor pleister- en metselwerk. Daarnaast wordt luchtkalk o.m. gebruikt in de metaal- en glasindustrie en de chemische industrie.

Een goede luchtkalk is de gebluste luchtpoederkalk Mekal (Metselkalk) van Carmeuse uit Gouda met 70% werkzame kalkhydraat (CE-normering volgens EN 459-1). Mekal is geschikt voor metselen, pleisteren en voegen en zelfs witten.
Een luchtkalk met met meer werkzame bestanddelen (nog hoger dan schelpkalk) is Supercalco van Carmeuse, maar uiteraard wat duurder: "Supercalco is een hydraatpoederkalk voor stuc- en pleistermortels, kalkverf, bodemstabilisatie, metselmortels, ontsmetten, behandeling van bomen en gazons, groentetuin en compostering, belijnen sportvelden, tegen roest".


productieschema luchtkalk;
klik voor groter (bron carmeuse):


plaats van kalkhydraat (luchtkalk) in de bouwsector;
klik voor groter (bron carmeuse) :


plaats van kalkhydraat (luchtkalk) in de sector milieu
; klik voor groter (bron carmeuse):


Documentatie
- Korte beschrijving Mekal

- Eigenschappen van verschillende soorten mortel uit de brochure Voegwerk van Monumentenwacht Vlaanderen

Van zuivere kalksteen kan ook luchtkalk gemaakt worden maar de praktijk is dat door verontreinigingen de kalk hydraulisch wordt en dus geen luchtkalk meer is. Schelpen zijn zuiverder van samenstelling.

De Duitse benaming voor luchtkalk is Luftkalk of Weißkalk.

Met dank aan Vademecum historische bouwmaterialen van Piet Bot, Carmeuse en Kees Wonink.

Zie ook schelpkalk, steenkalk, bindmiddel.